• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות נ

מילון- האות נ'

 1. נא – מבושל למחצה.
 2. נאד – שק עור לנוזלים.
 3. נאדר – נהדר, נשגב, נעלה, גרנדיוזי.
 4. נאה דורש ונאה מקיים – לא רק נותן הוראות אלא גם מבצע אותן.
 5. נאור – משכיל, בן תרבות.
 6. נאחז בקש – נעזר בדבר שאין בו ממש.
 7. נאלח – מלוכלך, מזוהם, מסואב.
 8. נאלם דום – השתתק, נדם.
 9. נאסף אל עמיו – מת, נפטר, עלה השמימה.
 10. נאצה – קללה, גידוף, חירוף.
 11. נאקה – נקבת הגמל.
 12. נבדל – שונה מהשאר, נפרד.
 13. נבוב – חלול, ריק מתוכן, שדוף.
 14. נבוט – מקל, אלה.
 15. נבכי נפשו – מעמקי נפשו.
 16. נבער – חסר השכלה, בור, בער.
 17. נבעת – נבהל, ירא, נחרד.
 18. נבצר ממנו – נמנע ממנו.
 19. נבר – חפר, חיטט.
 20. נברשת – מנורה גדולה הנתלית בתקרה.
 21. נגה – זרח, הפיץ אור.
 22. נגוהה – אור, זיו, זוהר, נוגה, הילה.
 23. נגטיבי – שלילי.
 24. נגיד – מושל, שליט, פרנס.
 25. נגיף – וירוס.
 26. נגע – מחלה, מכה, חבלה, חבורה.
 27. נגש – דחק, זירז בכוח, התאנה.
 28. נד – זז, נע, זע, מש, סר.
 29. נד – קיר, תל.
 30. נדבך – שורת לבנים בבניין, שכבה, רובד, סובסטרט.
 31. נדכא – עני, חסר כל, דל, מך.
 32. נדם – השתתק, נאלם דום.
 33. נדן – נרתיק החרב.
 34. נדף – הפיץ, התפשט, דחף, הדף.
 35. נהור – אור.
 36. נהי – קינה, מספד, בכי, הי.
 37. נהיה – רצון עז, השתוקקות, כיסופים.
 38. נהיר – ברור, בהיר, מחוור.
 39. נהירה – זרימה בצורה מסיבית לאירוע.
 40. נהמה – קול עמום וחזק.
 41. נהנתנות – רדיפת תענוגות, הדוניזם.
 42. נהפוך הוא – אדרבא, ההיפך.
 43. נהרה – אור, זוהר, זיו, נוגה.
 44. נוגה – אור, זיו, זוהר, נהרה.
 45. נוגה – עצוב, עגום, טרגי, סכוף.
 46. נוה – 1. מקום מרעה במדבר; 2. מקום מגורים, מעון; 3. יפה, נאה.
 47. נוח לבריות – מי שקל להסתדר איתו.
 48. נוח לכעוס – עצבני, מהיר חימה.
 49. נוח לרצות – סולח מהר, קל לרצותו.
 50. נוטר – 1. שומר, גפיר, שוטר ; 2. שומר כעס על מישהו במשך זמן רב.
 51. נוטריון – מי שמוסמך לאשר העתקים של תעודות רשמיות.
 52. נוטריקון – כתיבה בראשי תיבות.
 53. נוירוטי – בעל הפרעה נפשית קלה.
 54. נול – מכונת אריגה.
 55. נומרוס קלאוזוס – מספר מוגבל.
 56. נונשלנטי – חסר אכפתיות.
 57. נוסטלגיה – התרפקות על זכר הימים שעברו.
 58. נוף – צמרת העץ, אמיר.
 59. נופך – אחת מאבני החושן.
 60. נופת – דבש.
 61. נוקב – יסודי, חודר, מעמיק, חריף.
 62. נוקד – מגדל צאן.
 63. נוקדן – קפדן, פדנט, דקדקן.
 64. נוקש – נכשל.
 65. נורמליזציה – הבאה לידי מצב תקין.
 66. נור – אש, אור.
 67. נושב – מאוכלס, מיושב.
 68. נושה – מלווה הדורש מן הלווה לפרוע את חובו.
 69. נותר וחצי תאוותו בידו – לא בא על סיפוקו.
 70. נזיד – תבשיל ירקות.
 71. נזר – כתר, עטרה.
 72. נח על זרי הדפנה – מי שמתענג על הישגי העבר ולא ממשיך להתאמץ.
 73. נחבא אל הכלים – צנוע, ביישן, עניו.
 74. נחה דעתו – נרגע.
 75. נחוש בדעתו – שדעתו נחרצת.
 76. נחושתיים – כבלי מתכת, אזיקים.
 77. נחיל – 1. קבוצת דבורים; 2. קבוצת בעלי חיים.
 78. נחירה – המתת בעל חיים על ידי דקירה.
 79. נחל – ירש, זכה, נפל בחלקו.
 80. נחל איתן – נחל שזורם כל השנה.
 81. נחל אכזב – נחל שזורם רק בחורף, ממי הגשמים.
 82. נחלה – אחוזה, קניין, ירושה.
 83. נחמה פורתא – נחמה כלשהי, חצי נחמה.
 84. נחרץ – מוחלט, סופי, גמור.
 85. נחש – קסם, לחש, השבעה, להט, מגיה.
 86. נחשול – גל גדול, משבר.
 87. נחשוני – ראשוני, חלוצי, נועז.
 88. נחשל – מפגר, שאינו מתקדם כמו השאר.
 89. נחת רוח – עונג רב, שביעות רצון.
 90. נחתום – אופה.
 91. נטה היום – ירד היום והתקרב הערב.
 92. נטה חסד – נהג כלפי מישהו ברחמים.
 93. נטף – טיפה, אגל, רסיס, נתז.
 94. ניאוף – בגידה, קיום יחסי מין שלא עם בן הזוג.
 95. ניב – ביטוי שגור, אימרה, דיאלקט.
 96. ניגח – פגע, היכה, תקף.
 97. ניגף – הוכה, נחל תבוסה.
 98. ניגר – נשפך, נזל, זרם.
 99. נידה – הרחיק, סילק, דחה, החרים.
 100. נידה – כינוי לאישה בזמן הווסת.
 101. נידח – 1. מגורש, מוגלה; 2. מרוחק, מבודד.
 102. נידף – נדחף, פוזר, נזרה.
 103. ניהיליזם – שלילת הסדר החברתי הקיים.
 104. ניואנס – גוון, הבדל דק.
 105. ניחא – טוב, נוח, שפיר
 106. ניחוח – ריח נעים וטוב.
 107. ניחם – התחרט, חזר בו, היכה על חטא.
 108. ניחר – נשרף, התייבש מחום, צרוב.
 109. ניחר גרונו – גרונו יבש מאוד.
 110. ניטור – מעקב אחר תנאים או תהליכים.
 111. ניטל עוקצו – פגה חריפותו.
 112. נייח – יציב, שאינו זז.
 113. ניכור – הרגשת זרות, התרחקות.
 114. ניכוש – עקירת עשבים שוטים.
 115. נים ולא נים – מצב שבין שינה לעירות, נמנום.
 116. נימה – 1. חוט, שערה; 2. צליל, הד.
 117. נימוח – מתמוסס, נעשה רך מאוד.
 118. נימפה – אלה, כלה, יפהפייה.
 119. ניע – תנועה, זיע.
 120. ניער חוצנו – סירב לקבל אחריות.
 121. ניער כפיו – לא השתתף.
 122. ניפוי – ברירה, מיון, ניקוי.
 123. ניצב – ידית הסכין, קת.
 124. ניצה – ניצן הפרח.
 125. ניצח – ניהל, פיקד, פיקח.
 126. ניצחון פירוס – ניצחון בעל תופעות לוואי שליליות.
 127. ניצים – שונאים.
 128. ניצל בעור שיניו – הציל עצמו בקושי רב.
 129. ניקוז – העברת עודפי מים בתעלות.
 130. ניקרה – שקע, נקיק בסלע או בהר.
 131. ניר – שדה חרוש.
 132. נירוונה – מצב של שלווה מוחלטת.
 133. נישא – רם, גבוה, נכבד, נעלה.
 134. נישול – גירוש, עקירה.
 135. נישום – מי שאומדים את הכנסתו לצורך מס.
 136. נכא – מדוכא, מדוכדך, דווי, דואב, עגום.
 137. נכאים – עצבות, דיכדוך, יגון, דאבה.
 138. נכזבה תוחלתו – תקוותיו היו לשווא.
 139. נכלולי – רמאי, נוכל, בדאי, שרלטן.
 140. נכלם – מבויש, נבוך, כבש פניו בקרקע.
 141. נכמרו רחמיו – ריחם.
 142. נכנס בעובי הקורה – נכנס לעומקו של העניין, אחז את השור בקרניו.
 143. נכסי דלא ניידי – נכסים נייחים, כמו קרקעות, בניינים ומגרשים.
 144. נכסי צאן ברזל – דברים שחשיבותם נצחית.
 145. נכסף – רוצה, משתוקק, מתאווה, עורג.
 146. נכר – מקום זר.
 147. נלוז – עקום, סוטה מדרך הישר.
 148. נלכד בכף – נפל בפח.
 149. נמהר – פזיז, נחפז.
 150. נמוג – נעלם, התנדף, פג, התפוגג, נגוז.
 151. נמוך רוח – צנוע, עניו, שפל רוח.
 152. נמלט בעור שיניו – הציל את עצמו בקושי רב.
 153. נמלך – התייעץ, התעשת.
 154. נמלץ – דיבור נפוח, גדוש מליצות.
 155. נמק – מוות של חלק חי.
 156. נמר של נייר – איום לא ממשי.
 157. נס – 1. דגל; 2. פלא.
 158. נס – ברח.
 159. נסח – עקר, תלש.
 160. נסיוב – נוזל חיסוני.
 161. נסך – 1. יציקת נוזלים; 2. מסכה, תבנית יצוקה.
 162. נסק – המריא, הרקיע.
 163. נעו אמות הספים – נוצרה מהומה רבה.
 164. נעימה – ניגון, נימה, צליל, טון.
 165. נעים הליכות – מנומס (ראה גם "הליכות").
 166. נעלס – מאושר.
 167. נעתקו המילים מפיו – השתתק, נדם.
 168. נפה – 1. מסננת, כברה; 2. אזור, חבל.
 169. נפוטיזם – פרוטקציה, משוא פנים.
 170. נפח רוחו – מת, נפח נשמתו.
 171. נפיל – ענק, טיטן.
 172. נפל – דבר שנכשל בראשיתו.
 173. נפל למשכב – חלה.
 174. נפלה עטרת ראשנו – קריאה נרגשת על מות אדם יקר.
 175. נפלה רוחו – התייאש.
 176. נפסד – פגום, פסול, מושחת.
 177. נפעם – נרגש.
 178. נפקנית – זונה.
 179. נצור – שמור, נעול, נסתר, עלום, צפון.
 180. נציב – 1. עמוד; 2. מושל, ממונה.
 181. נצר – ענף רך, זרד, שריג, זלזל.
 182. נקב – קבע, ציין, הודיע במפורש.
 183. נקבה – מנהרה, מחילה.
 184. נקוד – מכוסה נקודות, חברבר, ברוד.
 185. נקודת תורפה – נקודה חלשה, בטן רכה.
 186. נקטר – יין משובח, תירוש, עסיס.
 187. נקי כפיים – ישר, שאינו לוקח שוחד.
 188. נקיפה – 1. דפיקה, נקישה; 2. חלוף הזמן.
 189. נקיק – סדק בסלע, בקיע, ניקרה, חגו.
 190. נקלה – נתעב, בזוי, נחות, פחות ערך.
 191. נקעה נפשו – נמאס עליו, קצה נפשו.
 192. נקף – עבר ושב.
 193. נקפו ליבו – התחרט, חש ייסורי מצפון.
 194. נקר – קרע בצמיג, נקב, פנצ'ר.
 195. נקרה – שקע, נקיק , חגו, בקיע.
 196. נקרן – חטטן.
 197. נקרתה – הזדמנה.
 198. נר לרגליו – עיקרון שלפיו האדם נוהג, מוטו.
 199. נרגן – מתלונן, רוטן, מחרחר ריב.
 200. נרעש – נרגש.
 201. נרפה – עצל, בטלן, פוחז, ריקא, יחפן.
 202. נרקוטי – מרדים.
 203. נרקסיזם – התאהבות האדם בעצמו.
 204. נשא – אדם שנושא בגופו חיידק או נגיף.
 205. נשא בשרו בשיניו – לא הגיב.
 206. נשא עיניו – 1. הסתכל למרחוק; 2. קיווה, ייחל.
 207. נשא קינה – השמיע דבר הספד, תינה.
 208. נשא רגליו – קם ללכת, עקר רגליו.
 209. נשגב – 1. נעלה, מרומם; 2. חזק, איתן.
 210. נשוא פנים – נכבד, חשוב, שוע.
 211. נשיא – ענן גשם, עב.
 212. נשיה – שכחה.
 213. נשך – ריבית על הלוואה.
 214. נשפה – חלק, תלול.
 215. נשרך – נגרר, נסחב.
 216. נתון בכף הקלע – מתלבט.
 217. נתז – רסיס, טיפה, אגל, נטף.
 218. נתח- חתיכה, חריץ, פרוסה.
 219. נתיב – שביל, דרך, מנהג.
 220. נתיך – פיוז.
 221. נתין – אזרח.
 222. נתיצה – הריסה.
 223. נתך – תערובת מתכות, מסג, סגסוגת.
 224. נתכרכמו פניו – פניו האדימו מבושה או מצער, נבוך ונכלם.
 225. נתלה באילנות גבוהים – הסתמך על גדולים ממנו.
 226. נתן בו אותותיו – השפיע עליו.
 227. נתן דעתו – שם לב, שת ליבו, שעה.
 228. נתן עיניו בו – חמד, חשק, התאווה.
 229. נתן עינו בכוס – החל להשתכר.
 230. נתן פומבי – פרסם ברבים.
 231. נתעב – מאוס, בזוי.
 232. נתפס בקלקלתו – נתפס בהתנהגותו הרעה.

 

קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us