• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות פ

מילון- האות פ'

 1. פאה – 1. קצה, פינה; 2. דופן של גוף תלת-מימדי.
 2. פארה – ענף, בד, זרד, זלזל, נצר.
 3. פאשיזם – משטר דיקטטורי לאומני.
 4. פאתוס – התפעלות והתרגשות מופרזות.
 5. פג – לא בשל, בוסר.
 6. פג – נעלם, התאדה, התפוגג, נמוג, נגוז.
 7. פגניות – עבודת אלילים, פוליתיאיזם.
 8. פגע – פגש.
 9. פגע – מקרה רע, תאונה.
 10. פגרה – חופשה.
 11. פדגוג – מחנך.
 12. פדות – גאולה, הצלה, שחרור.
 13. פדיון – גאולה בכסף, הצלה.
 14. פדנט – דייקן, דקדקן, קפדן, נוקדן.
 15. פדרציה – התאחדות, אגודה.
 16. פוביה – פחד, בעתה, יראה, אימה.
 17. פובליציסטי –עיתונאי.
 18. פוגרום – פרעות, מעשי רצח נגד קבוצה.
 19. פוזיציה – עמדה.
 20. פוזמק – גרב.
 21. פוחז – פזיז, נמהר, שובב.
 22. פוחח – שובב.
 23. פוחלץ – עור של בעל חיים ממולא בחומר.
 24. פוטנציה – יכולת.
 25. פוטש – נסיון הפיכה כושל.
 26. פוך – 1. איפור קדום לעיניים; 2. חומר ריפוד.
 27. פולארי – קוטבי, מנוגד.
 28. פולה – מוציא כינים.
 29. פוליגמיה – מצב שבו גבר נשוי לנשים רבות.
 30. פוליסה – תעודת ביטוח.
 31. פוליפוני – רב קולי.
 32. פוליתיאיזם – אמונה באלים רבים.
 33. פולמוס- ויכוח, ריב, מחלוקת.
 34. פולקלור – יצירות עממיות כגון אגדות.
 35. פומבי – גלוי, מפורסם, פרהסיה.
 36. פומית – פיה, קצה של כלי שנועד להחזיקו בפה.
 37. פונטיקה – חקר ההגייה.
 38. פונקציה – תפקיד, משימה.
 39. פוסט מורטם – לאחר המוות.
 40. פוסט פקטום – בדיעבד.
 41. פועה – מייבב.
 42. פוקה – תקלה, מכשול, אבן נגף, דחי.
 43. פור – גורל, מזל, פיס, גד.
 44. פורח באוויר – חסר שחר.
 45. פוריטניות – פשטות וצניעות, שמרנות.
 46. פורץ גדר – פושע.
 47. פורק עול – נוהג בהפקרות.
 48. פורתא – מעט, קצת, קורט.
 49. פושט – פותח, פורש.
 50. פושט יד – קבצן.
 51. פושק שפתיים – פטפטן.
 52. פז – זהב מובחר.
 53. פזורה – גלות, מקומות שונים בהם מפוזרים יהודים.
 54. פזרן – נדיב, ובמובן שלילי: בזבזן.
 55. פח – מלכודת, מכשול.
 56. פח יקוש – מלכודת.
 57. פחוס – שטוח.
 58. פחז כמים – חסר סבלנות.
 59. פחי נפש – אכזבה, מפח נפש.
 60. פחת – גירעון, חסך, חיסרון.
 61. פטוטרת – החלק הצר של העלה.
 62. פטיציה – עצומה.
 63. פטלי- גורלי, בלתי נמנע.
 64. פטר – בכור, הוולד הראשון.
 65. פטר אותו בלא כלום – לא נתן לו את מבוקשו.
 66. פטרון – נותן חסות, אפוטרופוס.
 67. פטריארכלי – של שלטון אבות המשפחה.
 68. פיאודל – בעל אחוזה עם אריסים.
 69. פיאסקו – כשלון.
 70. פיגול – דבר מתועב, שיקוץ, ניוול.
 71. פיד – אסון, צרה, איד, שבר, הוה.
 72. פיו וליבו שווים – ישר, כן, תוכו כברו.
 73. פיוט – שיר.
 74. פיוטי – מלא רוח שירה.
 75. פיון – 1. חייל פשוט; 2. כלי משחק.
 76. פיזור נפש – חוסר ריכוז, בלבול, פיזור דעת.
 77. פיזז – רקד, כירכר.
 78. פיזר דרכיו – הלך בדרך רעה.
 79. פיטם – 1. האכיל במזון רב; 2. מילא דבר מה בחומר (כטבק במקטרת).
 80. פיכה – זרם, נבע, פרץ.
 81. פיכח – שאינו שיכור.
 82. פיל לבן – כינוי למשהו גרנדיוזי וחסר תועלת.
 83. פילוס – סלילה, הבקעת דרך.
 84. פילח – חתך, ביקע, שיסף, שיסע.
 85. פילל – האמין, צפה, העלה על הדעת.
 86. פילנטרופ – נדבן, תורם לצדקה.
 87. פימה – סנטר כפול.
 88. פיס – גורל, הגרלה, פור, גד.
 89. פיסח- צולע, נכה, חיגר.
 90. פיק – רעד, חלחלה, חיל, פלצות.
 91. פיקה – בליטה, זיז.
 92. פיקח – 1. חכם, נבון; 2. שאינו עיוור; 3. שאינו חירש.
 93. פיקטיבי –לא אמיתי, מדומה, בדוי.
 94. פיר – חור, גומה, חפירה.
 95. פירוש דחוק – פירוש לא סביר.
 96. פישפש – דלת קטנה.
 97. פיתום – אדם המדבר מהבטן.
 98. פך – כלי קטן לנוזלים.
 99. פכים קטנים – דברים חסרי ערך.
 100. פכסום – גריסה, קולות נגיסה באוכל יבש.
 101. פכסם – טוסט, צנים, קלי.
 102. פכפוך – נביעה, זרימה.
 103. פכר – מעך, לחץ בחוזקה.
 104. פלאח – איכר, עובד אדמה.
 105. פלבאי – נחות מעמד.
 106. פלבל – גלגל את עיניו.
 107. פלג – חלק.
 108. פלגיאט – גניבה ספרותית.
 109. פלגמטי – עצלן.
 110. פלוגתא – ריב, מחלוקת, פולמוס.
 111. פלוני – אלמוני.
 112. פלורליזם – ריבוי דעות.
 113. פלוש – מסדרון, אכסדרה, פרוזדור.
 114. פלחה – ענף חקלאות של תבואת השדה.
 115. פליה – שליפה של כינים או פשפשים משיער.
 116. פלך – 1. אזור, מחוז; 2. כישור.
 117. פלנטה – כוכב לכת.
 118. פלס – מכשיר שנועד לקבוע שדבר מה הוא אופקי.
 119. פלסתר – רמאות, זיוף, הונאה.
 120. פלצור – לאסו, חבל שבקצהו לולאה ללכידת חיות.
 121. פלצות – פחד ותדהמה.
 122. פמיניזם – תנועה לשוויון זכויות האישה.
 123. פמליה – חבורת בני לוויה.
 124. פן – כדי שלא, שמא.
 125. פן – צורה, אופן.
 126. פנומנלי – בלתי רגיל, גאוני.
 127. פנטי – קיצוני באמונתו, קנאי.
 128. פניאומטי – עובד על לחץ אוויר.
 129. פני הדור כפני כלב – הדור מושחת ביותר.
 130. פניו רעים – נרגז.
 131. פניקה – בהלה, אימה, יראה, בעתה.
 132. פנכה – קערה, צלחת, מגש, טס.
 133. פס – עבר, חלף, נעלם.
 134. פסבדונים – שם בדוי לסופר.
 135. פסוקת – שביל בשיער הראש.
 136. פסח על שני הסעיפים – התלבט, היסס.
 137. פסטורלי – של תיאורי טבע, אידילי.
 138. פסיבי – בלתי פעיל, נטול יוזמה.
 139. פסיחה – דילוג.
 140. פסיכופט – לא שפוי.
 141. פסימי – ספקני, רואה שחורות.
 142. פסע – צעד, שעל, פעם.
 143. פסקנות – החלטיות.
 144. פעה – צעק, נאנק, געה.
 145. פעם – צעד, פסע, שעל.
 146. פפיון – עניבת פרפר.
 147. פציפיסט – שוחר שלום.
 148. פקד – 1. ציווה; 2. ספר, מנה; 3. זכר לטובה או לרעה; 4. בא לביקור.
 149. פקולטטיבי – חופשי.
 150. פקטור – גורם.
 151. פקיעה – 1. הישברות; 2. סיום התוקף.
 152. פקיר – נזיר החי חיי דלות.
 153. פרברי העיר – שכונות בקצה העיר, פאתי העיר, עיבורה של עיר.
 154. פרגוד – וילון.
 155. פרגול – שוט, מגלב, שבט.
 156. פרגית – תרנגולת צעירה.
 157. פרגמטי – מעשי, שימושי.
 158. פרגמנטציה – קיטוע.
 159. פרד – מספר אי זוגי.
 160. פרודה – חלקיק, מולקולה.
 161. פרדוקס – סתירה לוגית.
 162. פרובוקציה – התגרות, שיסוי.
 163. פרוביזורי – זמני.
 164. פרובינציה – אזור מרוחק מהמרכז, פרבר.
 165. פרודוקטיבי – יצרני, מועיל, פורה.
 166. פרודיה – חיקוי לעגני ושנון למצב או אדם.
 167. פרוון – יצרן ומוכר פרוות.
 168. פרוזאי – ענייני, שגרתי, משעמם.
 169. פרוזה – ספרות כתובה ללא משקל וחריזה.
 170. פרוטוטייפ – אב טיפוס.
 171. פרולוג – הקדמה.
 172. פרזול – 1. הוספת ועיבוד מתכות; 2. חיבור פרסות ברזל לסוס.
 173. פרי בטן – צאצא, עובר, ילוד.
 174. פריסקופ – אמצעי אופטי המאפשר ראיה מעל למפלס בו נמצא הצופה (נפוץ  בשימוש בצוללות).
 175. פרלמנט – בית נבחרים.
 176. פרמיירה – בכורה, הפעם הראשונה בה מועלה מחזה או סרט.
 177. פרקט – רצפת לוחות עץ.

 

לתרגולים נוספים בנושא אוצר מילים

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us