איך לכתוב חיבור בפסיכומטרי

הפרק הראשון בבחינה הפסיכומטרית יהיה פרק מילולי אשר יעסוק אך ורק במטלת הכתיבה.

מטלות הכתיבה ינוסחו בסגנון הבא –

לפניכם יוצג קטע קצר, המציג בתוכו דילמה מסוימת. עליכם להכריע את עמדתכם בנושא (בעד/נגד) ולכתוב מאמר עמדה בן 25–50 שורות בו אתם מציגים את עמדתכם ואת מערך השיקולים העומד לנגד עינכם.”

החיבור יוערך ע“י המרכז הארצי הן מבחינת תוכן והן מבחינה לשונית.

במאמר זה תוצג לכם בקצרה הדרך בה אנו ממליצים לכתוב חיבור. חשוב לדעת כי לכל אחד מתאימה שיטה מעט שונה – ולכן, אנו ממליצים להיפגש עם אחד המורים שלנו על מנת שנוכל לבנות לכם תוכנית עבודה שתתאים במיוחד עבורכם.

שלבי העבודה המומלצים

1. חשיבה

בחלק זה עדיין לא רושמים שום דבר. חושבים.

א. קוראים את הקטע הקצר.

ב. מנסים להבין מהם הנושאים העומדים בליבו של הקונפליקט המוצג.

ג. מכריעים את עמדתכם – מחליטים האם אתם בעד או נגד (הכרעתכם עשויה להשתנות בהמשך).

2. בניית תוכן הטקסט –

א. מילוי טבלת הטיעונים — בדפי ההסבר שלנו בנושא מצויה טבלה בה תוכלו לסדר ולמיין את רעיונותיכם בדבר נושא המאמר בצורה נוחה, אשר לא תגזול מכם זמן ותאפשר לכם להתמקד — לטבלה.

* במידה ואתם חשים כי יהיה לכם קל יותר לכתוב מאמר בעמדה מנוגדת, עקב מילוי הטבלה – אל תהססו לשנות את עמדתכם בחלק זה של כתיבת החיבור.

ב. בחירה בשלד החיבור המתאים ביותר – בנינו עבורכם 2 שלדים אליהם תוכלו ליצוק את ההיגדים אשר הגיתם בחלק א’ –

שלד א’:

פסקה ראשונה – הקדמה (הצגת הדיון):

1. הצגת 2 הטענות המנוגדות

2. הנחות

3. מסקנות

פסקה 2 – טענה ראשונה:

1. “ראשית…”

2. הצגת הטענה הראשונה

3. ביסוס הטענה על ידי נימוקים

פסקה 3 – טענה שנייה:

1. קשר של ניגוד (“לעומת זאת…”)

2. הצגת הטענה הנגדית

3. ביסוס הטענה ע“י נימוקים

פסקה 4 – יישוב הדיון:

1. קשר של ויתור (“על אף האמור לעיל…”)

2. הכרעת דעה

3. יישוב הדיון

פסקה 5 – סיכום:

1. “לסיכום…”

2. חזרה על הטענות בתמציתיות

3. סיכום הדעה

שלד ב’ :

פסקה 1 – הקדמה:

1. הצגת מוכרבות הנושא

2. עיקרי פסקה 2 ופסקה 3

פסקה 2 – טענה ראשונה:

1. “ראשית…”

2. הצגת הטענה

3. ביסוס הטענה

פסקה 3 – טענה תומכת נוספת:

1. “שנית…”

2. הצגתה הטענה

3. ביסוס הטענה

פסקה 4 – הפרכת טענת נגד:

1. הצגת טענת הנגד בקצרה

2. הפרכת טענת הנגד

3. דוגמא התומכת בהפרכת טענת הנגד.

פסקה 5 – סיכום:

1. “לסיכום…”

2. חזרה על הטענות

3. סיכום הדעה

ג. סידור ההיגדים מן הטבלה בתוך השלד, תוך שימוש באמצעים לשוניים מארגנים (משפטי סיכום ופתיחה, מילות קישור וכו’).

3. כתיבת המאמר

על טופס הבחינה.

א. היו נאמנים לשלד ולהגדים אותם יצרתם בסעיף 2.

ב. כתבו את החיבור בשפה רהוטה, התואמת כתיבה אקדמית.

 

4. שלב העריכה

א. עברו על מה שכתבתם.

ב. ספרו את מספר השורות אותן כתבתם.

ג. השתמשו במלים נרדפות במקומות הנראים לכם ראויים.

ד. וודאו כי פיסקתם כפי שצריך.

ה. תקנו כל דבר באמצעות מחק וכתיבה מחדש.

 

למטלת הכתיבה מוקדשות 30 דקות, להלן חלוקת הזמנים כפי שאנו ממליצים עליה:

1. קריאת הקדמה והבנת הקשר רחב– 2 דקות (מתבצע על דף הטיוטה)

2. בניית תוכן הטקסט – 7 דקות (מתבצע על דף הטיוטה)

3. יציקת מרכיבי הטענה לשלד– 3 דקות (מתבצע על דף הטיוטה)

4. כתיבת החיבור– 10 דקות

5. ניסוח/ הגהה / עריכה – 8 דקות

בהצלחה!