• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ס

מילון- האות ס'

 1. סאה – מידה קדומה.
 2. סאון – המולה.
 3. סאטירה – יצירה ביקורתית ועוקצנית.
 4. סב – הסתובב.
 5. סבא – שתה לשוכרה, התבסם.
 6. סבולת – כוח סבל, כושר עמידה במאמץ.
 7. סבכה – מחיצה עשויה רשת.
 8. סבר פנים – ארשת פנים, הבעת פנים.
 9. סברת כרס – השערה בלתי מבוססת.
 10. סגה – רומן המספר תולדות משפחה אחת.
 11. סגולה – תכונה טובה.
 12. סגולי- ייחודי, ספציפי, נבחר.
 13. סגידה – הערצה.
 14. סגלגל – אליפטי, בצורת ביצה.
 15. סגסוגת – תערובת מתכות, מסג, נתך.
 16. סגפן – מתענה, מתנזר, פוריטני, פרוש.
 17. סגרגציה – הפרדה.
 18. סד – כלי עינויים בו סגרו רגלי אסירים.
 19. סדן – 1. גוש עץ או מתכת המשמש נפח בעבודתו; 2. גדם, גזע עץ כרות.
 20. סדקית – שם כולל לחפצים קטנים, ובעיקר כלי תפירה.
 21. סהר – ירח.
 22. סובב אותו בכחש – שיקר.
 23. סובטילי – מעודן.
 24. סוביודיצה – איסור פרסום עמדה במהלך דיון משפטי.
 25. סוביקטיבי – יחס המבוסס על רגשות אישיים.
 26. סובך – (גם סבך) עובי היער, המקום בו עצים וצמחים גדלים בצפיפות.
 27. סובלימציה – 1. עידון, ריסון רגשות בלתי רצויים; 2. המראה, מעבר כימי ממוצק לגז.
 28. סובסטרט – שכבה, מצע, בסיס, נדבך.
 29. סוברני – עצמאי, ריבוני, אוטונומי.
 30. סוגיה – נושא.
 31. סוגסטיבי – משפיע, משכנע.
 32. סוגר – כלוב.
 33. סודר – 1. מטפחת; 2. אפודה.
 34. סוור – סבל בנמל.
 35. סוכך – הסתיר, כיסה.
 36. סולד – נרתע.
 37. סולידי – רציני, מיושב, שקול.
 38. סולידריות – הזדהות, שותפות לרגשות האחר.
 39. סוללה – תל עפר.
 40. סולרי – מופעל באמצעות חום השמש.
 41. סומא – עיוור.
 42. סומטי – גופני.
 43. סוס טרויאני – בגידה, גיס חמישי.
 44. סופיסטיקציה – תחכום.
 45. סופר צללים – מי שכותב ספר בשמו של אחד אחר.
 46. סוקר – מתבונן.
 47. סוריאליסטי- על מציאותי.
 48. סורר ומורה – מרדן, עקשן.
 49. סחבה – סמרטוט, מטלית.
 50. סחור סחור – 1. סביב סביב; 2. בעקיפין ולא במישרין.
 51. סחי – אשפה, לכלוך, זוהמה, דומן.
 52. סחרחרה – קרוסלה.
 53. סטאטי – קבוע במקום.
 54. סטבילי – יציב.
 55. סטקאטו – מקוטע, קטוע, לא מחובר (במקור מונח מוסיקלי).
 56. סטגנציה – קיפאון.
 57. סטואי – יציב, אדיש, כובש את יצרו.
 58. סטטוס – מצב, עמדה, מעמד.
 59. סטטוס קוו – מצב הקיים ללא שינוי.
 60. סטרוקטורה – מבנה.
 61. סיבר את האוזן – הסביר באופן ברור.
 62. סיגים – פסולת מתכת.
 63. סיזיפי – עבודת פרך ללא תועלת, ברכה לבטלה.
 64. סיטונות – מסחר בקנה מידה גדול.
 65. סיטרא אחרא – סיעת השטן, כוחות האופל.
 66. סייג – גבול.
 67. סיכה – מריחה, משיחה.
 68. סיכוך – כיסוי, חיפוי, קירוי.
 69. סיכל – הכשיל, ביטל, הפר, שם לאל.
 70. סילוגיזם – הסקת מסקנה מצירוף שתי טענות, היקש.
 71. סימולציה – הדמיה.
 72. סימפוזיון – כינוס של אנשים שונים לשם החלפת דעות.
 73. סימפטום – סימן היכר לתופעה, תסמין.
 74. סימפתיה – אהדה, שותפות ברגש הזולת.
 75. סינכרוני – המתרחש בעת ובעונה אחת, סימולטני, בד בבד.
 76. סינרגיה – שיתוף פעולה.
 77. סינתזה – שילוב, הרכבה.
 78. סיסטמתי – שיטתי.
 79. סיף – חרב, שבריה, פגיון, שלח.
 80. סיפא – סוף.
 81. סיפור בדים – מעשייה.
 82. סיפורי בדים – שקר, בדיה, כזב.
 83. סיקל – פינה אבנים.
 84. סיקרה – אדום עז, שני, ארגמן, חכלילי.
 85. סיתת- הקציע והחליק אבנים.
 86. סך – קהל רב, המון, אספסוף, ערב רב.
 87. סכוי – שקוף.
 88. סכוף – מדוכא, מעונה, דווי, מסוגף.
 89. סכימה – סרטוט, תרשים.
 90. סכל – טיפש, שוטה, כסיל, אוויל.
 91. סכר – סגר, סתם.
 92. סכר את פיו – שתק.
 93. סלידה – דחייה עמוקה, רתיעה.
 94. סלנג – שפה מדוברת בלתי רשמית, עגה.
 95. סלע המחלוקת – נושא לחילוקי דעות.
 96. סלקטיבי – בררן.
 97. סלתה ושמנה – הטובים והנבחרים, אליטה, עילית.
 98. סמובר – מיחם.
 99. סמוכה – עמוד הנושא משקל של משהו או תומך בו.
 100. סמור – זקוף, נוקשה.
 101. סמך ידו – נתן את הסכמתו.
 102. סמנטיקה – חקר משמעות המילים.
 103. סנדק – שושבין, מעניק חסות.
 104. סנוקרת – מכת אגרוף.
 105. סנורים – עיוורון.
 106. סנט – לעג, לגלג, הקניט, קנטר.
 107. סנטימנטלי – רגשן.
 108. סעד – עזר, תמך, טיפל.
 109. ספון – מסוגר.
 110. ספונטני – לא מתוכנן.
 111. ספורדי – מפוזר, בלתי סדיר, אקראי.
 112. ספח – חיבר, צירף, שיתף, ספג.
 113. ספיח – נספח לדבר אחר.
 114. ספין – ציפוי חלק מהקיר, פנל.
 115. ספיר – אבן יקרה.
 116. ספירה – 1. כדור; 2. חוג, היקף, סביבה.
 117. ספיריטואלי – רוחני.
 118. ספציפי – מסוים.
 119. ספק – 1. אי וודאות, פקפוק; 2. היכה מתוך צער, דפק.
 120. ספקולציה – השערה.
 121. ספקטרום – מגוון האפשרויות.
 122. ספר – גבול, תחום, סייג.
 123. ספרא וסיפא – אדם או שיטה המשלבים את הרוחני עם הצבאי.
 124. ספרטני – מסתפק במועט, סגפן.
 125. סקולריזציה – הפיכה לחילוני.
 126. סקונדרי – משני.
 127. סקטור – איזור, חלק, תחום, מיגזר.
 128. סקל – זרק אבנים, רגם.
 129. סקנדל – שערוריה.
 130. סר – נרגז, זעף.
 131. סר – זז, נע, מש, פנה, נטה.
 132. סר חינו – הפסיק למצוא חן, נמאס.
 133. סר למרות – ציית.
 134. סר מרע – מתרחק מרוע.
 135. סרהב – הפציר, עתר.
 136. סרוח – שרוע.
 137. סרח- חלק עודף, שוליים, שובל.
 138. סרח – פשע, בגד.
 139. סרח עודף – טפל, תוספת, נספח.
 140. סריג – מעשה רשת.
 141. סרקופג – ארון קבורה, גלוסקמה.
 142. סרקזם – צחוק ארסי, עוקצני, אירוני.
 143. סתגלן – מי שמסתגל לכל מצב.
 144. סתום – לא ברור, לא מובן.
 145. סתם את הגולל – סגר באופן סופי.
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us