• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ר

מילון- האות ר'

 1. ראה את הנולד – צפה את העתיד.
 2. ראה צל הרים כהרים – לא ראה דברים כפי שהם.
 3. ראוותן – אוהב להראות את עצמו ולהרשים אחרים.
 4. ראיה – הוכחה, עדות.
 5. ראש לשועלים – ראשון בין חלשים.
 6. ראשית חכמה – ראשית כל, כתנאי ראשוני.
 7. רבב – 1. כתם שמן; 2. פגם; 3. פגם מוסרי.
 8. רבבה – עשרת אלפים, ריבוא.
 9. רבותא – דבר שיש בו חידוש, יתרון.
 10. רביב – גשם, מטר.
 11. רביד – תכשיט לצוואר, ענק.
 12. רביכה – קמח מעורבב בשמן.
 13. רבץ לפתחו – ארב לו.
 14. רברסבילי – הפיך.
 15. רבתי – גדולה, מורחבת.
 16. רגב – גוש עפר.
 17. רגיונלי – אזורי.
 18. רגל – פעם (שלושה רגלים – שלוש פעמים).
 19. רגם – זרק אבנים, סקל.
 20. רגן – התלונן, רטן.
 21. רגרסיה – נסיגה לאחור.
 22. רדוד – לא עמוק.
 23. רדוקציה – הפחתה, צמצום.
 24. רדיד – צעיף, מטפחת.
 25. רדייה – הוצאה (לרוב דבש מכוורת).
 26. רדיקלי – קיצוני.
 27. רהב – גאווה, יוהרה, שחץ, התנשאות.
 28. רהוט – שוטף בדיבור, שגור.
 29. רהוי – הססן, פחדן, חיישן, רך לב.
 30. רובד – שכבה, נדבך, סובסטרט.
 31. רובץ – שוכן.
 32. רודן – שליט יחיד, עריץ, טירן.
 33. רווה נחת – שמח מאוד.
 34. רווח – נפוץ, מצוי.
 35. רוח נכאים – בעצב.
 36. רוח עוועים – טירוף, שיגעון.
 37. רוח קדים – רוח חמה.
 38. רוחב יד – נדיבות, רוחב לב.
 39. רום – גובה.
 40. רומח – חנית, כידון.
 41. רועץ – מכשול, תקלה, פוקה.
 42. רופס – רך, חלוש, רופף.
 43. רושף – לוהט, יוקד, מתיז ניצוצות.
 44. רז – סוד, תעלומה, צפנת.
 45. רזוננס – תהודה.
 46. רחב גרם – עב בשר, עבה, שמן.
 47. רחל – כבשה בוגרת.
 48. רחמנא ליצלן – יצילנו האל.
 49. רחץ בנקיון כפיו – התנער מאחריות.
 50. רחש – 1. מחשבה, הרהור; 2. רשרוש.
 51. רחשי לב – הרהורים, רצונות ורגשות כמוסים.
 52. רטוריקה – תורת הנאום.
 53. רטרוספקטיבה – הסתכלות לעבר.
 54. ריאלי – מציאותי, ממשי, מוחשי, מעשי.
 55. ריבב – ליכלך.
 56. ריבה – נערה, עלמה.
 57. ריבוא – עשרת אלפים, רבבה.
 58. ריבוני – עצמאי, אוטונומי, סוברני.
 59. ריבית קצוצה – ריבית מופרזת.
 60. רידוד – השטחה, השטחת בצק (ראה "מערוך").
 61. ריחיים בצווארו – נתון תחת עול.
 62. ריטואל – טקס, פולחן.
 63. ריטש – קרע לגזרים, שיסף, ביתר.
 64. רימה – שלב ראשוני בהתפתחות חרקים וזבובים.
 65. רינן – 1. שר, זימר; 2. הוציא דיבה.
 66. ריף – סלע בים, שונית.
 67. ריצה – פייס.
 68. ריצוד – תנועות מהירות ומקריות לכל עבר.
 69. ריק – ואקום.
 70. ריקא – פוחז.
 71. ריקוע – רידוד, הפיכה לשטוח.
 72. רישא – החלק הראשון.
 73. רך לב – פחדן, מוג לב, חיישן, רהוי.
 74. רכב – האבן העליונה בריחיים.
 75. רכיב – חלק, מרכיב.
 76. רכיכה – בעל חיים חסר חוליות.
 77. רכינה – התכופפות, גהירה, גחינה.
 78. רכס – כיפתר, כיבן.
 79. רם דרג – רם מעלה, חשוב, נכבד.
 80. רמה קרנו – זכה להערכה ולכבוד.
 81. רמץ – אפר חם, שיירי גחלים.
 82. רמש – שם כולל לחרקים וזוחלים.
 83. רנדומלי – אקראי, שרירותי.
 84. רנטבילי – רווחי, משתלם.
 85. רסיטל – קונצרט של אמן אחד.
 86. רע – חבר, ידיד, עמית.
 87. רעבתן – זללן, גרגרן.
 88. רעה בשדות זרים – פנה לתרבות שונה או לאמונה אחרת.
 89. רעה חולה – צרה גדולה.
 90. רעלה – צעיף לכיסוי הפנים.
 91. רעץ – שבר, פוצץ, רצץ.
 92. רף – מדף, איצטבה, נדבך, קורה.
 93. רפה – נחלש, כהה.
 94. רפה שכל – מוגבל בשכלו.
 95. רפורמה – תיקון יסודי, שידוד מערכות.
 96. רפיון רוח – חולשה.
 97. רפרזנטטיבי – ייצוגי.
 98. רפרף – ריחף.
 99. רפרפת – פודינג, חביצה.
 100. רפש – בוץ, לכלוך, דומן, סחי.
 101. רץ – שליח מהיר, בלדר, מלאך, ציר.
 102. רצען – 1. סנדלר; 2. אומן העובד בעור.
 103. רצץ – שבר, ניפץ, רעץ.
 104. רקבובית – חומר אורגני שהרקיב.
 105. רקויאם – שיר אבל, שיר אשכבה.
 106. רקח – ערבב.
 107. רקיע – שמים.
 108. רקיעה – דריכה בכוח.
 109. רקיק – עוגה, אפיפית, צפיחית, פכסם.
 110. רקק – ביצה, מקווה מים עכורים.
 111. רקק – ירק.
 112. רש – עני, דלפון, דל, אביון.
 113. רשות הרבים – מקום ציבורי.
 114. רשף – גחלת, ניצוץ, שביב.
 115. רתת – רעד, רטט.
 116. רתתן – הססן.

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us