אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 9

1. מה משמעות המלה גנזך?
(1) בוסתן
(2) מרפסת
(3) מצבת זיכרון
(4) ארכיון

2. מה משמעות המלה ארצי?
(1) גשמי
(2) צנוע
(3) פשוט
(4) מנומס

3. מה משמעות המלה אשפרה?
(1) נרתיק לחצים
(2) גימור האריג
(3) חלום
(4) חבל לרתימת בהמה לעגלה

4. מה משמעות המלה כיב?
(1) חור
(2) כאב
(3) פצע מוגלתי
(4) כעס

5. מה משמעות המלה כיפח?
(1) רזה מאוד
(2) גמלוני
(3) חלש
(4) עני

6. מה משמעות המלה כסיה?
(1) בגד
(2) גג
(3) שמיכה
(4) כפפה

7. מה משמעות המלה כרוניקה?
(1) תיאור אירועים לפי סדר התרחשותם
(2) מחלה
(3) סולם דרגות
(4) שיטה

8. מה משמעות המלה הפטיר?
(1) זרק
(2) מלמל
(3) נפטר ממשהו
(4) הסתיר

9. מה משמעות המלה זוג?
(1) קליפת הענב
(2) מטבע עתיק
(3) דפנות הפעמון
(4) רשע

10. מה משמעות המלה זלעפה?
(1) דמעה
(2) משפך
(3) חלחלה
(4) ענן

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 9 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלה גנזך היא ארכיון.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה ארצי היא חומרי, גשמי, פיזי, גופני.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה אשפרה היא גימור האריג. 4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה כיב היא פצע מוגלתי.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה כיפח היא גבוה מהרגיל, גמלוני, רם.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלה כסיה היא כפפה.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה כרוניקה היא תיאור אירועים לפי סדר התרחשותם.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה הפטיר היא מלמל.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה זוג היא דפנות הפעמון. קליפת הענב היא זג, מלה נרדפת לרשע היא זד ומטבע עתיק הוא זוז.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה זלעפה היא חלחלה, רעדה, סערה.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.