אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 10

1. מה משמעות המלה חילוט?
(1) הרתחה
(2) קביעה מוחלטת
(3) הצלה
(4) עתירה

2. מה משמעות הביטוי "חלבו ודמו"?
(1) המוטו שלו
(2) הרגל שיש לו
(3) מיטב כוחותיו
(4) בשר מבשרו

3. מה משמעות המלה גוב?
(1) מקום גבוה
(2) מאורה
(3) מקום מסוכן
(4) גבעה

4. מה משמעות המלה "סימפוזיון"?
(1) מהומה
(2) כינוס של אנשים לשם החלפת דעות
(3) ריב
(4) התקהלות

5. מה משמעות הביטוי "סיטרא אחרא"?
(1) מצד שני
(2) כוחות האופל
(3) העולם הבא
(4) בנוסף

6. מה משמעות המלה משומד?
(1) יהודי שהמיר את דתו
(2) מגורש
(3) נמצא במצב מסוכן
(4) מחוסל

7. מה משמעות הביטוי "ניער כפיו"?
(1) לא השתתף
(2) סרב לקבל אחריות
(3) התנקה
(4) כיפר על חטא

8. מה משמעות המלה סטואי?
(1) אדיש
(2) יש בו אומץ וגבורה
(3) מעודן
(4) מיושן

9. מה משמעות המלה לשרש?
(1) להתיישב
(2) לעקור מהשורש
(3) ללמד
(4) לבסס

10. מה משמעות הביטוי "דיבר אל ליבו"?
(1) התחנף אליו
(2) התוודה בפניו
(3) שכנע אותו
(4) התנצל בפניו

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 10 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה חילוט היא קביעה מוחלטת. מלה נרדפת להרתחה היא חליטה. מלה נרדפת לעתירה היא חילוי.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי "חלבו ודמו" היא מיטב כוחותיו.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה גוב היא בור, מאורה.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה סימפוזיון היא כינוס של אנשים שונים לשם החלפת דעות.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "סיטרא אחרא" היא כוחות האופל, סיעת השטן.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה משומד היא יהודי שהמיר את דתו.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות הביטוי "ניער כפיו" היא לא השתתף. ביטוי שמשמעותו סרב לקבל אחריות הוא "ניער חוצנו".

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה סטואי היא אדיש.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה לשרש היא לעקור מהשורש.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי "דיבר אל ליבו" היא שכנע אותו, פייס אותו.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.