• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות י

מילון- האות י'

 1. יאה – ראוי.
 2. יבב – בכה, התייפח, ילל.
 3. יבום – נישואי אדם לאלמנת אחיו, שמת ולא הותיר אחריו בנים.
 4. יבדל"א – ראשי התיבות של יבדל לחיים ארוכים.
 5. יבם – אחי הבעל, גיס.
 6. יגון – צער, אבל, דאבה, דכדוך, תוגה.
 7. יגיע כפיים – עבודה קשה.
 8. יגע – עייף, לאה, להה, תש כוחו.
 9. יד – מצבת זיכרון, אנדרטה, גלעד.
 10. ידועה בציבור – אשה החיה עם גבר ללא נישואין.
 11. יד ימינו – עוזרו הנאמן, עושה דברו.
 12. יד רוחצת יד – עשיית טובה למישהו כדי לקבל ממנו טובה, שמור לי ואשמור לך.
 13. ידה – זרק, השליך, ירה.
 14. ידו היתה במעל – היה לו חלק במעשה שלילי.
 15. ידו היתה על העליונה – ניצח.
 16. ידוע/ה בציבור – מצב משפטי בו למרות שבני זוג לא נישאו פורמאלית, יש לקשר ביניהם מעמד מחייב.
 17. ידעוני – קוסם, מכשף, מעלה באוב, מג.
 18. יהב – תקווה, סיכוי, תוחלת.
 19. יהיר – גאוותן, מתנשא, רברבן, זחוח.
 20. יובל – תקופה של חמישים שנה.
 21. יובל – נחל, פלג.
 22. יוגב – איכר, חקלאי, עובד אדמה, פלח.
 23. יומרנות – התפארות ביכולות גדולות מכפי שיש באמת, התיימרות.
 24. יון – בוץ, טיט, רפש, חומר, טין.
 25. יוצא חלציו – בנו או בתו.
 26. יוצא מן הלב – אמיתי, כן.
 27. יוקד – בוער, דולק, לוהט.
 28. יורד דומה – מת, בר מינן.
 29. יורה – סיר גדול, דוד, קלחת, קדירה.
 30. יורידי – משפטי.
 31. יושב בחיבוק ידיים – מתבטל, יושב באפס מעשה, אינו נוקף אצבע.
 32. יושב על הגדר – אינו נוקט עמדה.
 33. יושב על המדוכה – מתלבט במחשבות.
 34. יושב קרנות – בטלן, יושב בחיבוק ידיים.
 35. יחידי סגולה – אנשים יוצאי דופן בתכונותיהם.
 36. יחל – קיווה, ציפה, נשא עיניו.
 37. יחסן – שחצן.
 38. יחפן – פרחח, בטלן, ריק, פוחז, פוחח.
 39. ייחור – ענף המשמש לשתילה בקרקע או להרכבה.
 40. יין בן חומץ – צדיק בן רשע.
 41. ילק – אחד ממיני הארבה.
 42. ימי חלדו – ימי חייו.
 43. ינוקא – תינוק, ולד, זאטוט.
 44. יסכון – יועיל, יצלח, יתאים למשהו.
 45. יען – בגלל, מפני ש…
 46. יעף – עייף, יגע, לאה, להה, תש כוחו.
 47. יערה – חלת דבש.
 48. יפה נפש – עדין, אנין, איסטניס.
 49. יפה שעה אחת קודם – מוטב להקדים ככל האפשר.
 50. יפוי כוח – הרשאה, זכות לעשות דבר- מה בשמו של אחר.
 51. יפעה – יופי, נוי, הוד, הדר.
 52. יצא בשן ועין – יצא בהפסד.
 53. יצא המרצע מן השק – נחשפה האמת שהוסתרה.
 54. יצא הפסדו בשכרו – הרוויח יותר משהפסיד.
 55. יצא ואוזניו מקוטפות – נחל כישלון.
 56. יצא חוצץ – יצא דרוך ומוכן.
 57. יצא טבעו – התפרסם.
 58. יצא ידי חובה – מילא את המוטל עליו בצורה מינימלית.
 59. יצא לשוח – יצא לטייל.
 60. יצא לתרבות רעה – סטה מדרך הישר, סרח, התפקר.
 61. יצא מגדרו – נהג שלא כדרכו, התפרץ.
 62. יצא מכליו – התלהב או התרגז עד שממש איבד שליטה.
 63. יצא מן הכוח אל הפועל – בוצע.
 64. יצא מעורו – התאמץ לעשות מעשה חיובי.
 65. יצא נקי מנכסיו – הפסיד את כל הונו.
 66. יצא שכרו בהפסדו – הפסיד יותר משהרוויח.
 67. יצא שמו – התפרסם.
 68. יצא נפשו אל – רצה מאוד, השתוקק.
 69. יצהר – שמן טרי.
 70. יצול – מוט בקצה עגלה או מחרשה, שאליו נקשרת הבהמה.
 71. יצוע – מיטה, משכב.
 72. יצק שמן על המדורה – הגדיל את הרוגז או המהומה.
 73. יקב – מקום יצור היין.
 74. יקוש – לכוד, נתון במוקש או מלכודת.
 75. יקיצה – התעוררות משינה.
 76. יראה – פחד, אימה, חרדה, בעתה.
 77. ירד לטמיון – אבד.
 78. ירד לסוף דעתו – הבין אותו.
 79. ירד מגדולתו – חדל להיות חשוב.
 80. ירד מנכסיו – התרושש, מטה ידו.
 81. ירח- חודש.
 82. ירט – אילץ לסטות ממסלולו.
 83. ירכתיים – 1. קצוות, גבולות; 2. החלק האחורי בספינה.
 84. יש בליבו עליו – יש לו טענות כלפיו.
 85. ישב על האבניים – עסק וטיפל בדבר, התלבט במחשבות.
 86. יש דברים בגו – יש בזה משהו.
 87. יש לו מהלכים – יש לו קשרים.
 88. יש רגליים לדבר – הדבר מבוסס.
 89. ישב על האובניים – עסק וטיפל בדבר.
 90. ישב תחת גפנו ותחת תאנתו – ישב בשלום ובשלווה.
 91. ישוב הדעת – מחשבה שקולה ומתונה.
 92. ישות – קיום, הוויה.
 93. ישימון – מדבר, שממה, ציה.
 94. ישר את ההדורים – ישב את המחלוקת.
 95. יתר – 1.שארית, עודף; 2. חבל.

קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us