• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ע

מילון- האות ע'

 1. עב – ענן, נשיא.
 2. עב בשר – שמן, כבד גוף.
 3. עבדקן – בעל זקן עבה.
 4. עבודה זרה – עבודת אלילים.
 5. עבודה סיזיפית – עבודה קשה שאין בה תועלת.
 6. עבוט – ערבות, משכון.
 7. עבורה של עיר – שכונות בקצה העיר, פרברי העיר, פאתי העיר.
 8. עבות – חבל עבה, כבל.
 9. עבות – צפוף.
 10. עבותות – חבלים עבים, כבלים.
 11. עביט – כלי קיבול לנוזלים.
 12. עבר זמנו בטל קורבנו – אינו חשוב עוד.
 13. עברה – זעם, כעס, חימה, חרי אף.
 14. עברי פי פחת – מקום מסוכן.
 15. עג – סבב, חג.
 16. עגה – סלנג, דיאלקט, ניב.
 17. עגום – עצוב, נוגה, מלנכולי, מדוכא.
 18. עגונה – אישה שבעלה נעלם ולא נתן לה גט.
 19. עגורן – מכשיר המשמש להרמת משאות כבדים, מעין מנוף.
 20. עד בוש – זמן רב.
 21. עד זרא – עד כדי גועל.
 22. עד חורמה – עד הקץ.
 23. עדי – תכשיט, משכית.
 24. עדנה – רכות.
 25. עוד היד נטויה – עדיין נמשך.
 26. עוד חזון למועד – עדיין לא הגיעה השעה.
 27. עוול – חוסר צדק, הפרת חוק, עוולה.
 28. עוון – פשע, חטא, עברה.
 29. עוטה – לובש.
 30. עוין – שונא.
 31. עוכר – 1. מזהם; 2. מחבל, משחית.
 32. עול – 1. כלי רתמה לבקר; 2. נטל, מעמסה.
 33. עול ימים – צעיר, זאטוט, דרדק.
 34. עולה – קורבן זבח.
 35. עולה בקנה אחד – מתאים, מסתדר.
 36. עולל- תינוק.
 37. עוללה – פרי שנשאר על העץ לאחר הבציר או המסיק.
 38. עולם כמנהגו נוהג – הכל כרגיל.
 39. עומד אחר כותלנו – יגיע בקרוב.
 40. עומד בדיבורו – מקיים את הבטחתו.
 41. עומד במריו – אינו נכנע.
 42. עומד בעינו – נשאר כפי שהוא.
 43. עומד בפני שוקת שבורה – המציאות טפחה על פניו.
 44. עומד בפתח – שזמנו קרב.
 45. עומד על תילו – שאינו הרוס.
 46. עומר – אגודת שיבולים, עמיר, אלומה.
 47. עופל – מקום גבוה ומבוצר, מבצר.
 48. עופרה – איילה צעירה.
 49. עוצר – שליט זמני.
 50. עוקר הרים – אדם חכם וחריף.
 51. עורבא פרח – דברים חסרי שחר, דברי הבאי והבל, קש וגבבה.
 52. עז מצח – חצוף, עז פנים, גס רוח.
 53. עזב אותו לאנחות – השאיר אותו לבד בעת צרה.
 54. עזבון – ירושה.
 55. עזובה – מקום מוזנח.
 56. עזוז – עוז, כוח, גבורה, תעצומה, חוסן.
 57. עזקה – שדה שנעדר כדי להכשירו לנטיעה.
 58. עזר כנגדו – אישה, בת זוג.
 59. עזרה – מקום מגודר, קרפיף.
 60. עט – הסתער.
 61. עטה שק ואפר- התאבל.
 62. עטוי – מכוסה.
 63. עטי – עצה רעה, עצת אחיתופל.
 64. עטרה – כתר, נזר.
 65. עי – מקום הרוס, תל חורבות.
 66. עיבוי – הפיכת דבר לעבה וסמיך.
 67. עידית – 1. אדמה פורייה; 2. סחורה משובחת.
 68. עידן ועידנים – זמן רב.
 69. עידנא דריתחא – שעת כעס.
 70. עיור – הפיכה לעיר, אורבניזציה.
 71. עילאי- עליון, נעלה, נאצל.
 72. עילג – מגמגם, כבד פה, כבד לשון.
 73. עילה – סיבה, תרוץ, תואנה, אמתלה.
 74. עילית – הטובים והמובחרים ביותר.
 75. עין הסערה – במרכז העניינים.
 76. עין טובה – נדיבות, רוחב לב, עין יפה.
 77. עין לא שזפתהו – איש לא רעה אותו.
 78. עיניו טחו מראות – סירב לראות את הדברים.
 79. עיניים טרוטות – עיניים חלשות ורכות.
 80. עיניים עששות – עיניים חלושות.
 81. עיקול – עיקום, פיתול.
 82. עיר – בן החמור.
 83. עיר פרזות – עיר ללא חומה או צבא.
 84. עיר רפאים – מקום נטוש.
 85. עיר שדה – עיר קטנה בסמיכות לעיר גדולה.
 86. עישוב – עקירת עשבים שוטים.
 87. עכבה – מניעה, עיכוב, מעצור.
 88. עכו"ם – ראשי תיבות של עובד אלילים ומזלות.
 89. עכור – בלתי צלול, מלוכלך, דלוח, קודר.
 90. על אחת כמה וכמה – ודאי וודאי, אדרבא, לא כל שכן.
 91. על אפו ועל חמתו – נגד רצונו.
 92. על בוריו – כראוי, כהלכה, בשלמותו.
 93. על כורחו – נגד רצונו.
 94. על כרעי תרנגולת – לא יציב.
 95. על כרעיו ועל קרבו – בשלמותו, כולו.
 96. על מי מנוחות – בשלווה, בניחותא.
 97. על נקלה – בקלות, בלא קושי.
 98. על ערש דווי – גוסס.
 99. על פיו ישק דבר – אין לסור מדבריו.
 100. על פניו – לכאורה, במבט ראשון.
 101. על קצה המזלג – כמות קטנה.
 102. על קרן הצבי – מתוך סיכון רב.
 103. עלה בקנה אחד – התאים.
 104. עלה בתוהו – נכשל.
 105. עלה על יצועו – שכב במיטתו.
 106. עלה על שרטון – נתקל במכשולים.
 107. עלה תאנה – דבר המשמש כסות או הסוואה למשהו.
 108. עלווה – כלל העלים המכסים עץ.
 109. עלום – נסתר, נעלם, צפון, גנוז.
 110. עלומים – נעורים, תשחורת.
 111. עלטה – חושך, אפלה.
 112. עלי – מוט קצר המשמש לכתישה במכתש.
 113. עליצות – שמחה, ששון, חדווה.
 114. עלם – בחור צעיר.
 115. עלתה קרנו – זכה להערכה.
 116. עם הארץ – חסר השכלה, הדיוט, בור.
 117. עמד בפרץ – הגן, מנע אסון.
 118. עמד בשער – הגן.
 119. עמד לו כוחו – כוחו הספיק לו.
 120. עמד לימינו – עזר לו.
 121. עמד מנגד – לא בא לעזרה.
 122. עמד על דם רעהו – לא חש לעזרת חברו.
 123. עמד על דעתו – התעקש, עמד על מידותיו.
 124. עמד על טיבו – תהה על קנקנו, בחן אותו.
 125. עמד על טעותו – הבין שטעה.
 126. עמד על מידותיו – התעקש, עמד על דעתו.
 127. עמדה לו השעה – הצליח.
 128. עמוד השחר – אור ראשון, דמדומי בוקר.
 129. עמוד התווך – 1. עמוד מרכזי בבניין; 2. אדם או דבר מרכזי, המהווה בסיס לכל.
 130. עמום – כהה, אטום, חשוך, קהה.
 131. עמותה – התאגדות שלא למטרת רווח.
 132. עמימות – אי בהירות.
 133. עמיר – צרור שיבולים.
 134. עמית – חבר לעבודה, רע, קולגה.
 135. עמק הבכא – מקום של ייסורים.
 136. עמק השווה – פשרה, הסכם.
 137. ענבל – לשון הפעמון.
 138. ענבר – 1. צהוב בהיר; 2. שרף מאובן.
 139. ענו – צנוע, שפל רוח.
 140. ענות – סבל, ייסורים.
 141. עני מרוד – דל, דלפון, אביון, רש.
 142. עניו – צנוע, שפל רוח, נחבא אל הכלים.
 143. ענק – תכשיט לצוואר, רביד.
 144. עסיס – מיץ פירות, תירוש, נקטר.
 145. עפאים – ענפים, בדים, זרדים.
 146. עפרא דארעא – עפר הארץ, דבר חסר ערך, שלג דאשתקד.
 147. עפרה – מחצב המכיל מתכת.
 148. עצר – שלטון, ממשל, שררה.
 149. עצת אחיתופל – עצה רעה של מישהו המתחזה לידיד.
 150. עקב אכילס – נקודת תורפה, בטן רכה.
 151. עקב בצד אגודל – לאט.
 152. עקה – מצוקה.
 153. עקוב – 1. עקום; 2. מלא עקבות, מטונף.
 154. עקוב מדם – רווי בדם.
 155. עקוד – קשור, כפות.
 156. עקלקל – מתפתל.
 157. עקלתון – מתפתל, מעוקל.
 158. עקר – חסר תועלת.
 159. ערב – נעים.
 160. ערב רב – 1. קהל רב, המון; 2. תערובת.
 161. ערגה – כמיהה, געגועים, כיסופים.
 162. ערדליים – נעלי גומי שנועלים על הנעליים בימי גשם.
 163. ערובה – דבר שיש בו כדי להבטיח ביצוע.
 164. ערוד – חמור הבר.
 165. ערוי – העברה מכלי אל כלי.
 166. עשה שמות – הרס, החריב, חרג מהכללים באופן קיצוני.

 

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us