• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ק

מילון- האות ק'

 1. קב – 1. מידה קטנה; 2. משענת לנכה.
 2. קבל עם ועדה – בפומבי.
 3. קבס – גועל, בחילה, זרא, מיאוס.
 4. קבע מסמרות בדבר – ניסח ככללים קבועים שאין לשנותם.
 5. קברניט – 1. מפקד אוניה או מטוס; 2. מנהיג, פרנס, נגיד, נשיא.
 6. קדומני – הנמצא לפנים, קדמי.
 7. קדורני – קודר.
 8. קדח – חלל של קידוח.
 9. קדחתנות – התלהבות מופרזת, בהילות.
 10. קדים – מזרח, קדם.
 11. קדם – 1. תקופות קדומות; 2. צד מזרח.
 12. קדנציה – תקופה קצובה לפעילות רשות נבחרת.
 13. קדר – יוצר כלי חרס (ראה גם "אבניים").
 14. קדרה – סיר, מגס, אלפס, פרור.
 15. קהה – לא חד, מטושטש, מעורפל.
 16. קהות חושים – חושים שאינם חדים.
 17. קו פרשת המים – נקודת זמן שממנה לא ניתן לחזור.
 18. קואופרטיב – איגוד.
 19. קוב – מידת נפח.
 20. קובה – סוכה, אוהל, חופה.
 21. קוביוסטוס – מהמר.
 22. קובלנה – תלונה, טענה, מענה, תרעומת.
 23. קובע – קסדה.
 24. קובעת – כוס, גביע, בזיך, אגן.
 25. קוגנטיבי – הכרני, ששייך להכרה.
 26. קודקס – קובץ חוקים.
 27. קוהרנטי – הגיוני, עקבי.
 28. קווצה – קבוצה של שערות, ציצה.
 29. קוטל קנים – אדם פשוט, הדיוט, בור.
 30. קולגה – עמית.
 31. קולגיאליות – נאמנות בין חברים.
 32. קולוניה – מושבה.
 33. קולוסלי – עצום, כביר, טיטני.
 34. קולינרי – של אמנות הבישול, גסטרונומי.
 35. קולמוס – עט, מכשיר כתיבה.
 36. קולס – גבעול, קנה, קלח.
 37. קולקטיבי – ציבורי, כללי, משותף.
 38. קולקציה – אוסף.
 39. קומבינציה – צירוף, הרכבה.
 40. קוממיות – תקומה, עצמאות, ריבוניות.
 41. קומפוזיטור – מלחין.
 42. קומפטנטי – מתאים.
 43. קומפליקציה – סיבוך.
 44. קומפנסציה – פיצוי, תגמול, שיפוי.
 45. קומפקטי – קטן ויעיל.
 46. קומפרומיס – פשרה.
 47. קומץ – כמות קטנה, קמצוץ, קורט.
 48. קונדסות – מעשי שובבות, תעלולים.
 49. קונוטציה – משמעות נוספת.
 50. קונוס – חרוט.
 51. קונטקסט – הקשר.
 52. קונטרוורסלי – שנוי במחלוקת.
 53. קונטרס – גיליון, רשימה, חוברת.
 54. קונסונאנס – הרמוניה.
 55. קונסטיטוציה – חוקה.
 56. קונסטרוקציה – מבנה.
 57. קונספירציה – קשר חשאי, קנוניה.
 58. קונספציה – תפיסה, השקפה.
 59. קונסרבטיבי – שמרני, פוריטני.
 60. קונפורמי – צייתן, הולך עם הזרם.
 61. קונפליקט – מאבק, עימות, ניגוד.
 62. קונצנזוס – הסכמה כללית, תמימות דעים.
 63. קונצרן – התאחדות מפעלים תחת הנהלה משותפת.
 64. קונקרטי – ממשי, מוחשי, ריאלי.
 65. קוסמוס – עולם, יקום, תבל, חלד.
 66. קוף – חור המחט.
 67. קופיץ – סכין לחיתוך בשר.
 68. קופת שרצים – אוסף עבירות ועניינים מפוקפקים שיש לאדם.
 69. קוצו של יוד – דבר קטן וחסר ערך.
 70. קוצר יד – חוסר יכולת, אין אונים.
 71. קוקטי – גנדרני, מתחנחן, מטורזן.
 72. קור רוח – שליטה עצמית.
 73. קורט – מידה קטנה, מעט.
 74. קורטוב – כמות מועטה, שמץ.
 75. קוריוז – מקרה מבדח.
 76. קורלציה – מתאם, קשר של שני גדלים.
 77. קורנס – פטיש כבד, מקוב, מקבת.
 78. קורקטי – הוגן, ראוי, נאות, הולם.
 79. קורת רוח – הנאה, שביעות רצון.
 80. קושיה – שאלה קשה.
 81. קושן – תעודת רישום של קרקע.
 82. קושש – אסף, ליקט, גיבב, צבר.
 83. קזוס בלי – עילה למלחמה.
 84. קטגורי – מוחלט.
 85. קטום – שנכרת ראשו.
 86. קטליזטור – זרז.
 87. קטרוג – האשמה.
 88. קיבוץ גלויות – התכנסות יהודים מרחבי העולם לארץ ישראל (ראה גם "פזורה").
 89. קיבורת – שריר הזרוע.
 90. קיבר – קמח גס.
 91. קידושין – נישואין.
 92. קיטון – חדר קטן.
 93. קיטע – קטוע יד או רגל.
 94. קילס – 1. לעג, גידף; 2. שיבח, הילל.
 95. קינרס – ארטישוק.
 96. קיפד – חתך.
 97. קיקיוני – ארעי.
 98. קירזול – סלסול.
 99. קיתון – כד, עביט, יורה.
 100. קיתונות – כמות גדולה.
 101. קל וחומר – ודאי, על אחת כמה וכמה.
 102. קלגס – חייל אכזר, השייך לצבא כובש.
 103. קלון – בושה, כלימה, ביזיון, חרפה.
 104. קלוש – דליל.
 105. קלח – זרם.
 106. קלחת – סיר גדול, קדרה, פרור.
 107. קלי – טוסט, צנים, פכסם.
 108. קליבר – 1. קוטר צינור חלול; 2. קנה מידה, טיב, שיעור.
 109. קליגרפיה – כתיבה תמה.
 110. קליני – רפואי.
 111. קלישאה – שבלונה, ביטוי נדוש.
 112. קלל – מבריק, מלוטש.
 113. קליסיפיקציה – מיון.
 114. קלסתר פנים – תווי פנים של אדם.
 115. קלע – מיידה אבנים קטנות, רוגטקה.
 116. קלפטומן – בעל דחף לגנוב.
 117. קלקל את השורה – סטה מדרך הישר.
 118. קם – אויב, שונא, צר, צורר, רודף.
 119. קמאי – ראשוני, קדמון, היולי.
 120. קמה – שם כולל לתבואה לפני הקציר.
 121. קמה בו רוח – לא פחד.
 122. קמטר – שידה, ארונית.
 123. קמילה – נבילה, כמישה, התייבשות.
 124. קמין – תנור, אח, כירה, כבשן.
 125. קמעה – מעט, קצת, קורט, קורטוב.
 126. קמרון – כיפה, בליטה.
 127. קנה אחיזה – תפס.
 128. קנה במשיכה – גנב.
 129. קנה לו שם – התפרסם.
 130. קנה עולמו – זכה להצלחה רבה.
 131. קנה שביתה – התיישב במקום, נאחז בו.
 132. קנוניה – הסכם חשאי, קונספירציה.
 133. קנוקנת – גבעול דק, המאפשר לצמח להיאחז בקיר.
 134. קניין – רכוש.
 135. קנרס – ארטישוק, חרשף, חורשף.
 136. קסרקטין – מחנה צבאי.
 137. קסת – כלי לדיו, דיותה.
 138. קעור – שקוע כלפי פנים.
 139. קפא על שמריו – לא השתנה.
 140. קפוץ יד – קמצן, צייקן.
 141. קפיטלי – ראשי.
 142. קפלה – כנסייה קתולית.
 143. קפלט – פאה נוכרית.
 144. קפץ – סגר, קמץ.
 145. קפץ פיו – השתתק, נדם, נאלם דום.
 146. קפריזי – גחמני.
 147. קץ – מאס, בחל, תיעב, היה לו לזרא.
 148. קצף – כעס, חימה, חרון, חרי אף.
 149. קצר רוח – חסר סבלנות, רגזן.
 150. קצרה ידו – לא יכול לעזור.
 151. קרא לו דרור – שחרר אותו.
 152. קרא תיגר – ערער, התריס, יצא נגד.
 153. קרביים – חלקי גוף פנימיים.
 154. קרדום – גרזן.
 155. קרדום לחפור בו – ניצל דבר לתועלתו.
 156. קרדיט – אשראי, הקפה.
 157. קרדינאל – דרגת כמורה בכירה.
 158. קרדינאלי – עיקרי, יסודי, חשוב.
 159. קרוא – אורח, מוזמן.
 160. קרוב לוודאי – ככל הנראה, יש להניח.
 161. קרוי – התקנת תקרה, חיפוי, סיכוך.
 162. קרוץ – חצוב, נוצר, עשוי.
 163. קרוש – יבש.
 164. קרטל – איגוד של חברות לשם שמירת המונופול.
 165. קריה – עיר, כרך, מטרופולין, קרת.
 166. קריטריון – אמת מידה, אבן בוחן.
 167. קרם עור וגידים – הלך ונוצר, מומש באופן מעשי.
 168. קרן זווית – פינה.
 169. קרס – וו, אנקול.
 170. קרע קרע – התאבל, נשא קינה.
 171. קרפיף – שטח גדור, עזרה.
 172. קרקע בתולה – אדמה שלא עובדה מעולם, עניין שלא עסקו בו.
 173. קרת – עיר קטנה, כרך, קריה.
 174. קרתן – בן עיר קטנה שאינו בקי בהליכות העיר, תמים.
 175. קש וגבבה – דברים חסרי חשיבות.
 176. קשה עורף – עקשן, סרבן.
 177. קשר גורדי – תסבוכת שקשה לצאת ממנה.
 178. קשר כתרים – הילל, שיבח, קילס.
 179. קשה יום – מסכן.
 180. קתדרה – כיסא כבוד, דוכן.

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us