• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ל

מילון- האות ל'

 1. לא אחת – מדי פעם, לעתים מזומנות.
 2. לא בכדי – לא לחינם, לא לשווא.
 3. לא דובים ולא יער – לא היו דברים מעולם.
 4. לא הניד עפעף – בקור רוח.
 5. לא יכירנו מקומו – לא מתאים לסביבתו.
 6. לא יסולא בפז – יקר מאוד.
 7. לא יצאה שעה קלה עד – לא עבר זמן רב.
 8. לא כל שכן – בוודאי ובוודאי, אדרבא.
 9. לא ליקק דבש – התאמץ.
 10. לא לעולם חוסן – אין חסינות מפני כישלון.
 11. לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן – בחירה באופציה הפחות גרועה.
 12. לא מדובשך ולא מעוקצך – אל תשבח ואל תגנה.
 13. לא מעלה ולא מוריד – לא משנה דבר.
 14. לא משתמע לשתי פנים – חד משמעי.
 15. לא נס ליחו – עדיין כוחו במותניו.
 16. לא נקף אצבע – לא התערב, ישב בחיבוק ידיים.
 17. לא ראי זה כראי זה – אין שני הדברים דומים.
 18. לא תחסום שור בדישו – גישה סלחנית למעשי מעילה שוליים.
 19. לאבות – לרצות (משמש לרוב בשלילה).
 20. לאבק – לנקות מאבק.
 21. לאה – עייף, יעף, יגע, אפס כוחו.
 22. לאומני – פטריוט.
 23. לאט – לחש.
 24. לאין שיעור – ללא גבול.
 25. לאלתר – תיכף ומיד.
 26. לאשורו – במדויק.
 27. לב אבן – אכזריות, חוסר רחמים.
 28. לב בשר – רחמנות, רכות.
 29. לבו טוב עליו – מרוצה.
 30. לבו נוקפו – מתחרט.
 31. לביא – אריה, ליש, כפיר, שחל.
 32. לבילי – בלתי יציב.
 33. לבירינת – מבוך.
 34. לבל – כדי שלא, פן, שמא.
 35. לבלר – פקיד, מזכיר, טפסר.
 36. לגאלי – חוקי.
 37. לגטו – בנשימה אחת, ללא הפסקה (במקור מונח מוסיקאלי).
 38. לגיון – יחידה צבאית גדולה.
 39. לגיטימי – חוקי, לגאלי, קביל.
 40. לגין – 1. כד; 2. קופסה, תיבה.
 41. לדאבונו – לצערו, להוותו.
 42. לדגול – להאמין במשהו ולהפוך אותו לאידיאל.
 43. לדידו – לגביו, מצידו.
 44. לדלוק – לרדוף.
 45. להב – החלק החד של סכין או חרב.
 46. להג – פטפוט, דברי הבאי והבל.
 47. להד"ם – ראשי התיבות של לא היו הדברים מעולם, הדברים אינם אמת.
 48. להה – עייף, לאה, יגע.
 49. להוותו – לצערו, לדאבונו, לרוע מזלו.
 50. להלכה – באופן תיאורטי, בכוח, דה יורה.
 51. להלן – בהמשך.
 52. להקל ראש – לזלזל.
 53. לוגיקה – תורת ההיגיון.
 54. לוז – יסוד, תמצית, עיקר, לשד.
 55. לוז – שקד.
 56. לוח חלק – אין לו דיעות או ידע מוקדם, טאבולה ראזה.
 57. לוט – 1. עטוף, מכוסה; 2. חומר המצורף למכתב.
 58. לוט בערפל – לא ברור, לא ידוע.
 59. לוליני – סלילי.
 60. לויאלי – נאמן, שומר אמונים.
 61. לוקאלי – מקומי.
 62. לזות שפתיים – רכילות מרושעת.
 63. לחלוחית – רטיבות, לחות.
 64. לחם חוק – דבר שאין לוותר עליו, חיוני.
 65. לחם חוקו – הרגל שיש לו, עניין שבשגרה.
 66. לחם חסד – דבר שניתן בנדבה או במתנה.
 67. לחם צר – מזון מועט ומצומצם.
 68. לטיפונדיה – אחוזה.
 69. לטישת עיניים – נעיצת מבט ממושך.
 70. לטנטי – חבוי, סמוי, כמוס, צפון, גנוז.
 71. ליבה – גרעין, לב, החלק המרכזי.
 72. ליבוי – הגברה, גירוי.
 73. ליבוי יצרים – שילהוב, הגברת היצרים.
 74. ליבון – בירור, הבהרה.
 75. ליברה – יחידת משקל, ליטרה.
 76. ליברל – שואף לחירות הפרט ולפיתוח היוזמה החופשית.
 77. ליחוך פינכה – חנופה, התרפסות.
 78. ליחך – 1. נגס, לעס; 2. השמיד, כילה.
 79. ליטוש – 1. שפשוף, השחזה; 2. שיפור, שכלול, עיבוד (בעיקר של יצירה).
 80. ליטרה – יחידת משקל, ליברה.
 81. ליל שימורים – לילה שלא ישנים בו.
 82. לילות כימים – עבודה מאומצת.
 83. לימד זכות – טען לטובת מישהו, סניגור.
 84. לימד חובה – טען לחובת מישהו, קיטרג.
 85. ליסטים – שודד, גזלן.
 86. לירה – כלי פריטה.
 87. לירי – פיוטי.
 88. ליש – אריה, כפיר, לביא, שחל.
 89. לית – אין.
 90. לית דין ולית דין – אין משפט ואין שופט, איש הישר בעיניו יעשה.
 91. לית מאן דפליג – אין התנגדות, אין חולק, אין עליו עוררין.
 92. ללא כחל וסרק – בגלוי, ישירות.
 93. ללא רבב – מושלם, ללא דופי.
 94. למגינת ליבם – לצערם.
 95. למוד סבל – מורגל בסבל.
 96. למותר – מיותר, לא נחוץ.
 97. למכביר – בשפע, הרבה.
 98. למפרע – 1. על מה שכבר נעשה, בדיעבד; 2. מראש, אפריורי.
 99. למצער – לכל הפחות, מינימלי.
 100. למראית עין – כלפי חוץ, לכאורה.
 101. למרגלותיו – ליד רגליו. בהשאלה: בחלק הנמוך שלו.
 102. למשעי – נקי ביותר, באופן חלק.
 103. לן – ישן.
 104. לנוכח – לנגד.
 105. לסוטה – מעיל נשים קצר, עליונית.
 106. לעג לרש – להזכיר לאדם את חולשתו.
 107. לעו דבריו – דיבר לא ברור.
 108. לעז – שם רע, דיבה, גנות.
 109. לעט – אכל, בלע, זלל.
 110. לעיל – למעלה, קודם לכן.
 111. לעילא ולעילא – משובח, הטוב ביותר.
 112. לפדות – להחזיר, להשיב.
 113. לפי עניות דעתי – אמירת הצטנעות למי שמביע דעה מנוגדת.
 114. לפלות – להוציא כינים.
 115. לפלל – לקוות, לצפות, לייחל.
 116. לפנים משורת הדין – הקלה בדין, סלחנות.
 117. לפעות – לגעות, להשמיע קול יבבה.
 118. לפרקים – לפעמים, לעיתים.
 119. לפת – תפס, אחז, חפן.
 120. לפתח חטאת רובץ – החטא מפתה.
 121. לץ – ליצן, מרבה לצחוק, קל דעת.
 122. לצון – צחוק, היתול, ליצנות, מהתלה.
 123. לקוני – קצר ותמציתי, ענייני.
 124. לקות – ליקוי, פגם, מום בגוף או בנפש.
 125. לקח עיתותיו בידיו – לקח את הזמן.
 126. לקט – אוסף.
 127. לקיש – מאחר לבוא.
 128. לרבות – ובכלל זה.
 129. לריק – לחינם, לשווא, בכדי.
 130. לרפות ידי מישהו – לייאש.
 131. לשבט או לחסד – לטוב או לרע, לזכות או לחובה.
 132. לשד – תמצית, לוז.
 133. לשון בני אדם – שפה ברורה ומובנת.
 134. לשון הרע – רכילות, דיבה, לעז.
 135. לשון סגי נהור – שימוש במילה במשמעות הפוכה.
 136. לשון שקוצים – ניבול פה.
 137. לשיעורין – טיפין טיפין, לא בבת אחת.
 138. לשם שמים – לא לתועלת אישית.
 139. לשרש – לעקור מהשורש.

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us