• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ב

מילון- האות ב'

 1. בא אל אבותיו – נפטר (גם "נאסף אל אבותיו).
 2. בא בדברים – נשא ונתן, נדבר.
 3. בא בימים – זקן, קשיש.
 4. באין ציפור שיר, גם עורב זמיר –
 5. הסתפקות בדבר מה אשר איננו הטוב ביותר.
 6. בא כוח – נציג, מורשה, ציר, מיופה כוח.
 7. בא כחתף – בא לפתע, התקיף פתאום.
 8. בא על שכרו – קיבל גמול על מעשיו הטובים.
 9. בא עליו במקלו ובתרמילו – תקף אותו בלהט הוויכוח.
 10. באבו – בצעירותו.
 11. באו מים עד נפש – נמאס, עד קצה גבול היכולת.
 12. באוש – מסריח, מעופש, עבש, מצחין.
 13. באותות ובמופתים – באופן משכנע, באמצעות הוכחות חותכות.
 14. באישון לילה – מאוחר בלילה.
 15. באשר על כן – מכיוון שכך.
 16. בבואה – דמות, המשתקפת במים או במראה.
 17. בביטול – בחוסר הערכה, בהתעלמות מערכו של משהו.
 18. בגדי חמודות – בגדים נאים ומכובדים.
 19. בגדי שרד – מדים רשמיים.
 20. בגינו – בגללו, בעטיו.
 21. בגפו – לבדו.
 22. בגרון נטוי – ביהירות.
 23. בד – 1.ענף של עץ, זרד, זלזל, נצר, עפי;2. מסך, אקרן, מרקע.
 24. בד בבד – תוך כדי, סימולטני.
 25. בדותה – שקר, כזב.
 26. בדימוס – לשעבר, בגימלאות.
 27. בדיעבד – לאחר מעשה, אפוסטריורי.
 28. בדלנות – פרישה מן הכלל.
 29. בדם ליבו – בשארית כוחותיו.
 30. בדם קר – בלא התרגשות, בשיקול דעת קר.
 31. בדמי הליל – בדממת הליל.
 32. בדמי ימיו – באמצע חייו.
 33. בדעה צלולה – בהכרה מלאה, במלוא החושים.
 34. בדק בית – תיקון פגמים, שיפור.
 35. בדק בציציות – בדק באופן מעמיק.
 36. בהול – דחוף מאוד.
 37. בהמה גסה – בקר.
 38. בהמה דקה – צאן.
 39. בהק – זהר.
 40. בהרת – נמש.
 41. בואך – הדרך הפונה אל מקום מסוים, בכיוון או בסביבת מקום מסוים.
 42. בוהו – ריקנות.
 43. בוחן כליות ולב – כינוי לאל.
 44. בוטה – חריף, עוקצני, נוקב.
 45. בולבוס – תפוח אדמה.
 46. בולמוס – רעב חזק, תאווה.
 47. בומבסטי – מנופח.
 48. בונה פידה – באמת ובתמים, בתום לב.
 49. בוסר – לא בשל.
 50. בוסתן – גן.
 51. בוצר – קוטף ענבים.
 52. בוקה ומבוקה ומבולקה – שממון גמור, חורבן מלא.
 53. בוקי סריקי – דברי הבאי והבל, להג.
 54. בוקר – מגדל בקר.
 55. בור – 1. שדה לא מעובד; 2. חסר השכלה, נבער.
 56. בורדו – אדום כהה.
 57. בור סוד שאינו מאבד טיפה – כינוי לאדם בעל זכרון טוב.
 58. בור שומן – עסק רווחי.
 59. בורית – סבון.
 60. בורסקאי – מעבד עורות.
 61. בושש – התעכב, התמהמה, איחר.
 62. בזיך – ספל, קערית.
 63. בזעיר אנפין – בקנה מידה קטן.
 64. בזק – פיזר, זרה, זורר.
 65. בחבו – בתוכו.
 66. בחטף – במהירות יתרה, בחיפזון, לפתע.
 67. בחל – נגעל, תיעב, קץ, היה לו לזרא.
 68. בחרוק שיניים – התאפקות שלא לחשוף תחושות של רוגז.
 69. בחרות – ראשית תקופת הבגרות שבתום תקופת הנעורים.
 70. בטאון – עיתון או כתב-עת.
 71. בטן רכה – מקום רגיש, נקודת תורפה.
 72. בטנה – בד המצפה בגדים או תיקים מצדם הפנימי.
 73. בטש – דרך, רמס, כבש, דרס.
 74. ביאה – 1. פרוזדור, כניסה, מבואה; 2. הזדווגות.
 75. ביאר – הסביר, פירש.
 76. ביב – ביוב, תעלת שופכין.
 77. ביבר – גן חיות.
 78. ביב שופכין – ביוב, תעלת שופכין (ראה גם "ביב").
 79. ביגמיה – נישואי גבר אחד עם שתי נשים במקביל.
 80. ביד ברזל – ביד קשה, ללא רחמים.
 81. ביד רכה – בדרכי נועם, בכפפות של משי.
 82. ביזארי – מוזר, חריג, יוצא דופן.
 83. ביזוי – זילזול.
 84. ביזור – פיזור סמכויות.
 85. ביכר – העדיף.
 86. בין המצרים – ללא מוצא, בין הפטיש ובין הסדן.
 87. בין השורות – במרומז, בין השיטין.
 88. בין השמשות – לפנות ערב, בין ערביים, דמדומים.
 89. בינאום – הפיכת שטח לבינלאומי.
 90. בינארי – עשוי משני מרכיבים, דיכוטומי, דואלי.
 91. בינה – שכל, תבונה.
 92. בין ערביים – לפנות ערב, דמדומים, בין השמשות.
 93. ביעור – סילוק, השמדה, חיסול שיטתי.
 94. ביעות – סיוט, פחד, יראה, בלהה, חת.
 95. ביעף – במהירות, בחיפזון, בבהילות.
 96. ביצרון – מבצר, בירנית, מילוא, עופל.
 97. בירא – כרת, עקר עצים.
 98. בירך על המוגמר – סיים בהצלחה את שהתחיל.
 99. בישוף – דרגת כמורה גבוהה.
 100. בית בד – בית מלאכה בו מייצרים שמן.
 101. בית גנזים – ארכיון.
 102. בית הלל – כינוי למי שנוטה להקל בדין.
 103. בית מטבחיים – משחטה.
 104. בית מרזח – פאב, מסבאה, ממזגה.
 105. בית נבחרים – פרלמנט.
 106. בית נכות – מוזיאון.
 107. בית נתיבות – תחנה, מסוף, טרמינל.
 108. בית שמאי – כינוי למי שנוטה להחמיר בדין.
 109. בית תמחוי – מטבח ציבורי לנזקקים.
 110. ביתוק – שיסוע, ביתור.
 111. ביתור – חיתוך, שיסוף, ביתוק, פילוח.
 112. בכדי – לשווא, לריק, לחינם.
 113. בכובד ראש – ברצינות, מתוך שיקול דעת.
 114. בכי תמרורים – בכי מר, בדמעות שליש.
 115. בכייה לדורות – אסון שאין לו סוף.
 116. בכל רמח איבריו – כל כולו, בכל הוויתו.
 117. בכפיפה אחת – ביחד, בצוותא.
 118. בכר – גמל צעיר.
 119. בכרה – נאקה צעירה.
 120. בלאט – בסתר, בחשאי, בצנעה.
 121. בלב ולב – במרמה, בחוסר כנות.
 122. בלב שלם – ביושר, באמת ובתמים.
 123. בלהה – פחד, בעתה, חיל, פלצות.
 124. בלואים – בגדים מרופטים.
 125. בלוי – ישן, מרופט, בלה, מהוה.
 126. בלול – מעורב, מעורבב.
 127. בלום – סתום, מלא, גדוש.
 128. בלטריסטיקה – ספרות יפה.
 129. בלי חשך – ללא הפסקה, בלי הרף.
 130. בלי מצרים – בלי גבול.
 131. בלימה – כלום, אין, אפס.
 132. בליסטרא – מכשיר מלחמה לזריקת אבנים, מרגמה.
 133. בלן – עובד בבית מרחץ.
 134. בלע – מרמה, שחיתות.
 135. בלשון סגי נהור – שימוש בלשון במשמעות הפוכה.
 136. בלתי אמצעי – ישיר, ללא תיווך.
 137. בלתי נדלה – שאינו נגמר, אינסופי.
 138. בלתי נלאה – חזק, נמרץ, כוחו במותניו.
 139. במזיד – בכוונה להרע.
 140. במטותא – בבקשה, אנא.
 141. במלוא הקיטור – במלוא המרץ.
 142. במפגיע – בתקיפות, באסרטיביות.
 143. במצב נחושה – 1. בעקשנות; 2. בחוצפה.
 144. במתק שפתיים – בדיבור מתחנחן.
 145. במשורה – בצמצום.
 146. בן אלמוות – בעל חיי נצח.
 147. בן בלי שם – בעל מעמד נחות.
 148. בן בליעל – נבל, רשע, בן עוולה.
 149. בן חורין – אדם חופשי.
 150. בן כלאיים – צאצא של צמחים או בעלי- חיים בני זנים שונים.
 151. בן סורר ומורה – מורד, אינו סר למרות הוריו.
 152. בן תשחורת – צעיר, עול ימים.
 153. בנאלי – שכיח, נדוש, שגרתי.
 154. בנה בחול – טרח לשווא.
 155. בנוי לתלפיות – 1. בעל גוף שרירי; 2. מתנוסס ברוב הדרו.
 156. בניחותא – באיטיות, בנחת, בשופי.
 157. בניין אב – יסוד, אבטיפוס, פרוטוטיפ.
 158. בסירה אחת – גורל משותף.
 159. בעברי פי פחת – במקום מסוכן.
 160. בעור שיניו – נמלט ברגע האחרון.
 161. בעטיו – בגללו, בגינו.
 162. בעידנא דריתחא – בשעת כעס.
 163. בעיצומו – בשיאו.
 164. בעל אוב – קוסם המעלה רוחות מתים לניחוש עתידות.
 165. בעל אף – כעסן.
 166. בעל בשר – שמן, בעל גוף.
 167. בעל כרחו – שלא מרצונו.
 168. בעל קומה – גבוה.
 169. בעלמא – סתם, ללא כוונה.
 170. בעצלתיים – באיטיות מרובה.
 171. בערוב ימיו – בסוף חייו.
 172. בעתה – פחד, חיל, פיק, פלצות.
 173. בפוטנציה – באופן שעדיין לא מומש.
 174. בפרהסיה – בגלוי, קבל עם ועדה.
 175. בצדיה – בכוונה רעה.
 176. בצוותא – ביחד.
 177. בציר – קטיף ענבים.
 178. בצע – פרס, חתך.
 179. בקי – מומחה, יודע דבר על בוריו.
 180. בקק – החריב.
 181. בר – 1. נקי; 2. חוץ; 3. בן; 4. תבואה.
 182. בר אוריין – תלמיד חכם, למדן, בן תורה.
 183. בר בי רב – תלמיד.
 184. בר דעת – חכם.
 185. בר חלוף – זמני, ארעי.
 186. בר לבב – ישר, תמים.
 187. בר מינן – מת, הלך בדרך כל הארץ.
 188. בר סמכא – מומחה, בקי.
 189. בר פלוגתא – יריב, בעל מחלוקת.
 190. בר קיימא – יציב, מתקיים לאורך זמן.
 191. בר סמכא – מומחה.
 192. בראש חוצות – בגלוי, בפרהסיה.
 193. בראש מעיניו – בראש סדר העדיפויות שלו.
 194. ברוד – מכוסה כתמים או נקודות, מנומר.
 195. ברוטלי – אכזרי.
 196. ברומו של עולם – חשוב.
 197. ברי – ברור, ודאי.
 198. בריה – יצור, בעל חיים, בן תמותה.
 199. בריח – מוט לנעילת הדלת.
 200. בריקדה – מחסום, מתרס.
 201. ברכה לבטלה – טרחה המושקעת לריק.
 202. ברנש – בן אדם.
 203. בשוגג – לא בכוונה.
 204. בשופי – בנחת, בניחותא, מעדנות.
 205. בשן ועין – בנזק כבד.
 206. בשר ודם – בן תמותה.
 207. בשר מבשרו – קרוב אליו, חשוב לו כבן משפחה.
 208. בת קול – הד.
 209. בתה – שדה מוזנח ושומם, ישימון.

 

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us