• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ט

מילון- האות ט'

 1. טאבו – 1. איסור חברתי; 2. שאסור לגעת בו.
 2. טאבולה ראזה – מי שאין לו ידע מוקדם, לוח חלק.
 3. טבין ותקילין – תשלום מלא.
 4. טבע – יצר, נתן צורה.
 5. טבעת פוליקרטס – דבר בלתי הפיך.
 6. טובין – נכסים, סחורות, מרכולת.
 7. טובל ושרץ בידו – צבוע, מתחסד.
 8. טוגה – גלימה, חלוק אותו לבשו בעבר.
 9. טווה – שזר, ארג.
 10. טוזיג – פיקניק.
 11. טוטלי – מלא, כוללני, מוחלט.
 12. טוטליטרי – רודני, טירני, עריץ.
 13. טוטם – פסל אליל, אליל בתרבויות פרימיטיביות.
 14. טוטפות – תפילין.
 15. טול קורה מבין עיניך – בדוק את עצמך לפני שתבקר אחרים.
 16. טולרנטי – סובלני.
 17. טורבינה – מתקן ליצור חשמל (ראה גם "מחולל" ו"גנראטור").
 18. טורבן – מצנפת של גברים מוסלמים.
 19. טח – כיסה.
 20. טחו עיניו מראות – לא ראה את הדברים באופן נכון.
 21. טחוב – לח, רטוב.
 22. טחן מים – עשה משהו בחוסר יעילות.
 23. טיט – טין, בוץ, חומר, יון, אדמה לחה.
 24. טיטני – ענקי, עצום, מונומנטלי.
 25. טיכס – סידר.
 26. טיכס עצה – התייעץ, תחבל.
 27. טין – בוץ, טיט, חומר, יון.
 28. טינה – שנאה, קנאה.
 29. טיפולוגיה – חלוקה לסוגים.
 30. טיפין טיפין – לאט לאט.
 31. טירן – רודן, עריץ, דיקטטור, דספוט.
 32. טלול- רענן.
 33. טלית שכולה תכלת – אדם או דבר טהור וללא פגם.
 34. טלף – פרסה.
 35. טלפתיה – קריאת והעברת מחשבות.
 36. טלקינזיס – הזזת חפצים באמצעות המחשבה.
 37. טמיעה – היטמעות, היקלטות בסביבה.
 38. טמיר – נסתר, סודי.
 39. טמן – הסתיר, החביא, הכמין.
 40. טמן ידו בצלחת – התבטל, ישב בחיבוק ידיים.
 41. טמן מחט באמתחת – עשה מעשה לא הגיוני.
 42. טמן ראשו בחול – התעלם מהמציאות החמורה.
 43. טמפו – קצב.
 44. טנא – סל קלוע מענפים.
 45. טס – מגש.
 46. טעם לפגם – שיש בו מגרעת או ליקוי.
 47. טען רגליו – הזדרז ללכת.
 48. טף – ילדים קטנים, זאטוטים, דרדקים.
 49. טפח – דבר קטן ומועט, זוטא.
 50. טפחות – קורות המשמשות לבניית הגג.
 51. טפי – כלי לטפטוף נוזלים.
 52. טפיפה – הליכה בצעדים קטנים.
 53. טפל – לא העיקר.
 54. טפרים – ציפורני בעל-חיים.
 55. טרגי – עצוב, נוגה, מלא ייסורים.
 56. טרום – לפני.
 57. טרומי – מוקדם, ראשוני.
 58. טרוניה – תלונה, טענה, מענה, תרעומת.
 59. טרוף – מעורבב, מבולבל.
 60. טרזני – גנדרני, קוקטי.
 61. טרחן – טרדן, נודניק.
 62. טריבונה – בימה, דוכן.
 63. טריבונל – בית משפט מיוחד.
 64. טריוויאלי – 1. נדוש, בנאלי, שגרתי; 2. מובן מאליו.
 65. טריז – יתד המשמשת לרוב לביקוע עצים.
 66. טרמינולוגיה – מינוח, מערכת מונחים מקצועית.
 67. טרנספורמציה – שינוי צורה.
 68. טרנסצדנטלי – מה שנמצא מעבר להכרה.
 69. טרף – החלק הרחב והשטוח של העלה.
 70. טרקלין – סלון, אולם.
 71. טרשים – סלעים.

 

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us