• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ש

מילון- האות ש'

 1. שאה – נחרב.
 2. שאול – גיהינום, תופת.
 3. שאון – רעש, המולה.
 4. שאור שבעיסה – החלק העיקרי.
 5. שאט – בוז, תיעוב, סלידה.
 6. שאיה – חורבן, הרס.
 7. שאר בשר – קרוב משפחה.
 8. שאר רוח – עומק מחשבה מעבר לעניינים יומיומיים.
 9. שבב – רסיס, נתז, שבריר, פלח.
 10. שבט – מקל, מטה, שוט, פרגול, מגלב.
 11. שביב – ניצוץ, רשף, קרן אור.
 12. שביל הזהב – דרך ממוצעת.
 13. שביל הנחש – דרך עקלקלה.
 14. שביס – כיסוי ראש.
 15. שבלוני – שגרתי, מוכר, חסר ייחוד.
 16. שבע ימים – קשיש.
 17. שבעה מדורי גיהינום – ייסורים קשים.
 18. שבק – עזב, נטש.
 19. שבק חיים לכל חי – מת, בר מינן.
 20. שבריה – חרב קצרה, פגיון, סיף, שלח.
 21. שבריר – פלח, רסיס, שבב, נתז.
 22. שגגה – טעות, שגיאה, משוגה.
 23. שגור – רגיל.
 24. שגיא – עצום, כביר, נשגב, שגיב.
 25. שדוף – מיובש, נבוב, צפוד, חסר תוכן.
 26. שדמה – שדה תבואה או כרם.
 27. שה תמים – כינוי לאדם הנראה תמים רק למראית עין.
 28. שובה – מתינות, נחת.
 29. שובה לב – גורם לרגשות חיבה כלפיו.
 30. שוביניזם – התנגדות לשוויון זכויות לנשים.
 31. שובל – 1. שוליים; 2. עקבות במים או באוויר.
 32. שווה בנפשך – תאר לעצמך.
 33. שווה לכל נפש – מיועד ומתאים לכל אחד.
 34. שווה נפש – אדיש.
 35. שוזף עינו – מביט.
 36. שוחה – בור, מהמורה, פוקה, דחי, פח.
 37. שוחר – חובב.
 38. שומה – 1. הערכה, אומדן; 2. בליטה בעור.
 39. שומה עליו – חובה עליו, צריך.
 40. שוע – עשיר, אריסטוקרט.
 41. שועה – זעקה, קריאה לעזרה.
 42. שועט – דוהר.
 43. שופי – נחת.
 44. שופרא דשופרא – מיטב, מובחר.
 45. שוקק חיים – מלא אנשים ופעילות.
 46. שוקת – כלי עמוק להשקיית בהמות.
 47. שור! – ראה, הבט, הסתכל.
 48. שורר – קיים, מאפיין מקום או מצב.
 49. שושבין – חבר, בן לוויה, סנדק.
 50. שזר – שילב.
 51. שח – התכופף, רכן, גחן, גהר, שחה.
 52. שחוח – כפוף.
 53. שחון – חם ויבש.
 54. שחור על גבי לבן – מפורש.
 55. שחל – אריה, כפיר, לביא, ליש.
 56. שחץ – גאווה, יהירות, התפארות.
 57. שחק – שמיים.
 58. שחרית – 1. שעת בוקר; 2. תפילת בוקר.
 59. שטח – פרס.
 60. שטח בקשתו בפניו – ביקש מאוד, התחנן, חילה את פניו.
 61. שטם – שנא, צרר.
 62. שטנה – דברי גנאי, לעז, עלילה.
 63. שיבוט – 1. חביטה, רידוד; 2. שכפול גנטי.
 64. שיג ושיח – משא ומתן, שקלא וטריא.
 65. שיגיון – הרהור, שרעף, עשתון, הגיג.
 66. שידד – פורר את הקרקע, תיחח.
 67. שידה – ארון נמוך.
 68. שידוד מערכות – תיקון דברים מהיסוד.
 69. שיהוי- עיכוב, איחור, דיחוי.
 70. שיווה – דימה, תיאר, הציג.
 71. שיווה בנפשו – תיאר לעצמו, שיער.
 72. שיחת זמנו לריק – בזבז זמן.
 73. שיכוך – הרגעה.
 74. שיכול – הצלבה, החלפה, היפוך.
 75. שיכול רגלים – שילוב רגליים, הנחת רגל על רגל.
 76. שימצה – חרפה, גנאי.
 77. שינס – חגר, אזר.
 78. שיסה – הסית, יצר פרובוקציה.
 79. שיסע – קרע, ביתק, ביתר, פילח.
 80. שיסף – חתך, שיסע, פילח, ריטש.
 81. שיעור – מידה, כמות, גודל.
 82. שיפול – תחתית, החלק הנמוך בדבר.
 83. שיפון – סוג של דגן.
 84. שיקוץ – תועבה, דבר מאוס, פיגול.
 85. שירבוט – רישום סימנים ללא משמעות, קשקוש.
 86. שירות דב – כוונה טובה עם תוצאות מזיקות.
 87. שירש – עקר מהשורש.
 88. שירת הברבור – פעולה מהוללת אחרונה לפני פרישה.
 89. שית – יסוד, בסיס, אושיה.
 90. שכב – האבן התחתונה בריחיים.
 91. שכוי- תרנגול, גבר.
 92. שכיב מרע – גוסס, חולה אנוש.
 93. שכיה – קישוט.
 94. שכיח- מצוי, רגיל, נפוץ.
 95. שכך – נח, שקט, נרגע.
 96. שכלתן – רציונליסט, מי שמעדיף שכל על רגש.
 97. שכם אחד – בכוחות משותפים.
 98. שכתוב – כתיבה מחדש.
 99. שלג דאשתקד – דבר שעבר ואינו מעניין עוד, עפרא דארעא, כקליפת השום.
 100. שלה – הוציא מהמים, משה.
 101. שלהי – סוף.
 102. שלווה סטואית – שלווה מושלמת.
 103. שלח – חרב קצרה, פגיון, שבריה, סיף.
 104. שלח ידו – 1. לקח לעצמו, גנב; 2. עסק ב…
 105. שלחופה – צב.
 106. שליש – קצין האחראי על פעילות מנהלתית.
 107. שלמה – שמלה, בגד רחב.
 108. שלמונים – שוחד, בצע.
 109. שלף – שדה שנקצר ועוד לא נחרש.
 110. שלק – הרתיח במים, בישל, חלט, שפת.
 111. שם דבר – מפורסם, שיצא שמו.
 112. שם לאל – הכשיל, סיכל, ביטל.
 113. שם נפשו בכפו – הסתכן.
 114. שם פעמיו – יצא לדרך, הלך לעבר.
 115. שמורה – עפעף.
 116. שמיטה – עזיבה, ויתור, נטישה.
 117. שמיר – אבן קשה וחזקה.
 118. שמיר ושית – שממה, עזובה, ישימון.
 119. שמנה וסלתה – עילית.
 120. שמץ – מעט, קורט, קורטוב, קמצוץ.
 121. שנה – לימד, שינן.
 122. שני – אדום, ארגמן, סיקרה, חכלילי.
 123. שניוני – ממדרגה שניה.
 124. שנף – וניל.
 125. שנץ – סרט, שרוך.
 126. שעבוד – עבדות, כיבוש.
 127. שעה – שם לב, נענה, הקשיב.
 128. (גם) שעון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום – כל אדם, לא יוצלח ככל שיהיה, עשוי להצליח מדי פעם.
 129. שעטה – דפיקה בקרקע ברגל, דהרה.
 130. שעטנז – ערבוב מין בשאינו מינו.
 131. שעיר – תיש, צפיר.
 132. שעיר לעזאזל – כינוי למי שנושא בעונש עבור כולם.
 133. שעל – צעד, פעם, פסע.
 134. שערוך – הערכה מחדש.
 135. שפאים – שבבים העפים בשיוף עץ.
 136. שפוף – כפוף, גחון, שחוח, רכון.
 137. שפחה – משרתת, אמה.
 138. שפיר – יפה, נאה, ניחא.
 139. שפך על פניו קיתונות של בוז – העליב, השמיץ, גידף, חירף, גינה, ניאץ, קילס.
 140. שפל המדרגה – מצב ירוד.
 141. שפרה – יופי, חן.
 142. שפת – שם על האש, שלק, חלט.
 143. שצף – זרם חזק, שטף.
 144. שקיקה – תשוקה, להיטות, כמיהה.
 145. שקלא וטריא – משא ומתן, שיח ושיג.
 146. שקעה שמשו – ירד מגדולתו.
 147. שרג – קלע, סיבך, שילב.
 148. שרות דב – שרות בעל תוצאות לוואי שליליות.
 149. שריג – ענף, בד, זרד, זלזל, נצר, זמורה.
 150. שרך דרכיו – סר מדרך הישר.
 151. שרלטן – נוכל, מתחזה, נכלולי.
 152. שרעפים – מחשבות, הרהורים, עשתונות.
 153. שרף – מלאך, כרוב, אראל.
 154. שררה – שלטון, ממשל, אדנות, מרות.
 155. שש – שמח, עלז, עלץ, דץ, רן.
 156. שת – שם, הניח.
 157. שתום עין – עיוור בעין אחת.
 158. שתת – נזל, זלג, ניגר.

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us