• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות צ

מילון- האות צ'

 1. צבה – התנפח, תפח.
 2. צביון – צורה.
 3. צביר – קבוצת חפצים.
 4. צבר – ערימה, גל, תל, חשרה.
 5. צג – מסך.
 6. צד את אוזנו – סיקרן אותו בדברים שהשמיע.
 7. צדודית – פרופיל.
 8. צדה – ארב, התנכל, התנקש.
 9. צדיה – כוונה רעה, זדון, מזימה.
 10. צדעים – רקות, צידי הגולגולת.
 11. צדקנות – התחסדות, צדיקות לכאורה.
 12. צהל – 1. סוס שהשמיע קול, צנף; 2. השמיע קול שמחה.
 13. צוארון כחול – שכבה חברתית העוסקת בעבודות כפיים.
 14. צוארון לבן – שכבה חברתית העוסקת במנהל.
 15. צוהר – חלון, אשנב, חרך.
 16. צווחה – צעקה, זעקה, צריחה.
 17. צוק העתים – שעת חירום, ימים טרופים.
 18. צור – סלע גדול, צוק.
 19. צור מחצבתו – מקורו, מולדתו.
 20. צורף – מעצב ויוצר תכשיטי זהב וכסף.
 21. צורר – שונא, אויב, צר, קם, רודף.
 22. צח- נקי, טהור, זך, בהיר.
 23. צחור – לבן.
 24. צחות לשון – שימוש בשפה נאה.
 25. צחיח – יבש, חרב.
 26. צחנה – סירחון, באשה.
 27. צידד – 1. הפנה לצד; 2. תמך.
 28. ציה – מדבר, ישימון, שממה, בתה.
 29. צייקן – קמצן.
 30. צילינדר – מגבעת גבוהה.
 31. צינה – 1. קור; 2. מגן, מחסה.
 32. צינוק – בית כלא, מחבוש.
 33. ציני – לועג לדעות המקובלות, מזלזל.
 34. ציניקן – אדם לא רגיש.
 35. ציפה – בשר הפרי.
 36. ציפורן – חרט חד לכתיבה וחקיקה.
 37. ציץ – עלי הכותרת בפרח.
 38. ציצית – קווצת חוטים, גדיל.
 39. ציקלון – תרמיל, ילקוט, שק, אמתחת.
 40. ציקלופים – ענקים אגדיים.
 41. ציר – 1. שליח, רץ; 2. כאבי לידה, חבל; 3. רוטב.
 42. צלח – חצה, עבר, ביקע.
 43. צלח המעשה בידיו – הצליח לו.
 44. צליין – עולה רגל המבקר במקומות הקדושים.
 45. צלם – דמות, צורה.
 46. צלמוות – חושך, אפלה, אופל, צלמון.
 47. צלצל – כידון מחובר לחבל שבו צדים דגים גדולים.
 48. צמית – איכר משועבד, אריס, וסל.
 49. צמצם – מתקן במכשירים אופטיים לוויסות קרני אור.
 50. צמרת – ראש העץ, אמיר.
 51. צנובר – איצטרובל.
 52. צנום – רזה, כחוש, דק גו.
 53. צנוף – עטוף, כרוך, מכורבל, לוט.
 54. צנטריפוגלי – מן המרכז החוצה.
 55. צנין – קוץ, חוח, דרדר, חרול.
 56. צניפה – צהלת הסוס.
 57. צפוד – יבש, מצומק, מקומט, שדוף.
 58. צפון – חבוי, מוסתר, טמון, נצור.
 59. צפחה – מחצב מורכב מחומר ומצורן, המתפצל לשכבות.
 60. צפחת – מימיה.
 61. צפיחית – עוגה, אפיפית, רקיק, תופין.
 62. צפיר – תיש, שעיר.
 63. צפנת – סוד, רז.
 64. צפרא – בוקר.
 65. צפריר – רוח בוקר נעימה.
 66. צר – אויב, שונא, קם, רודף, צורר.
 67. צר אופקים – מוגבל בראיית עולמו.
 68. צרדה – האצבע האמצעית ביד.
 69. צרוב – שרוף, נכווה, שזוף.
 70. צרוף – טהור, מזוקק.
 71. צרור – חבילה, אגודה, אגד.
 72. צרות עין – קינאה, טינה.
 73. צ'רטר – 1. כתב זכויות, הצהרה; 2. טיסת שכר.
 74. צרי – 1. שרף עץ ששימש לריפוי; 2. תרופה, גהה, מזור.
 75. צריח – מגדל.
 76. צרימה – אי התאמה בקולות, דיסוננס.
 77. צרר – ארז, קשר, כרך לחבילה.

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us