• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות מ

מילון- האות מ'

 1. מאגרא רמה לבירא עמיקתא – מעבר ממעמד גבוה לשפל המדרגה.
 2. מאוזוליאום – מקדש קבורה, סרקופג.
 3. מאויים – רצונות, חשקים, כיסופים, ערגה.
 4. מאי נפקא מינא – לשם מה? מה ההבדל?
 5. מאידך גיסא – מצד שני.
 6. מאכלת – סכין שחיטה.
 7. מאן – סירב.
 8. מאן דהו – מישהו, אלמוני.
 9. מאניה – שיגעון.
 10. מאסף – מי שנע בסוף הטור או השיירה.
 11. מאפליה – חושך, אפלה, אופל, עלטה.
 12. מארה – קללה, אלה, גידוף, חירוף.
 13. מבאיש – מצחין, מסריח.
 14. מבדה – משהו בדוי.
 15. מבדוק – מזח לבדיקה ולתיקון אוניות.
 16. מבהיק – מבריק, בוהק.
 17. מבואה – לובי, אולם כניסה במבנה ציבורי.
 18. מבואר – ברור, מוסבר.
 19. מבוי סתום – ללא מוצא.
 20. מבולק – נתון באי סדר.
 21. מבוסם – שיכור, סובא, בגילופין.
 22. מבותק – משוסע, חתוך, מבותר, מבוקע.
 23. מבכירה – היולדת או הממליטה הראשונה.
 24. מבלי משים – בלי כוונה.
 25. מבעית – מבהיל.
 26. מג – מכשף, קוסם, מעונן, ידעוני.
 27. מגד – מתוק.
 28. מגדל שן – מצב של התרחקות מהציבור והתבודדות מתוך התנשאות.
 29. מגדנות – ממתקים, תיקרובת.
 30. מגואל – מלוכלך, מזוהם, נאלח, עקוב.
 31. מגוב – מגרפה.
 32. מגולוון – מצופה מתכת.
 33. מגור – פחד, אימה, יראה, מורא.
 34. מגזר – אזור, סקטור.
 35. מגיה – קסם, כישוף, להטים.
 36. מגיה – מי שתפקידו לבצע הגהה.
 37. מגינת לב – עוגמת נפש.
 38. מגל – מכשיר לקצירת תבואה.
 39. מגלב – שוט, פרגול, שבט.
 40. מגלומניה – שיגעון גדלות.
 41. מגס – קערה, סיר, קלחת, דוד, קדירה.
 42. מגרעה – שקע, גומחה, מגרעת.
 43. מגרעת – 1. חיסרון, פגם; 2. שקע.
 44. מדד לו כמידתו – שילם לו כגמולו.
 45. מדובלל – דליל, מודלל, קלוש.
 46. מדוה – כאב, מחלה, דווי.
 47. מדוכה – מכתש, כלי לכתישת דברים יבשים.
 48. מדון – ריב, קטטה.
 49. מדושן עונג – נהנה, שבע נחת.
 50. מדיח – מסית.
 51. מדמנה – מזבלה.
 52. מדרשה – מוסד להשכלה על-תיכונית.
 53. מה יום מיומיים? – מה החידוש?
 54. מה עניין שמיטה להר סיני? – אין קשר בין הדברים.
 55. מהביל – מעלה אדים.
 56. מהדר – מקפיד.
 57. מהוה – שחוק, בלוי, דהוי, מרופט.
 58. מהוקצע – מוחלק, מלוטש.
 59. מהימן – אמין.
 60. מהיר חימה – עצבני, נוטה להתרגז במהירות.
 61. מהיר לאבד – שכחן.
 62. מהיר לשמוע – בעל תפישה טובה.
 63. מהל – ערבב, מזג.
 64. מהלך באמצע – מתון.
 65. מהלך בין הטיפות – נזהר זהירות יתרה.
 66. מהלך על חבל דק – מצבו עדין.
 67. מהמורה – בור, שוחה, מכשול, אבן נגף.
 68. מהשפה ולחוץ – דיבור שאינו תואם את המחשבה.
 69. מהתלה – בדיחה, לצון, היתול.
 70. מובאה – ציטוט.
 71. מובלעת – חבל ארץ במדינה, המוקף שטחי אדמה של מדינה אחרת.
 72. מוביליות – ניידות.
 73. מוג לב – פחדן, רך לב, חיישן, רהוי.
 74. מוגף – סגור.
 75. מודוס אופרנדי – שיטת פעולה אופיינית של אדם.
 76. מוזה – השראה.
 77. מוטב – עדיף, טוב יותר.
 78. מוטו- אימרה קצרה, המהווה עיקרון התנהגות, נר לרגליו.
 79. מוטיב – רעיון, נושא.
 80. מוטציה – שינוי גנטי, המביא להיווצרות זן חדש בחי או בצומח.
 81. מוך – דבר רך כצמר גפן, פלומת נוצות.
 82. מוכיח בשער – מבקר, מוקיע, מגנה.
 83. מולל – גלגל באצבעות, מעך, שפשף.
 84. מולקולה – חלקיק, פרודה.
 85. מום – פגם, ליקוי, מגרעת.
 86. מונוגמיה – נשיאת אישה אחת בלבד.
 87. מונוגרמה – ראשי תיבות, הכתובים בצורה אומנותית.
 88. מונוטוני – חדגוני, משעמם.
 89. מונולוג – שיחת יחיד.
 90. מונוליטי – שלם, אחיד.
 91. מונומנטלי – גדול מאוד, עצום, כביר.
 92. מונופול – שליטה בלעדית בתחום כלשהו, ללא מתחרים.
 93. מונוקל – משקפיים לעין אחת.
 94. מונותאיזם – אמונה באל אחד.
 95. מוניטין – שם טוב, פרסום.
 96. מוניטרי – כספי, הקשור לכסף.
 97. מוניציפלי – עירוני.
 98. מונרכיה – מלכות, שלטון מלך יחיד.
 99. מוסר כליות – חרטה, נקיפות מצפון.
 100. מוסרה – חבל לרתימת בהמה לעגלה.
 101. מועד – חג.
 102. מועד – עלול, ידוע מראש.
 103. מועל יד – הרמת יד.
 104. מופז – מוזהב.
 105. ופלג – שדרגתו גבוהה או שמידתו גדולה.
 106. מופשט – חסר קיום פיזי, אבסטרקטי.
 107. מופשל – מקופל.
 108. מוץ – פסולת התבואה.
 109. מוקד – 1. מדורה, תופת; 2. מרכז, עיקר.
 110. מוקצה מחמת מיאוס – שאין לנגוע בו, מנודה.
 111. מורא – פחד, יראה, אימה, מגור, חרדה.
 112. מורבידיות – חולניות.
 113. מורג – כלי דיש.
 114. מורטוריום – שמיטת חובות.
 115. מורך לב – פחדנות.
 116. מורסה – פצע מוגלתי.
 117. מורשה – ירושה, נחלה, אחוזה.
 118. מורת רוח – רוגז, צער.
 119. מושך בחוטים – מפעיל השפעתו בסתר.
 120. מושך בעט – עוסק בכתיבה.
 121. מושל בכיפה – שולט ביד רמה.
 122. מושל ברוחו – מתאפק, שולט בעצמו.
 123. מזה רעב – מורעב.
 124. מזוה – חדר או ארון למוצרי מזון.
 125. מזור – 1. חולי, מכאוב; 2. תרופה.
 126. מזכר – מכתב משרדי קצר ובלתי רשמי.
 127. מזמרה – מספריים גדולים לקיצוץ ענפים.
 128. מחבוש – כליאה, הכנסה למעצר.
 129. מחבצה – מתקן להכנת חמאה.
 130. מחד גיסא – מצד אחד.
 131. מחה – התנגד, ערער.
 132. מחווה – תנועת גוף להעברת מסר, ג'סטה.
 133. מחוור – ברור, נהיר, בהיר.
 134. מחוטט – מצולק.
 135. מחויט – תפור, רקום, מהודר.
 136. מחולל – 1. יוצר, גורם; 2. מתקן יצור חשמל (ראה "טורבינה" ו"גנראטור"); 3. רקדן, רוקד; 4. טמא, מזוהם, איבד את קדושתו.
 137. מחונחן – מלא חן.
 138. מחופה – מכוסה, מקורה, לוט.
 139. מחושים – כאבים.
 140. מחושים – איברי חישה שיש לחיות שונות.
 141. מחט – ניקה, קינח את אפו.
 142. מחי – מכה, מהלומה.
 143. מחית – רסק.
 144. מחלפה – קווצת שיער, צמה.
 145. מחמלי – אהובי.
 146. מחמת – בגלל, מפני, משום, מפאת.
 147. מחפיר – מבייש, גורם חרפה.
 148. מחצלת – שטיח.
 149. מחרחר ריב – סכסכן.
 150. מחתה – יעה המשמש לטיפול בגחלים.
 151. מט לנפול – נוטה ליפול, במצב רעוע.
 152. מטאפורה – השאלה, שימוש במילה בדרך ציורית.
 153. מטבוליזם – חילוף החומרים בגוף.
 154. מטבל – רוטב שטובלים בו ירקות וחטיפים.
 155. מטבע עובר לסוחר – מטבע המקובל על כולם, שיש לו מהלכים בשוק.
 156. מטבע שחוק – דבר נדוש.
 157. מטה ידו – הפך לעני, ירד מנכסיו.
 158. מטה לחמו – מקור פרנסתו, עיסוקו.
 159. מטול – מקרן.
 160. מטורזן – מגונדר, מהודר.
 161. מטותא – בבקשה.
 162. מטווחי קשת – מרחק קצר.
 163. מטיל – גוש של מתכת.
 164. מטיל אבק בעיני הבריות – מרמה.
 165. מטלורגיה – חקר מתכות.
 166. מטלטלין – חפצים, כבודה.
 167. מטמורה – מקום מסתור, מטמון, מכמן.
 168. מטפיסי – מופשט, ערטילאי, רוחני.
 169. מטרופולין – עיר בירה, מגלופוליס, כרך.
 170. מטריאליזם – חומרנות.
 171. מטריה – 1. חומר; 2. אריג.
 172. מטרימוניאלי – שייך לנישואים.
 173. מי אפסיים – מים רדודים.
 174. מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין – ניסיון כושל מוביל לזהירות רבה.
 175. מיאוס – גועל.
 176. מיגר – השמיד, הכריע.
 177. מיופה כוח – מורשה, מוסמך, בעל תוקף.
 178. מיושב בדעתו – רגוע, מתון, שליו.
 179. מיזם – מפעל רב היקף שיזמו אותו, פרויקט.
 180. מיזנטרופ – שונא אדם וחברה.
 181. מיזע – סווטשרט, אפודה.
 182. מיטת סדום – מצב דחוק שאין בו אפשרות תמרון, בין הפטיש ובין הסדן.
 183. מילא פיו מים – לא אמר מילה, נדם.
 184. מילה – כריתת עורלה לזכר.
 185. מילוא – סוללת עפר, מבצר, מצודה.
 186. מיליטנטי – תוקפני, לוחמני.
 187. מיליטריזם – ממשל המדגיש את הצבא.
 188. מיליטריסטי – צבאי.
 189. מיליציה – צבא עממי.
 190. מים גנובים ימתקו – הנאה מדבר אסור גדולה יותר מאשר כשהוא מותר.
 191. מים לחץ – מעט מים.
 192. מימים ימימה – מאז ומעולם, משכבר הימים, מקדמת דנא.
 193. מימרה – פתגם, מטבע לשון, אימרה.
 194. מין – כופר, אפיקורוס, אתיאיסט.
 195. מינוח – קביעת מונחים, טרמינולוגיה.
 196. מינורי – קטן, חלש, נוגה.
 197. מינות – כפירה, התפקרות, אפיקורסיות.
 198. מיני תרגימא – ממתקים.
 199. מיניאטורה – דבר קטן ממדים.
 200. מיניה וביה – מייד, לאלתר, בו במקום.
 201. מינימליזם – הסתפקות במועט.
 202. מיסב – טבעת תומכת בציר מסתובב.
 203. מיסוך – התקנת מסך, הסתרה, הלטה.
 204. מיצר – צרה.
 205. מיקרון – אלפית המילימטר.
 206. מיראז' – אשליה, פטה מורגנה.
 207. מירוק – צחצוח, הברקה, ליטוש, ניקוי.
 208. מיתולוגיה – אוסף אגדות ימי קדם.
 209. מיתת נשיקה – מוות טבעי ללא ייסורים.
 210. מך – עני, אביון, דל, חסר כל, חלכאי.
 211. מכביר – להוסיף, להרבות (לרוב שלא לצורך) (ראה גם "למכביר").
 212. מכבנה – סיכה לשיער.
 213. מכולה – תיבה גדולה להובלת מטען.
 214. מכונף – שיש לו כנף או כנפיים.
 215. מכורבל – עטוף, מכווץ.
 216. מכורה – מולדת, צור מחצבתו.
 217. מכל מקום – בכל אופן, אף על פי כן.
 218. מכמונת – מלכודת, פח, אבן נגף, פוקה.
 219. מכמורת – רשת דייגים.
 220. מכפתיים – פלאייר, כלי עבודה המאפשר אחיזת רכיבים שונים.
 221. מכתבה – שולחן כתיבה עם מגירות.
 222. מכתם – שיר קצר שתוכנו סאטירי.
 223. מכתש – 1. כלי בו כותשים גרגרי מזון שונים (ראה גם "עלי"); 2. עמק המוקף בהרים מכל צדדיו; 3. בור הנוצר עקב התפוצצות פגז או פצצה.
 224. מלא תכונה – מלא פעילות, שוקק חיים.
 225. מלאה הסאה – לא ניתן לשאת עוד.
 226. מלאו ליבו – העז, ההין.
 227. מלאך – 1. שליח, בלדר; 2. אראל, שרף, כרוב.
 228. מלאכת מחשבת – עבודה אמנותית הדורשת מומחיות רבה.
 229. מלבב – מושך את הלב, נעים.
 230. מלגו ומלבר – מבפנים ומבחוץ.
 231. מלובן – מלוהט באש עד היותו לבן.
 232. מלודרמה – מחזה שבו רגשנות מופרזת.
 233. מלופת – מתובל.
 234. מלח הארץ – מיטב הארץ.
 235. מלחה – אדמה שאינה פוריה.
 236. מלחך פנכה – חנפן, מתרפס.
 237. מלחמת חורמה – מלחמה עזה המתנהלת בכל העוצמה.
 238. מליץ – מתרגם.
 239. מליץ יושר – סניגור, מלמד זכות.
 240. מליצה – 1. דיבור שירי; 2. דיבור מנופח, דיבור פומפוזי.
 241. מלמד – מקל מחודד לזירוז בהמות.
 242. מלמלה – אריג, בד דק.
 243. מלנכוליה – דיכאון, דכדוך, מרה שחורה.
 244. מלק – ערף ראש, התיז, קיפד, קטם.
 245. מלקוח – שלל, ביזה.
 246. מלקוש – גשם מאוחר בסוף עונת הגשמים.
 247. מלקטת – פינצטה.
 248. ממאיר – 1. עוקץ, צורב; 2. חסר מרפא.
 249. ממבראנה – קרום של עור או רקמה.
 250. ממגורה – מחסן לאחסון תבואה, אסם, אמבר.
 251. ממוטט – הרוס, לא יציב.
 252. ממולח – אדם פיקח וחריף.
 253. ממורט – 1. מצוחצח, מלוטש; 2. שחוק.
 254. ממורק – נקי, מצוחצח, מלוטש, ממורט.
 255. ממזגה – פאב, מסבאה, בית מרזח.
 256. ממיר – מחליף.
 257. ממשלת צללים – חברי האופוזיציה המציגים עצמם כממשלה.
 258. מן המניין – בעל זכויות מלאות.
 259. מן הפח אל הפחת – מצרה לצרה גדולה ממנה, מדחי אל דחי.
 260. מן השיתין – מן היסוד.
 261. מן השפה ולחוץ – דיבור שאינו תואם את המחשבה, אין סתרו כגילויו.
 262. מנדט – תעודת ייפוי כוח, היתר.
 263. מנוי וגמור – מוחלט, מוסכם.
 264. מנוס – בריחה, המלטות.
 265. מנחה – מתנה, שי, דורון, תשורה.
 266. מנטלי – שכלי.
 267. מני אז – מאותו זמן והלאה.
 268. מניה – שיגעון.
 269. מנין – 1. כמות, מספר; 2. עשרה יהודים הדרושים לתפילה.
 270. מניפולציה – תחבולה, שימוש בעורמה להשגת מטרה.
 271. מניפסט – מסמך גילוי דעת פוליטי, מנשר.
 272. מנעל – נעל.
 273. מנקר עיניים – מעורר קנאה במכוון.
 274. מנשא – מתקן לנשיאת חפצים שונים.
 275. מנשר – מסמך גילוי דעת פוליטי.
 276. מס שפתיים – אמירה כדי לצאת ידי חובה, מן השפה ולחוץ, אין תוכו כברו.
 277. מסבאה – בית מרזח, פאב, ממזגה.
 278. מסבר את האוזן – דיבור פשוט להבנה.
 279. מסג – תערובת מתכות, סגסוגת, נתך.
 280. מסד – יסוד, בסיס, סובסטרט, תשתית.
 281. מסה – 1. נסיון, מבחן; 2. מאמר קצר; 3.כמות חומר.
 282. מסואב – מלוכלך, מזוהם, מרובב, מטונף.
 283. מסובב – תוצאה.
 284. מסובב בכחש – מרמה, מטעה.
 285. מסובסד – מקבל תמיכה כספית ממוסד ציבורי.
 286. מסווג – 1. ממויין; 2. סודי.
 287. מסוכסך – מבולבל.
 288. מסוף – תחנה, בית נתיבות, טרמינל.
 289. מסוקס – מחוספס.
 290. מסיבי – כבד, מוצק, איתן, מגושם.
 291. מסיג גבול – נכנס לתחום שאינו שלו.
 292. מסיק – קטיף זיתים.
 293. מסירות נפש – נאמנות עד מוות, חירוף נפש.
 294. מסית ומדיח – מפתה מישהו לסטות מדרך הישר.
 295. מסך – מזג, ערבב משקאות.
 296. מסכת – תוכנית של קריאה, שירה ומשחק.
 297. מספוא – מזון לבהמות.
 298. מעבורת – 1. כלי שייט לחציית נהרות; 2. ספינת חלל.
 299. מעדנות – בשקט, בשלווה, בניחותא.
 300. מעוגן – מבוסס.
 301. מעוז – 1. מקלט, מחסה; 2. כוח, חוזק.
 302. מעונן – קוסם, מכשף, מג.
 303. מעופש – רקוב, מבאיש, עבש.
 304. מעוקב – בעל שלושה ממדים, בעל נפח.
 305. מעוקר – מחוטא, סטרילי, מפוסטר.
 306. מעורה – מחובר, מעורב, משולב.
 307. מעורטל – חשוף.
 308. מעורר פלצות – מזעזע.
 309. מעושה – מלאכותי, שנעשה באופן מזויף.
 310. מעז יצא מתוק – מן הרעה צמחה טובה.
 311. מעל – בגד באמון.
 312. מענית – חריץ שנוצר על ידי המחרשה, תלם.
 313. מעפל – מעשה נועז.
 314. מעקש – 1. פיתול; 2. עניין קשה ומסובך.
 315. מערוך – כלי מטבח המשמש לשיטוח הבצק (ראה גם "רידוד").
 316. מערפת – גיליוטינה.
 317. מעשה מרכבה – דבר מסובך ומורכב.
 318. מעשי אבות סימן לבנים – הבנים ממשיכים את מסורת הוריהם.
 319. מעשנה – ארובה.
 320. מעשר – עשירית.
 321. מפאת – מפני, משום, בגלל.
 322. מפה לאוזן – שמועה המועברת באופן חשאי.
 323. מפוברק – עשוי באופן מלאכותי, מזויף.
 324. מפולפל – חריף שכל, שנון.
 325. מפולש – פתוח משני צדדיו.
 326. מפוסטר – מחוטא, מעוקר, סטרילי.
 327. מפורז – שטח שאינו בשליטת שני הצדדים הלוחמים בו אין כלי נשק.
 328. מפורכס – מאופר.
 329. מפח נפש – אכזבה, ייאוש, פחי נפש.
 330. מפסלת – כלי עבודה המשמש לפיסול.
 331. מפעפע – 1. רותח ומבעבע; 2. מחלחל.
 332. מפקידה לפקידה – מדי פעם, מזמן לזמן.
 333. מפריח יונים – ממציא דברים.
 334. מפתן – פתח הבית, סף, אסקופה.
 335. מץ – לוחץ.
 336. מצא את מחייתו – מצא מקור פרנסה.
 337. מצא לו מהלכים – נעשה רווח ומצוי.
 338. מצא מסילות בליבו – עניין אותו.
 339. מצאה ידו – היה ביכולתו.
 340. מצביא – מפקד, אסטרטג, שר צבא.
 341. מצד – מבצר, ביצרון, מצודה, מילוא.
 342. מצדד – תומך.
 343. מצודד – מושך, שובה את הלב.
 344. מצולה – מים עמוקים, מי תהום.
 345. מצונף – מכורבל.
 346. מצועף – מכוסה, עטוף, לוט.
 347. מצח נחושה – עקשן, חצוף, עז מצח.
 348. מצחין – מסריח, מבאיש, מעופש.
 349. מצילה – פעמון קטן.
 350. מצנם – טוסטר.
 351. מצערת – אמצעי ויסות המהירות במטוסים וכלי רכב.
 352. מצקצק – משמיע קול.
 353. מצר – נתון בצרה, סובל.
 354. מצר – גבול, סייג, חציצה.
 355. מק – רקב, ריקבון.
 356. מקאמה – סיפור שנון הכתוב בחרוזים.
 357. מקברי – מפחיד, מבעית.
 358. מקבת – פטיש, קורנס, מקוב.
 359. מקדמת דנא – מאז ומעולם, משכבר הימים.
 360. מקוב – פטיש, קורנס, מקבת.
 361. מקווה – מאגר מים המשמש להיטהרות.
 362. מקוף – אזור בפיקוח אדם המקיפו מדי פעם.
 363. מקורה – מכוסה בתקרה, מחופה.
 364. מקורזל – מתולתל, מסולסל.
 365. מקח – 1. סחורה, מרכולת; 2. קנייה.
 366. מקח וממכר – קנייה ומכירה.
 367. מקטורן – מעיל.
 368. מקטרג – תובע, מאשים, קטיגור.
 369. מקל נועם – נוהג ביד רכה.
 370. מקלעת – צמה.
 371. מקנה – שם כולל לצאן ולבקר.
 372. מקסם שווא – מעשה כשפים, אשליה.
 373. מקפא – ג'לי.
 374. מקצוע – צלע של גוף תלת מימדי.
 375. מקצועה – כלי נגרים המשמש להחלקת עצים.
 376. מקצצת בנטיעות – כופרת.
 377. מקשה – שדה קישואים או אבטיחים.
 378. מקשה – גוש.
 379. מר נפש – מתוסכל, ממורמר, מדוכדך.
 380. מראית עין – לכאורה, במבט שטחי.
 381. מרבד – שטיח, מחצלת.
 382. מרבץ – שכבת קרקע, רובד.
 383. מרה שחורה – דיכאון, פסימיות.
 384. מרובב – מלוכלך, מוכתם, מטונף.
 385. מרוב עצים לא רואים את היער – ריבוי פרטים נקודתיים מקשה על ראיית התמונה הכוללת.
 386. מרופט – בלוי, קרוע, שחוק.
 387. מרופש – מלוכלך, מלא רפש ובוץ.
 388. מרושש – אדם שירד מנכסיו.
 389. מרות – שליטה, משמעת, אדנות, שררה.
 390. מרחשת – מחבת, אלפס, קלחת.
 391. מרי – התנגדות, מרד.
 392. מרית – שפכטל, כף שטוחה המשמשת נגרים וצבעים.
 393. מריונטה – כינוי למי שמופעל על ידי אחרים.
 394. מריטה – תלישה ועקירה.
 395. מרכולת – סחורה, מקח, טובין.
 396. מרנין – משמח.
 397. מרעין ובישין – צרות צרורות.
 398. מרצע – מכשיר חד המשמש לניקוב חורים.
 399. מרקחת – 1. תערובת, מרקחה; 2. ריבה.
 400. מרקיז – אציל, נכבד, שוע.
 401. מרקם – מבנה החלקים בחומר מורכב, טקסטורה.
 402. מרקקה – כלי שנועד לירוק לתוכו.
 403. מש – זז, נע, זע, נד, זח, סר.
 404. משאת נפש – שאיפה עזה, אידיאל.
 405. משבר – גל גדול, נחשול.
 406. משגב – 1. מבצר, מעוז; 2. מחסה, מגן.
 407. משדדה – מכשיר חקלאי לפירור ויישור האדמה.
 408. משה – הוציא מהמים.
 409. משואה – מדורת אש, לפיד, אבוקה.
 410. משוא פנים – אפליה, איפה ואיפה.
 411. משוב – פידבק.
 412. משובב – משעשע.
 413. משובה – שובבות, מעשה קונדס.
 414. משוגה – טעות, שגגה, שגיאה.
 415. משוורת – ארכוף, טבעת לרגל בצד האוכף.
 416. משוכה – 1. גדר; 2. מכשול במסלול ריצה.
 417. משולל – נטול.
 418. משומד – יהודי שהמיר דתו, מומר.
 419. משונן – 1. מחודד, מלוטש; 2. בעל בליטות.
 420. משועבד – נכנע, עבד.
 421. משופה – מלוטש.
 422. משוקץ – נתעב.
 423. משורבב – מושט, שלוח קדימה, שמוכנס שלא במקומו.
 424. משורה – כלי למדידת כמויות של נוזלים.
 425. משורת – טבעת באוכף לשים את הרגל, ארכוף.
 426. משוש – שמחה, ששון, עליצות.
 427. משחזת – מכשיר לליטוש והשחזה.
 428. משטין – שונא, מקטרג, תובע.
 429. משטמה – שנאה, איבה.
 430. משיב נפש – מרענן.
 431. משיחה – 1. מריחה בחומר; 2. מינוי למשרה חשובה.
 432. משים פעמיו – יוצא לדרך.
 433. משך את ידו מן – הסתלק, ויתר.
 434. משכוכי – מוביל אחריו.
 435. משכון – עבוט, ערבון.
 436. משכית – 1. ציור; 2. תכשיט, עדי.
 437. משכן – בית מגורים, מעון.
 438. משל ברוחו – התאפק, לא התפרץ.
 439. משל ושנינה – לעג וקלס.
 440. משמים – משועמם, שותק, דומם.
 441. משנה – 1. כפול ומכופל; 2. סגן.
 442. משעול – שביל, דרך צרה למעבר.
 443. משענת קנה רצוץ – דבר או אדם שכושלים בשעת מבחן.
 444. משק – שקשוק, רעש.
 445. משרך דרכו – הולך לאיטו, מתנהל בכבדות.
 446. מתאבנים – מעוררי תיאבון.
 447. מתבדר – מתפזר.
 448. מתבל – רוטב לתיבול.
 449. מתבן – מחסן לתבן.
 450. מתווה – קווים כללים של תוכנית, סקיצה.
 451. מתוך שלא לשמה בא לשמה – עסק בדבר לא מאהבה והגיע לאהבו.
 452. מתום – מקום שלם בגוף, מקום ללא פצע.
 453. מתי מספר – מעט אנשים, קומץ.
 454. מתנשא – מתפאר, מתגאה, זחוח, נישא כלפי מעלה.
 455. מתרס – מחסום רחוב מאולתר, בריקדה.

 

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us