אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 3

1. איזו מבין המלים הבאות אינה מלה נרדפת לגלובלי?
(1) קולוסאלי
(2) אוניברסאלי
(3) עולמי
(4) כללי

2. מה משמעות המלה דפיציט?
(1) תבוסתנות
(2) גרעון
(3) מגננה
(4) שקיעה

3. איזו מבין המלים הבאות אינה מלה נרדפת לעריץ?
(1) טירן
(2) דספוט
(3) רודן
(4) דמגוג

4. מה משמעות הביטוי "דברי קילוסין"?
(1) קללות
(2) פטפוטים
(3) מחמאות
(4) דברי חלקות

5. מה משמעות המלה הרביק?
(1) קנטר
(2) קלקל
(3) פיטם
(4) התבייש

6. מה משמעות המלה הפריך?
(1) סתר
(2) הגזים
(3) שיקר
(4) הסתיר

7. מה משמעות המלה מגס?
(1) קלחת
(2) מכשיר לקצירת תבואה
(3) מגרפה
(4) שוט

8. לשלושה מבין ארבעת הביטויים הבאים יש מכנה משותף בולט. מהו הביטוי הנותר?
(1) מן השפה ולחוץ
(2) אין סתרו כגילויו
(3) אחד בפה ואחד בלב
(4) מפה לאוזן

9. מלה שמשמעותה זהה למלה סובטילי היא?
(1) יציב
(2) מעודן
(3) עצמאי
(4) רציני

10. מה משמעות הביטוי "חזון נפרץ"?
(1) אוונגרדי
(2) תופעה שכיחה
(3) חדלון
(4) נבואה

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 3 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: קולוסלי פירושו עצום, כביר. משמעות שאר המילים זהה.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה דפיציט היא גרעון. מלה נרדפת לתבוסתנות היא דפיטיזם ומלה נרדפת למגננה היא דפנסיבה.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: המלים רודן, טירן, עריץ ודספוט הן מלים נרדפות. משמעות המלה דמגוג היא בעל כושר שכנוע, רטוריקן.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי דברי קילוסין היא מחמאות, תשבחות. משמעות הביטוי דברי חלקות היא חנופה.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המילה הרביק היא פיטם. מלה נרדפת לקנטר היא הכעיס.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה הפריך היא סתר, הזם.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה מגס היא קערה, קלחת. מכשיר לקצירת תבואה הוא מגל.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות הביטויים "מן השפה לחוץ", "אין סתרו כגילויו" ו"אחד בפה ואחד בלב" היא צביעות. מפה לאוזן הוא ביטוי המבטא שמועה.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה סובטילי היא מעודן.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "חזון נפרץ" הוא תופעה שכיחה. אוונגרדי הוא חדשני.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.