• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ת

מילון- האות ת'

 1. תאב – רוצה, משתוקק, כמה, מתאווה.
 2. תאוטה – האטת המהירות.
 3. תאניה – בכי.
 4. תבל- עולם, יקום, חלד, קוסמוס.
 5. תברוגת – מערכת החריצים בברגים ואומים (גם "תבריג").
 6. תגר – סוחר, רוכל, תגרן.
 7. תגרן – 1. סוחר קטן, רוכל; 2. מי שמרבה להתווכח.
 8. תדיר – לעיתים קרובות, תכוף.
 9. תהה על קנקנו – בחן, בדק, עמד על טיבו.
 10. תהום הנשיה – שכחה מוחלטת.
 11. תו לא – זהו זה.
 12. תואי – מסלול, ציר, נתיב.
 13. תואנה – אשמת שקר, עלילה.
 14. תוגה – עצב, יגון, דכדוך, דאבה.
 15. תוהו – שממה, ישימון, בתה, ציה.
 16. תוחלת – תקווה, ציפיה, יהב.
 17. תוכו כברו – ישר, אמיתי, כן.
 18. תוכחה – נזיפה, הטפת מוסר.
 19. תוכן – אסטרונום.
 20. תולדה – תוצאה, מסקנה, פועל יוצא.
 21. תולה את יהבו – מקווה.
 22. תופין – עוגה, אפיפית, רקיק, פכסם.
 23. תופעות טקטוניות – תופעות בקליפת כדור הארץ.
 24. תופת – 1. גיהינום, שאול; 2. מוקד, שריפה גדולה.
 25. תור – תקופה, עידן.
 26. תור הזהב – תקופה מוצלחת, ימי זוהר.
 27. תורפה – חולשה, רפיון.
 28. תושיה – עצה, חוכמה, כושר המצאה.
 29. תזה – הנחת יסוד, אקסיומה.
 30. תזזית – טירוף, שיגעון, דיבוק, אמוק.
 31. תחוח – רך.
 32. תחולה – מועד ההתחלה.
 33. תחום – מגודר, מוגבל.
 34. תחח – פורר.
 35. תחיבה – נעיצה, תקיעה, הכנסת דבר לתוך דבר.
 36. תחינה – תפילה, בקשת רחמים, עתירה.
 37. תחלואה – מחלה.
 38. תחליב – תערובת נוזלים, אמולסיה.
 39. תחריט – ציור חקוק במתכת.
 40. תיאולוגיה – חקר האלוהות.
 41. תיאוקרטיה – שלטון שאנשי דת עומדים בראשו.
 42. תיבת פנדורה – פרשה הטומנת בחובה צרות.
 43. תיגר – ריב, תגרה, קטטה.
 44. תיכון – אמצעי, נמצא בתווך.
 45. תימרות עשן – עמודי עשן העולים משריפה.
 46. תינה – 1. סיפר, תיאר; 2. קונן, ספד.
 47. תינה אהבים – התעלס, התלטף.
 48. תיעב – סלד, מאס, קצה נפשו, בחל.
 49. תיעול – הפניה לאפיקים הרצויים.
 50. תיקן – מקק, ג'וק.
 51. תירוש – יין חדש, מיץ ענבים אשר איננו משכר (ראה גם "נקטר" ו"עסיס").
 52. תיתורה – שוליים, סרח.
 53. תכונה – פעילות, התכוננות.
 54. תככים – מזימות, סכסכנות.
 55. תכלית – מטרה.
 56. תכריכים – בדים העוטפים את גופת המת.
 57. תכתיב – כפייה לפעול בצורה מסויימת.
 58. תל – גבעה מלאכותית, גל, ערמה.
 59. תלאות – צרות, ייסורים, תלאובות.
 60. תלה את הקולר בצווארו – האשים.
 61. תלה עצמו באילן גדול – הסתמך בדבריו על גדולים ממנו.
 62. תלוי ועומד – ממתין להכרעה, מוטל בספק.
 63. תלוי על בלימה – ללא בסיס.
 64. תלי – 1. קולב לתליית בדים; 2. אשפה, תיק לחיצים.
 65. תלם – חריץ שהמחרשה עושה באדמה, מענית.
 66. תם – תמים, נאיבי, שלם.
 67. תם – נגמר, נשלם.
 68. תמוכה – משענת, סמוכה.
 69. תמורה – 1. תחליף; 2. שינוי.
 70. תמחור – קביעת מחירו של מוצר או שירות.
 71. תמימות דעים – הסכמה, קונצנזוס.
 72. תמיר – גבוה, זקוף, רם קומה.
 73. תמלוגים – תשלומים הניתנים לבעלי זכויות לאורך זמן.
 74. תמליל – טקסט ערוך, גרסה סופית של הטקסט.
 75. תמסח – תנין, קרוקודיל.
 76. תמרור – צער, יגון, דכדוך, תוגה, דאבה.
 77. תנובה – יבול, פרי, תוצרת חקלאית.
 78. תסכית רדיו – מחזה המשודר ברדיו.
 79. תסמין – סימן היכר, סימפטום.
 80. )גם) תרנגול עיוור מוצא לעיתים גרגר – המזל מאיר גם לחסרי היכולת מדי פעם.
 81. תעה – חיפש את הדרך, סטה מדרך הישר.
 82. תעודת עניות – מעשה המעיד על אוזלת יד ראויה לגנאי.
 83. תעוקה – לחץ, מצוקה, מועקה.
 84. תענית – צום.
 85. תעצומה – כוח, עוצמה, חוסן, עזוז.
 86. תעצומות נפש – כוחות נפש, חוסן מנטלי.
 87. תער – סכין גילוח.
 88. תעתוע – 1. בלבול, טירוף; 2. הטעיה.
 89. )ה)תפוח לא נופל רחוק מהעץ – לצאצא מכנה משותף גדול עם הוריו או משפחתו.
 90. תפוח רקוב – סטה מדרך הישר, איננו נוהג כשורה.
 91. תפוקה – תוצאת הייצור, יבול, תוצרת.
 92. תפל – חסר טעם.
 93. תפס את השור בקרניו – ניגש ישר לעניין, נכנס בעובי הקורה.
 94. תקיעת כף – הבטחה, התחייבות.
 95. תקע טריז – הפריד.
 96. תקע יתד – התיישב, התנחל, השתקע.
 97. תקרובת – כיבוד, פרפראות, מגדנות.
 98. תר – סייר, חיפש, ריגל, חקר.
 99. תר אחר לבבו – הלך אחרי יצרו.
 100. תרבית – מושבה של חיידקים שגודלו מלאכותית.
 101. תרגימא – קינוח, דברי מתיקה, מגדנות.
 102. תרווד – כף לבחישה.
 103. תרומי – נעלה, מובחר.
 104. תרחיש – תסריט, תיאור התרחשות אפשרית.
 105. תרי עשר – שנים עשר, תריסר.
 106. תרעומת – כעס, תלונה, טענה, טרוניה.
 107. תרפיה – טיפול.
 108. תרשיש – 1. אחת מאבני החושן; 2. נכבד, חשוב.
 109. תרתי דסתרי – שני הדברים סותרים זה את זה.
 110. תרתי משמע – שני מובנים לדבר.
 111. תש – נחלש, עייף, רפה, הדלדל.
 112. תשואה – רווח מהשקעה.
 113. תשובה ניצחת- תשובה מכרעת, סופית.
 114. תשומה – כסף ומשאבים המושקעים בדבר.
 115. תשורה – מתנה, שי, דורון, מנחה, תשר.
 116. תשחורת – נוער, נעורים, עלומים.
 117. תשליל – סרט צילום, נגטיב.
 118. תשקיף – דו"ח הנותן תחזית.
 119. תשר – טיפ, מתנה, תשורה, דורון, שי.
 120. תשתית – יסוד, בסיס, מסד, כן.
 121. תתרן – חסר חוש ריח.

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us