• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ח

מילון- האות ח'

 1. חאן – אכסניה, מלון אורחים, פונדק.
 2. חבוט – נדוש, בנאלי, שאין בו עניין.
 3. חבורה – פצע, חבלה, נגע.
 4. חבוש – קשור, כלוא, אסור.
 5. חביצה – פודינג, רפרפת.
 6. חבל – 1. אזור, גליל; 2. קבוצה, סיעה.
 7. חבל – כאב.
 8. חבק – חביקה, לפיתה, אחיזה חזקה.
 9. חברבר – מנומר, בעל חברבורות.
 10. חבר מרעים – חברים.
 11. חג – הסתובב, סב.
 12. חגו – סדק, נקיק, חריץ, נקרה, בקיע.
 13. חגר שק – התאבל, נשא קינה.
 14. חדגוני – משעמם, מונוטוני.
 15. חדוה – שמחה, ששון, גיל, דיצה.
 16. חדור – מלא, ספוג, רווי.
 17. חדל אישים – לא יוצלח.
 18. חדל ישע – חסר אונים.
 19. חדשים לבקרים – מפעם לפעם, שוב ושוב.
 20. חוד החנית – החלק העומד בראש מבצעי משימה כלשהי.
 21. חווק – שלב בסולם.
 22. חוזר על הפתחים – מקבץ נדבות.
 23. חוח – סוג של קוץ, דרדר, חרול.
 24. חוט השני – קו יסודי, תכונה אופיינית.
 25. חוט השערה – דבר קטן ומועט ביותר.
 26. חוטבי עצים ושואבי מים – פשוטים, חסרי השכלה, בורים.
 27. חוטם – אף.
 28. חוטר – 1. ענף עיקרי היוצא מגזע עץ; 2. צאצא; 3. מקל דק המשמש לניקוי קנים ומקטרות.
 29. חוילה – וילה, בית פרטי.
 30. חוכא ואטלולא – צחוק גדול, לעג וקלס.
 31. חוכך בדעתו – מהסס, מתלבט, מתחבט.
 32. חוכר – שוכר קרקע או עסק.
 33. חוליגן – בריון.
 34. חולש – שולט, מושל.
 35. חומץ בן יין – רשע בן צדיק.
 36. חומר – אדמה המשמשת לקדרות, טיט.
 37. חומרה – מכלול הרכיבים הפיסיים של המחשב.
 38. חוסן – כוח, עוז, גבורה, און.
 39. חופן – מלוא היד.
 40. חופף – שווה בדיוק לאחר, זהה לגמרי.
 41. חוצב להבות אש – מלהיב בדבריו.
 42. חוצן – שולי הבגד.
 43. חוק דרקוני – חוק לא הגיוני ושרירותי.
 44. חור – אדם נכבד.
 45. חורמה – השמדה, כליון, כליה, חידלון.
 46. חורשף – ארטישוק, קנרס.
 47. חושך שבטו שונא בנו – יש צורך ביד קשה כחלק מהחינוך.
 48. חותלת – אריג שכורכים סביב שוק הרגל.
 49. חזון נפרץ – תופעה שכיחה.
 50. חזקה – זכות קניין ובעלות.
 51. חזקה עליו – ודאי.
 52. חזר כלעומת שבא – חזר בידיים ריקות.
 53. חזר לסורו – שב למנהגיו הרעים.
 54. חח – טבעת ברזל באף הבהמה.
 55. חט – השן החדה בקדמת הפה.
 56. חט – שן פיל.
 57. חטוטרת – גיבנת, גבנון.
 58. חיבוטי נפש – התלבטויות.
 59. חיבוטי קבר – סבל רב, ייסורים.
 60. חיבוטים- לבטים.
 61. חיבוץ – עשיית חמאה מחלב או שמנת.
 62. חיבוק דוב – קשר רגשי שחונק וכובל.
 63. חיברות – הקניית ערכי החברה, סוציאליזציה.
 64. חיגר – צולע, פיסח.
 65. חידוד – בדיחה, שנינה, הלצה.
 66. חידלון – אבדון, כליה, כליון, אפסות.
 67. חיוה – אמר, הביע.
 68. חיוני – 1. הכרחי, לחם חוק; 2. מלא חיים ורעננות, ויטאלי.
 69. חיי שעה – חיים של הנאה מהרגע, הדוניזם.
 70. חיכה עד בוש – חיכה לשווא.
 71. חיל – 1. כוח, גבורה; 2. יכולת, הישג.
 72. חיל – פחד, יראה, חרדה, אימה.
 73. חיל ורעדה – פחד.
 74. חילוט – קביעה מוחלטת.
 75. חילוי – בקשה, תחינה, עתירה.
 76. חילול – ביזוי, השפלה, הפרה.
 77. חילופי גברי – שינוי באיוש תפקידים.
 78. חילחול – חדירה פנימה.
 79. חילץ את עצמותיו – התמתח, התאוורר.
 80. חימה – כעס רב, זעם, חרון, עברה.
 81. חיסיון – הגנה משפטית לשמירת סודיות.
 82. חיפוי – כיסוי, ציפוי, קירוי.
 83. חיץ – מחיצה, קיר מבדיל.
 84. חירוף – ביזוי, גידוף, קללה.
 85. חירוף נפש – סיכון עצמי.
 86. חישב להתפקע – עומד להתפרק.
 87. חישול – 1. עיצוב, גיבוש;2. חיזוק באמצעות התנסויות מפרכות.
 88. חישור – מוט המחבר בין חישוק הגלגל למרכזו.
 89. חישן – הססן, חששן, רהוי, מוג לב.
 90. חישר – טפטף.
 91. חיתוך דיבור – צורת דיבור, מבטא.
 92. חכירה – שכירת קרקע או נכס תמורת תשלום.
 93. חכלילי – אדמדם, שני, סיקרה, ארגמן.
 94. חל – מתרחש.
 95. חלאה – לכלוך, טינופת, זוהמה, סחי.
 96. חלב – כינוי לשעווה של נר.
 97. חלבו ודמו – מיטב כוחותיו.
 98. חלד – 1. ארץ, תבל, קוסמוס; 2. חיי אדם.
 99. חלומות באספמיה – חלומות לא מציאותיים, אוטופיה, אשליה.
 100. חלונות גבוהים – אנשי הפקידות הגבוהה.
 101. חלופה – תחליף, אלטרנטיבה.
 102. חלחולת – פי הטבעת.
 103. חלחלה – רעד, בהלה, חיל, פיק.
 104. חלט – יצק מים רותחים, שלק, שפת.
 105. חליצה – הסרת נעל מרגל היבם על-ידי אשת אחיו, שמת בלא בנים, כאות לכך שהיא פוטרת אותו מלשאת אותה לאשה.
 106. חלכאי – עני, אביון, דל.
 107. חלמאי – שוטה.
 108. חלפן – אדם המחליף מטבעות ושטרות כסף.
 109. חלק הארי – החלק הגדול ביותר.
 110. חלשה דעתו – הצטער מאוד, נפלה רוחו.
 111. חם מזג – אימפולסיבי, עצבני.
 112. חמד – רצה, התאווה, תאב, השתוקק.
 113. חמד לצון – התבדח.
 114. חמה – שמש.
 115. חמור גרם – טיפש, עקשן.
 116. חמס – שוד, גזל.
 117. חמקמק – מתחמק, מתפתל, משתמט.
 118. חמרי – ארצי, גשמי, מטריאלי.
 119. חמת – שק עור לנוזלים, נאד.
 120. חמתה מרובה מצילתה – החיוב רב על השלילה.
 121. חנווני – בעל חנות.
 122. חנוט – שמור ללא שינוי, מומיה.
 123. חנחון – גנדרנות, טרזנות.
 124. חס – ריחם, חמל.
 125. חס על כבודו – שמר על כבודו.
 126. חסה – הסתתר, בטח, סמך.
 127. חסון – חזק, בעל כוח רב.
 128. חסות – מקלט, מחסה, אפוטרופסות.
 129. חסיד שוטה – קנאי לרעיון בצורה עיוורת.
 130. חסך – מחסור, גירעון, פחת.
 131. חסר שחר – חסר ביסוס, חסר מובן.
 132. חף – 1. לא אשם; 2. נקי, צח, זך.
 133. חפוי ראש – 1. מבויש, נכלם; 2. אבל.
 134. חפיסה – צרור, חבילה קטנה.
 135. חפיר – תעלה חפורה סביב מבצר להגנה.
 136. חפן – מילא את כף ידו, אחז, לפת.
 137. חפץ – רצה, אבה.
 138. חפץ כפיים – חריצות, שקידה.
 139. חפת – קיפול של שולי הבגד כלפי מעלה.
 140. חצה את הרוביקון – עשה צעד גורלי.
 141. חצובה – בסיס בן שלוש רגליים להגבהה.
 142. חציצה – הפרדה, הבדלה, סייג.
 143. חציר – שם כולל לעשבים המשמשים למאכל בהמות.
 144. חקוק – חרוט.
 145. חרב דמוקלס – סכנה גדולה ומאיימת.
 146. חרב חדה מונחת על צווארו – נמצא בסכנה גדולה.
 147. חרב פיפיות – דבר שעשוי לפגוע בעושהו, בומרנג.
 148. חרבה – יבשה, מקום יבש.
 149. חרול – קוץ, דרדר, חוח.
 150. חרום – פחוס או שקוע.
 151. חרון- כעס, חימה, זעם, חרי.
 152. חרון אף – כעס רב.
 153. חרוק שיניים – זעם, רוגז רב תוך התאפקות מתגובה אלימה.
 154. חרי – כעס, חרון, חימה, זעם, קצף.
 155. חריט – ארנק.
 156. חריץ – נתח, חתיכה, פרוסה.
 157. חרישי – שקט.
 158. חרך – חלון, אשנב, צוהר.
 159. חרמש – כלי לקצירת תבואה המורכב מסכין בצורת קשת.
 160. חרפה – בושה, כלימה, בזיון.
 161. חרץ את לשונו – איים.
 162. חרצובה – קשר, כבל, שלשלת.
 163. חרקירי – התאבדות.
 164. חרש – אומן, בעל מלאכה.
 165. חרשף – ארטישוק, קנרס (גם "חורשף").
 166. חרש רעה – חשב להרע, התנכל, זמם.
 167. חרת – חקק.
 168. חשוך – מחוסר, נטול.
 169. חשוך בנים – שאין לו ילדים.
 170. חשק – חיבר, הצמיד.
 171. חשרה – ערימה, צבר, גל, תל.
 172. חשרת עננים – ערימת עננים.
 173. חת – פחד, יראה, אימה, מורא.
 174. חתה – גרף גחלים.
 175. חתה גחלים על ראשו – גרם לו ייסורים.
 176. חתול בשק – משהו שטיבו אינו ברור.
 177. חתול שחור עבר ביניהם – רבו.
 178. חתיכה הראויה להתכבד בה – חלק גדול.
 179. חתימת זקן – סימן של זקן.
 180. חתף – שוד, חטיפה.
 181. חתר – 1. פרץ, בקע; 2. פעל בחשאי נגד מישהו.
 182. חתרני – לא נאמן.

 

 קורסי פסיכומטרי של אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us