• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ג

מילון- האות ג'

 1. גאה – התרומם, עלה.
 2. גבה לבו – התגאה, התייהר, התרברב.
 3. גבהו ממנו הדברים – לא הבין.
 4. גבו אל הקיר – ללא מוצא, בין המצרים.
 5. גבין – גבה.
 6. גביר – אדם עשיר, אמיד.
 7. גבנון – עקמומיות של הגב, חטוטרת.
 8. גבר – תרנגול, שכוי.
 9. גבר אגרופו – התחזק.
 10. גברה ידו – ניצח.
 11. גברתן – בעל כוח, בעל גוף.
 12. גד – מזל, אושר, הצלחה, פיס, פור.
 13. גדה – שפת הנהר.
 14. גדוד – חתוך.
 15. גדולות ונצורות – דברים גדולים ומפתיעים.
 16. גדיד – קטיף תמרים.
 17. גדיל – קצוות חוטים, ציצית.
 18. גדיש – ערמת תבואה שנקצרה.
 19. גדש – צבר, ערם, מילא יתר על המידה.
 20. גהה – רפואה, מרפא, צרי.
 21. גהות – הגיינה.
 22. גהר – התכופף, רכן, שח, גחן, השתופף.
 23. גו – 1. פנים, תוך; 2. גב, גוף.
 24. גוב – בור, מאורה.
 25. גוב אריות – מקום מסוכן.
 26. גוויל – קלף, דף מספר עתיק.
 27. גוזמה – הפרזה, דברי הבאי.
 28. גולל – אבן עגולה ששימשה לכיסוי פי הבאר.
 29. גולמי – בלתי מעובד.
 30. גומה – חור, שקע.
 31. גומחה – שקע, מגרעת.
 32. גוץ – נמוך ושמנמן.
 33. גור! היזהר.
 34. גורס – לועס.
 35. גושפנקה – חותם, אישור.
 36. גז – 1. צמר שנגזז; 2. נעלם, עבר, התפוגג.
 37. גזוזטרה – מרפסת.
 38. גזיר – חתיכה, נתח, פיסה.
 39. גזירה – פקודה שיש בה איסור.
 40. גזר כליה – הביא לסופו, חיסל אותו.
 41. גזרה שווה – היקש, השוואה בין שני עניינים הדומים זה לזה בתכנם או בצורתם.
 42. גחמה- רצון פתאומי שקשה להסבירו, עיקשות, קפריזה.
 43. גחן – התכופף, רכן, שחה, גהר.
 44. גיא – עמק.
 45. גיבב – צבר, ערם, קושש, גדש.
 46. גיבח- קרח בראשו מצד המצח.
 47. גיבן – שגבו מעוקם, בעל חטוטרת.
 48. גידם – קטוע יד, גידע.
 49. גידף – קילל, חירף, גינה, ניאץ, ארר.
 50. גיור – המרת דתו של אדם ליהדות.
 51. גילה את קלפיו – חשף את כוונותיו.
 52. גילה טפח וכיסה טפחיים – העלים יותר משגילה.
 53. גילו את אזנו – גילו לו.
 54. גילוי דעת – מאמר.
 55. גילום – עיצוב, מתן צורה מוחשית.
 56. גילופין – שכרות קלה.
 57. גימא ארץ – דהר מהר.
 58. גינה – קילל, חירף, קילס, ניאץ, גידף.
 59. גינונים – נימוסים והליכות, דרך ארץ.
 60. גיס חמישי – כינוי לבוגדים מבית, סוס טרויאני.
 61. גירסא דינקותא – הידע שלמד אדם בילדותו.
 62. גל – ערמה, תל, חשרה, צבר.
 63. גלד – קרום יבש, המכסה את מקום הפציעה בעור.
 64. גלובלי – כלל עולמי, אוניברסלי.
 65. גלום – מקופל, מגולל, חבוי בפנים.
 66. גלוסקמה – ארון קבורה, סרקופג.
 67. גלופה – לוח עם תבליטי אותיות המשמש להדפסתן.
 68. גלוריפיקציה – האדרה.
 69. גליל – אזור, מחוז, חבל, פלך, נפה.
 70. גלל – גילגל, טילטל.
 71. גלל חרפה מעליו – החזיר אליו את כבודו.
 72. גלמוד – בודד, ערירי, חשוך בנים.
 73. גלעין – חרצן, גרעין של פרי.
 74. גלקסיה – מערכת כוכבים.
 75. גמא – שתה, לגם, גמע.
 76. גמא מרחקים – עבר דרך ארוכה.
 77. גמלוני – גבוה, ארוך, תמיר, רם, כיפח.
 78. גמר אומר – החליט, גמר בליבו.
 79. גמר עליו את ההלל – שיבח, קילס, הרים את קרנו, קשר כתרים.
 80. גנב את ליבו – רימה, גנב את דעתו.
 81. גנוז – נסתר, כמון, ספון, כמוס, צפון.
 82. גנזך – ארכיון, ארכיב.
 83. גנראטור – מתקן ליצור חשמל (ראה גם "מחולל" ו"טורבינה").
 84. גסטרונומיה – אמנות הבישול, קולינרי.
 85. גפה – 1. שפה; 2. החלק העליון בנעל, שבשוליו השרוכים.
 86. גפיים – אברי התנועה, הידיים והרגליים בבני אדם.
 87. גפיר – שומר, שוטר, זקיף, נוטר.
 88. גץ – ניצוץ שביב אש.
 89. גר – אדם שבא לגור בארץ זרה, נוכרי.
 90. גרדום – גיליוטינה.
 91. גרוגרת – תאנה מיובשת, דבלה.
 92. גרוטסקי – מגוחך, נלעג.
 93. גרום – בעל עצמות בולטות.
 94. גרידא – אך ורך, בלבד, ותו לא.
 95. גרם – 1. עצם; 2. גוף.
 96. גרנדיוזי – מפואר, נשגב, נאדר, עצום.
 97. גרס – טען.
 98. גרעון – חוסר, הפסד, חסך, פחת.
 99. גשם זלעפות – גשם כבד וסוער.
 100. גשם נדבות – גשם היורד בעתו ובשפע, גשם ברכה.
 101. גשמי – חומרי, גופני, פיזי.
 102. גת – בור, שדורכים בו ענבים ליין

 

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us