• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות ז

מילון- האות ז'

 1. זאב בעור כבש – צבוע, מתחסד.
 2. זאב זאב – התרעת שווא או שקר.
 3. זאטוט – תינוק, ולד, ינוקא, עולל, ילדון.
 4. ז'אנר – סגנון.
 5. זב – נטף, נזל.
 6. זב חוטם – כינוי מזלזל לאדם חסר ניסיון.
 7. זבד – מתנה, שי, דורון, תשורה, מנחה.
 8. זבדה – שמנת.
 9. זבח – קורבן בהמה או עוף.
 10. זבן – מוכר.
 11. זג – קליפת ענבים או פירות אחרים.
 12. זד – רשע.
 13. זדון – רשעות, מזימה, צדייה.
 14. זה מכבר – לפני זמן רב, מזמן.
 15. זוג – דפנות הפעמון.
 16. זוהמה – לכלוך, טינופת, רפש, סחי.
 17. זוז – מטבע עתיק.
 18. זוטא – קטן, זעיר, לא חשוב.
 19. זוטות – עובדות קטנות ובלתי חשובות.
 20. זוטר – בעל דרגה נמוכה.
 21. זולת – חוץ מן, מלבד.
 22. זולתן – מקריב עצמו למען הזולת, אלטרואיסט.
 23. זורר – 1. התעטש; 2. פיזר, זרה, בזק.
 24. זח – זז, זע, מש, נע, נד, סר.
 25. זחוח – גאוותן, רברבן, מתנשא, יהיר.
 26. זחתן – גאוותן, יהיר.
 27. זיבה – נזילה, טפטוף.
 28. זיבורית – 1. אדמה גרועה; 2. סחורה גרועה.
 29. זיג – מעיל עליון.
 30. זיגוג – 1. התקנת זגוגיות בחלון; 2. שכבת ציפוי.
 31. זיו – זוהר.
 32. זיז – בליטה.
 33. זיכוך – ניקוי, טיהור (גם מוסרי).
 34. זילות – זלזול, בזיון.
 35. זינוק מטאורי – קפיצה אדירה קדימה.
 36. זיע – רעד, רטט, ויברציה.
 37. זיק – ניצוץ אש, שביב.
 38. זיקה – קשר, יחס.
 39. זירה – 1. מגרש לתחרויות ספורט; 2. תחום הפעילות.
 40. זך – נקי, טהור, צח, צלול, חף.
 41. זכה מן ההפקר – קיבל משהו בלי לעבוד עבורו.
 42. זכות אבות – יחס מיוחד שאדם זוכה לו בגלל הוריו או בשל מוצאו.
 43. זלדקן – בעל זקן דליל.
 44. זלזל – ענף דק, זמורה, זרד, נצר, בד.
 45. זליגה – נזילה, זיבה, טפטוף.
 46. זלעפה – רעדה, חלחלה, סערה.
 47. זמורה – ענף גפן.
 48. זמם – חשב להרע, התנכל, תיחבל.
 49. זמם – מחסום לפה של חיה.
 50. זמר – קצץ ענפים.
 51. זן – סוג, מין.
 52. זן עיניו – הרבה להסתכל.
 53. זנב לאריות – אדם במעמד נחות בתוך חבורה מכובדת.
 54. זניחה – עזיבה, נטישה, הפקרה.
 55. זעום – מעט, מצומצם, קורט, שמץ.
 56. זעיר – קטן מאוד, זוטא, זעום.
 57. זעם – כעס, רוגז, מורת רוח, קצף.
 58. זעק חמס – התנגד, גינה.
 59. זעת אפיו – עמל רב, מאמץ גדול.
 60. זפיר – רוח קלה.
 61. זקיף – חייל או שוטר העומד על המשמר.
 62. זרא – גועל, בחילה, קבס.
 63. זרבובית – פיה של כלי.
 64. ז'רגון – אוסף מונחים וביטויים ייחודי לקבוצת אנשים מוגדרת, טרמינולוגיה.
 65. זרד – ענף רך, זלזל, שריג.
 66. זרה – פיזר, הפיץ, בזק, זורר, בידר.
 67. זרז – מזרז פעולה, מאיץ, קטליזטור.
 68. זרזיף – זרם, שטף, קילוח.
 69. זריה לרוח – מעשה לא יעיל.
 70. זרנוק – צינור להשקייה או לכיבוי אש.
 71. זרע מרעים – בנים רשעים.
 72. זרק בו מרה – החמיר אתו, הטיף מוסר.
 73. זרה חול בעיני האנשים – רימה, הונה, אחז עיניים, הוליך שולל.

 

 קורס פסיכומטרי אחד על אחד

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us