אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 2

1.מה פירוש הביטוי " אחז את השור בקרניו"?
(1) הסתכן
(2) נכנס בעובי הקורה
(3) נלחם
(4) התמתן

2. מה משמעות המלה אסימילציה?
(1) הטמעה
(2) הסתגלות
(3) חיקוי
(4) לימוד מהפרט אל הכלל

3. מה משמעות הביטוי "בדק בציציות"?
(1) הציץ
(2) בדק לעומק
(3) חזר בתשובה
(4) שיפר

4. מה משמעות הביטוי "בין המצרים"?
(1) דמדומים
(2) בין הפטיש לסדן
(3) בין השיטין
(4) בין ערביים

5. מה משמעות הביטוי "בית מטבחיים"?
(1) מסעדה
(2) מטבח ציבורי לנזקקים
(3) מסבאה
(4) משחטה

6. מה משמעות המלה במפגיע?
(1) בכוונה
(2) במזיד
(3) בתקיפות
(4) בחוצפה

7. מה משמעות הביטוי "תקע טריז"?
(1) הפריד
(2) התנחל
(3) הבטיח
(4) הכה

8. מהי המלה יוצאת הדופן?
(1) שפת
(2) חלט
(3) בישל
(4) ערבב

9. מה משמעות המלה רזוננס?
(1) חוסר התאמה
(2) תהודה
(3) התנגדות
(4) סלידה

10. מה משמעות המלה מוניטרי?
(1) חדגוני
(2) עירוני
(3) כספי
(4) שם טוב

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 2 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "אחז את השור בקרניו" היא נכנס ללב העניין, נכנס בעובי הקורה.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה אסימילציה היא הטמעה. לימוד מהפרט אל הכלל הוא אינדוקציה.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "בדק בציציות" היא בדק באופן מעמיק.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "בין המצרים" היא ללא מוצא, בין הפטיש לסדן. "בין השיטין" פירושו במרומז, והביטויים "בין ערביים" ו"דמדומים" פירושם לפנות ערב.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות הביטוי "בית מטבחיים" היא משחטה. מסבאה היא מלה נרדפת לבית מרזח, מטבח ציבורי לנזקקים הוא בית תמחוי.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה במפגיע היא בתקיפות. "בחוצפה" היא מלה נרדפת ל"במצח נחושה".

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות הביטוי "תקע טריז" היא הפריד. הבטחה היא "תקיעת כף" והתנחלות היא "תקיעת יתד".

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: המילים בישל, חלט ושפת הן מילים נרדפות אשר משמעותן "הרתיח במים".

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה רזוננס היא תהודה. חוסר התאמה הוא דיסוננס.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה מוניטרי היא כספי. מלה נרדפת לחדגוני היא מונוטוני, מלה נרדפת לעירוני היא מוניציפלי ומלה נרדפת לשם טוב היא מוניטין.

קורס פסיכומטרי פרטי