• לאתר התרגול

מילון פסיכומטרי – האות א

מילון פסיכומטרי – האות א'

 1. אבד עליו הכלח – התיישן, עבר זמנו, אנכרוניסטי.
 2. אבדון – חורבן, כליה, כליון, הרס גמור.
 3. אבוס – כלי לנתינת אוכל לבהמות.
 4. אבוקה – לפיד, משואה.
 5. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה –
 6. בנים נענשים בגלל חטאי הוריהם.
 7. אבחה – 1. תנופה; 2. טבח, חורבן.
 8. אבטיפוס – מקור.
 9. אבן הראשה – האבן האמצעית בקשת בניין.
 10. אבן יסוד – מרכיב חיוני, עליו מבוסס דבר מה.
 11. אבן נגולה מעל ליבו – הוקל לו, רווח לו.
 12. אבן נגף – מכשול, תקלה, מהמורה, פח.
 13. אבן פינה – עיקר.
 14. אבן ריחיים – עול כבד.
 15. אבן שואבת – דבר שהוא מוקד התעניינות.
 16. אבן שפה – האבנים שבשולי הכביש, תחילת המדרכה.
 17. אבניים – גלגל ליצירת כלי חרס.
 18. אבסולוטי – מוחלט.
 19. אבק אדם – אדם נטול ערך.
 20. אבק פורח – דבר נטול כל ערך.
 21. אברך – איש צעיר, נשוי בשנותיו הראשונות.
 22. אגב – בהזדמנות זו, תוך כדי כך, אגב אורחא.
 23. אגד – חבילה, צרור, אמתחת, ציקלון.
 24. אגוז קשה לפיצוח – בעיה שקשה לפתור אותה.
 25. אגליטרי – שוויוני.
 26. אגן – ספל, קערה, בזיך, קובעת.
 27. אגרונום – מומחה בתחום החקלאות.
 28. אגרסיבי – תוקפני.
 29. אד הוק – ייעודי, במיוחד לשם תכלית מסוימת.
 30. אדווה – גל קטן.
 31. אדם מן הישוב – אדם מתורבת.
 32. אדמת טרשים – אדמה סלעית, שאינה ניתנת לעיבוד.
 33. אדמת שלחין – קרקע חקלאית בהשקיה מלאכותית.
 34. אדן – בסיס, יסוד (צירוף מוכר: אדן החלון).
 35. אדנות – שלטון, שררה, עצר, מרות.
 36. אדרבה ואדרבה – ההפך הוא הנכון.
 37. אהבה התלויה בדבר – אהבה מתוך מניעים אישיים.
 38. אהדדי – באופן הדדי, זה לזה.
 39. אוב – 1. כלי עור לנוזלים, נאד, חמת; 2. סיאנס, כישוף.
 40. אובד עצות – מבולבל, נבוך, איבד את העשתונות.
 41. אובייקט – עצם.
 42. אובייקטיבי – ענייני, חסר העדפה אישית.
 43. אובליגטורי – מחייב.
 44. אוגדן – קלסר.
 45. אוד – גזיר עץ בוער, שלא נשרף כולו.
 46. אוד מוצל מאש – שריד, פליט.
 47. אוד עשן – כינוי לאדם תשוש.
 48. אווילות – טיפשות.
 49. אוונגרדי – חדשני.
 50. אוזלת יד – חוסר יכולת, אימפוטנציה, קוצר יד.
 51. אוזניים לכותל – מצב שקשה לשמור בו סוד.
 52. אוטוביוגרפיה – תולדות האדם, אותן כתב בעצמו.
 53. אוטודידקט – לומד בעצמו.
 54. אוטוקרט – שליט יחיד, טירן, דספוט, דיקטטור.
 55. אויל – טיפש, סכל, שוטה, כסיל.
 56. אומדן – הערכה, שומה.
 57. אומניפוטנט – כל-יכול.
 58. אומר דרשני – דורש עיון.
 59. און – כוח, גבורה, איל, עזוז, מעוז.
 60. אונגרד – חלוץ, חדשני.
 61. אוניברסלי – עולמי, כללי.
 62. אוניפורמי – בעל צורה אחידה.
 63. אונקיה – מידת משקל קטנה.
 64. אופורטוניזם – סתגלנות, פשרנות אידיאולוגית.
 65. אופורטוניסט – מנצל הזדמנויות.
 66. אופטימלי – מיטבי, הטוב ביותר.
 67. אופן – גלגל.
 68. אוצר – מי שממונה על המצגים במוזיאון.
 69. אוצר בלום – 1. אוצר גדול; 2. אדם בעל ידיעות רחבות.
 70. אורבני – עירוני.
 71. אור יקרות – אור נעים.
 72. אורגניזם – יצור חי.
 73. אורו עיניו – אורו פניו, שמח, התמלא חיים.
 74. אורחה – שיירה (המצויה בדרך).
 75. אורחו וריבעו – דרך חייו, מנהגיו.
 76. אורך רוח – סבלנות.
 77. אורלוגין – שעון קיר.
 78. 77) אורקל – מגיד עתידות.
 79. אורתודוכסי – 1. שמרן, פוריט 2. אדוק בדתו.
 80. אושיה – 1. איש ציבור, ידוען; 2. משען, יסוד (נכתב גם "אשיה")
 81. אותה הגברת בשינוי אדרת – אותו הדבר, שינוי חיצוני לא מהותי.
 82. אותיות פורחות – דיבור שאינו ברור.
 83. אות קין – בושה שאין למחותה, אות קלון.
 84. אותיות של טל ומטר – אותיות קטנות מאוד.
 85. אותיות של קידוש לבנה – אותיות גדולות מאוד.
 86. אותנטי – אמיתי, מקורי, לא מזויף.
 87. אזוב – כינוי לטחב המכסה אבנים ועצים.
 88. אזוטרי – ידוע למעטים, סודי.
 89. אזניו כרויות – אוזניו פתוחות, הוא מקשיב היטב.
 90. אזניים לכותל – המקום או המצב אינם מתאימים לחשוף בהם סוד.
 91. אזר חלציו – התחזק, אזר כוח, שינס מותניו.
 92. אח – תנור, קמין, כירה, כבשן.
 93. אחד בפה ואחד בלב – צביעות, אין פיו ולבו שווים.
 94. אחו – כר דשא, שדה מרעה, אפר.
 95. אחוז תזזית – משוגע.
 96. אחז את החבל בשני קצותיו – ביצע שני דברים מנוגדים.
 97. אחז את השור בקרניו – נכנס ללב העניין, נכנס בעובי הקורה.
 98. אחז בקרנות המזבח – תפס מחסה, ביקש מפלט.
 99. אחיזת עיניים – תרמית, הולכת שולל.
 100. אחר רוחו – כפי שרצה.
 101. אחרי המבול – לא אכפת לי.
 102. אחרית – סוף, קץ.
 103. אחריתו עדי עובד – סופו רע ומר.
 104. אטב – מהדק נייר או כביסה לחבל.
 105. אטרופיה – התנוונות.
 106. איבד את העשתונות – התבלבל, נבוך, אובד עצות.
 107. איד – צרה, אסון, שבר, פיד.
 108. אידיליה – שלווה, הרמוניה, פסטורליה.
 109. אידרה – עצם של דג.
 110. איוולת – שטות.
 111. איוושה – רחש קל.
 112. איחוי – חיבור, תפירה.
 113. איטר – שמאלי.
 114. איכה? – איך? הכיצד?
 115. איכול – בעירה, שריפה.
 116. איל – כוח, תעצומה, גבורה, עוז, חוסן, חיל.
 117. אילוח – זיהום, אינפקציה.
 118. אילולא – אם לא, אילו לא, לולא, אלמלא.
 119. אילוסטרציה – 1. איור; 2. הדגמה, המחשה.
 120. אילני סרק קולם הולך – טיפש המרבה להתרברב.
 121. אלפס – סיר, מרחשת, קלחת, קדרה, פרור.
 122. אימום – תבנית של כף הרגל.
 123. אימפולסיבי – מונע על-ידי דחפים.
 124. אימפרוביזציה – אלתור.
 125. אימץ את ידיו – עודד אותו, דרבן אותו.
 126. אימרה – 1. פתגם, מטבע לשון, מימרה ;2. שולי האריג.
 127. אימתי – מתי.
 128. אין אונים – חוסר יכולת, אוזלת יד, קוצר יד.
 129. אין את נפשו – אינו רוצה.
 130. אין בלבו עליו – אינו כועס עליו.
 131. אין הנחתום מעיד על עיסתו –אדם לא יכול לחוות דעה על מעשיו שלו.
 132. אין הריחיים בצווארו – אין לו בעיות פרנסה.
 133. אין כוחו אלא בפיו – פטפטן, שמבטיח רבות ואינו מקיים.
 134. אין לו אח ורע – אין כמותו.
 135. אין לו דמים – יקר ערך.
 136. אין לו חלק ונחלה – אין לו קשר.
 137. אין לו חקר – לא ניתן להערכה.
 138. אין לו שחר – לא מבוסס.
 139. אין מנוס – אין ברירה.
 140. אין נביא בעירו – אדם אינו זוכה להערכה בסביבתו.
 141. אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה – לימוד בצוותא משפר את הלמידה.
 142. אין סתרו כגילויו – צבוע, אין פיו ולבו שווים.
 143. אין עליו עוררין – אין התנגדות,, התפרץ לדלת פתוחה, לית מאן דפליג.
 144. אין עשן בלא אש – אין דבר ללא סיבה.
 145. אין פיו ולבו שווים – צבוע, אין סתרו כגילויו.
 146. אין תוכו כברו – צבוע, אחד בפה ואחד בלב.
 147. אינדוקציה – לימוד מהפרט אל הכלל.
 148. אינדיקטור – מדד, אבן בוחן, אמת מידה.
 149. אינהרנטי – פנימי, טבוע.
 150. אינטגרלי – כולל, שלם.
 151. אינטראקציה – יחסי גומלין.
 152. אינטרוברטי – מופנם.
 153. אינספירציה – השראה.
 154. אינפנטילי – ילדותי.
 155. אינקוגניטו – בעילום שם, אנונימי, אלמוני.
 156. אינרציה – 1. שגרה; 2. התמדה.
 157. איסטניס – אנין, מעודן, יפה נפש.
 158. איסתרא בלגינא קיש קיש קריא –טיפש המרבה להתרברב, אילני סרק קולם הולך.
 159. איפה – מידה עתיקה.
 160. איפה ואיפה – אפליה, משוא פנים.
 161. איפול- הטלת סודיות.
 162. איפכא מסתברא – להפך, ההפך הוא הנכון.
 163. איצטבה – מדף.
 164. איצטגנין – אסטרולוג.
 165. איצטלה – מסווה.
 166. איקונין – תמונה, דמות.
 167. איש אשכולות – בקי בנושאים רבים, ורסטילי.
 168. איש הישר בעיניו יעשה – מצב של אנרכיה, ללא שלטון מרכזי.
 169. איש חיל – גיבור או אדם מצליח.
 170. איש חרמו – אויבו.
 171. איש מדון – בעל נטייה לריב.
 172. איש מידות – גבוה.
 173. איש צפרדע – צוללן, אמודאי.
 174. אישקוקה – שחמט.
 175. איש קצוות – קיצוני.
 176. איש שם – מפורסם.
 177. אישוש – ביסוס, אישור מחדש, חיזוק (של טענה).
 178. אישרור – אישור סופי.
 179. איתן – יציב, חזק, שגיב.
 180. איתרע מזלו – הדברים היו לרעתו, ביש מזל.
 181. אכיפה – כפייה.
 182. אכל קורצה – הלשין.
 183. אכסדרה – מסדרון, פרוזדור.
 184. אכסיומה – הנחת יסוד שלא ניתן להוכיחה, אמיתה.
 185. אכף – לחץ, נטל, מעמסה.
 186. אכרומטי – חסר צבע.
 187. אל יתהלל חוגר כמפתח – אל תתפאר לפני מעשה.
 188. אל נא באפך – אל תכעס.
 189. אל נכון – בוודאות, ללא ספק, לבטח.
 190. אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו – הפנים חשוב יותר מהחיצוניות, לא כל הנוצץ זהב הוא.
 191. אל תעמדו על דם רעיכם – חושו לעזרת חבריכם.
 192. אלגוריה – משל.
 193. אלה – מקל, נבוט.
 194. אלה – 1. שבועה חמורה;2. קללה, קילוס.
 195. אלומה – אגודת שיבולים, עומר, עמיר.
 196. אלחוש – הרדמה.
 197. אלטרואיזם – אהבת הזולת, הקרבה למען אחרים, זולתנות.
 198. אלטרנטיבי – חלופי.
 199. אליבא דכלא עלמא – לפי דעת הכלל.
 200. אליבי –טענת הנאשם כי בעת ביצוע הפשע לא היה במקום המעשה
 201. אליה – זנב הכבשה.
 202. אליה וקוץ בה – גם בדבר טוב יש פגמים.
 203. אלם – שתיקה.
 204. אלמותי – נצחי.
 205. אלמלא – אם לא, אילו לא, אילולא.
 206. אלמנך – לוח המציג את עונות השנה.
 207. אלסטי – גמיש.
 208. אלף – שור, פר.
 209. אלפון – ספר שבו הפרטים מסודרים על-פי סדר הא"ב.
 210. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? אם הגדולים נפלו בצרה, איך ימלטו ממנה החלשים?
 211. אמביולנטי – דו-ערכי, שיש בו רגשות מעורבים.
 212. אמבר – מחסן תבואה, אסם, ממגורה.
 213. אמברגו – הסגר, איסור על הוצאה והבאה של דברים מסוימים למקום מסוים.
 214. אמד – העריך, שיער גודל או טיב של משהו.
 215. אמה – 1. מידת אורך;2. האצבע האמצעית ביד, אצבע צרדה.
 216. אמה – משרתת, שפחה.
 217. אמודאי – צוללן, איש צפרדע.
 218. אמון – מיומן.
 219. אמוק – טירוף, בלבול, תעתועים, עוועים.
 220. אמות הסיפים – העמודים, התומכים פתח או מבנה מצדדיו.
 221. אמורפי – חסר צורה.
 222. אמיד – עשיר.
 223. אמיר – צמרת.
 224. אמפיבי – דו חיים, יצור המסוגל להתקיים הן במים והן ביבשה.
 225. אמפתיה –אהדה, הזדהות.
 226. אמרה – 1. משפט קצר, פתגם;2. שפת הבד.
 227. אמש – 1. בלילה שעבר; 2.אתמול.
 228. אמתחת – שק גדול, תרמיל, צקלון, צרור, אגד.
 229. אמתלה – תירוץ, עילה, תואנה, גנות.
 230. אמת מידה – קנה מידה, קריטריון.
 231. אנדרטה – מצבת זיכרון, יד, גלעד.
 232. אנונימי – בעילום שם, אלמוני, אינקוגניטו.
 233. אנוף – נזוף.
 234. אנוש – חמור מאוד, עלול לגרום למוות.
 235. אנטגוניזם – התנגדות, ניגוד חריף.
 236. אנטומיה – חקר מבנה גוף החי והצומח.
 237. אנטיספטי – סטרילי.
 238. אנטיתזה – הנחה סותרת.
 239. אני ואפסי עוד – הבעת יהירות, אגוצנטרי.
 240. אניגמה – תעלומה, מסתורין.
 241. אניגמטי – חידתי.
 242. אניה – בכי, מספד, תאניה.
 243. אנין – עדין, בעל טעם מעודן, איסטניס.
 244. אנכרוניסטי – התיישן, עבר זמנו.
 245. אנליטי – ביקורתי, המפריד דבר לחלקיו.
 246. אנסמבל – להקת שחקנים או מוסיקאים.
 247. אנקה – גניחה, צעקה מתוך כאב או צער.
 248. אנפילאות – נעלי בית, דרדסים.
 249. אנקדוטה – בדיחה, הלצה.
 250. אנרכיה – העדר שלטון, אנדרלמוסיה.
 251. אנרכיזם – שלילת כל שלטון.
 252. אנשי שלומו – תומכיו.
 253. אנתרופולוגיה – חקר התפתחות האדם.
 254. אסדה – רפסודה, דוברה, ארבה, בוצית.
 255. אסוך – כד לשמן.
 256. אסופה – קובץ מאמרים, אנתולוגיה.
 257. אסופי – ילד שנאסף מן הרחוב.
 258. אסטרונומי – גדול מאוד, עצום.
 259. אסימילציה – הטמעה, הידמות, התבוללות.
 260. אסכולה – 1. שיטה, דיסציפלינה, דוקטרינה;2. קבוצה הדוגלת ברעיון מסוים.
 261. אסכלה – 1. סולם מדרגות, כבש; 2. גריל.
 262. אסם – מחסן תבואה, ממגורה, אמבר.
 263. אסמכתא – מקור שאפשר להסתמך עליו.
 264. אספלנית – פלסטר, תחבושת.
 265. אספקלריה – ראי.
 266. אסקופה – סף.
 267. אסר מלחמה – פתח בקרב.
 268. אסרטיבי – בטוח בעצמו, עומד על שלו.
 269. אף – כעס.
 270. אפודה – מיזע, סווטשרט.
 271. אפוטרופוס – ממונה לטיפול בקטין, פטרון.
 272. אפולוגטיקה – הצטדקות.
 273. אפוסטריורי – למפרע, על מה שכבר נעשה, בדיעבד, מראש.
 274. אפוף – עטוף, מוקף במשהו.
 275. אפוקליפסה – חזון אחרית הימים.
 276. אפיזודה – מקרה, מאורע בודד.
 277. אפיל – איחר להבשיל.
 278. אפילוג – אחרית דבר, סיום.
 279. אפיפית – ופל, ביסקויט, תופין, רקיק, פכסם.
 280. אפיקורוס – כופר בדת, מין, אתיאיסט.
 281. אפיקורסות – כפירה.
 282. אפיריון – מושב שמעליו חופה לנשיאת אנשים.
 283. אפס קצהו – רק קצת ממנו.
 284. אפקט – השפעה.
 285. אפרופו – אגב.
 286. אפריורי – מראש, מלכתחילה, למפרע.
 287. אפרכסת – 1. אזנית הטלפון;2. חלקה החיצוני של האוזן.
 288. אפרקדן – שוכב על הגב, פרקדן.
 289. אץ – רץ, נחפז, ממהר.
 290. אצבע צרדה – אמה, האצבע האמצעית.
 291. אצבעון – כיפת מתכת ששמים על האצבע בשעת התפירה.
 292. אצטלה – גלימת אדם מכובד.
 293. אצעדה – צמיד, עדי, משכית.
 294. אצר – אסף, אגר, צבר.
 295. אקוטי – 1. חד;  2. חריף, חמור.
 296. אקונומי – חסכני.
 297. אקזוטי – יוצא דופן, מרתק עקב זרותו.
 298. אקלקטי – מלוקט, מקובץ ממקורות שונים.
 299. אקסיומה – הנחה שאין עליה ערעור.
 300. אקסצנטרי – חריג, מוזר, תמהוני, ביזארי.
 301. אקרן – מסך, מרקע, בד.
 302. אראל – מלאך, כרוב, שרף.
 303. ארגומנט – טיעון.
 304. ארוגני – אזור רגיש לגירוי מיני.
 305. ארבה – סירה שטוחה, רפסודה.
 306. ארוגנטי – רברבן.
 307. ארוזיה – שחיקה.
 308. ארוכה – 1. גלד של פצע; 2. רפואה.
 309. ארומה – ריח נעים, ניחוח.
 310. ארחי פרחי – 1. בטלנים, ריקים; 2. נודדים.
 311. אריה – קטיפה, איסוף (בעיקר תאנים ודבש).
 312. אריח – מרצפת.
 313. אריסטוקרט – אציל, שוע, בעל בעמיו, מרקיז.
 314. ארכאי – עתיק, מיושן.
 315. ארך אפיים – סבלן, מתאפק מלכעוס.
 316. ארכובה – 1. ברך; 2. דבר כפוף כברך.
 317. ארכוף – טבעת בצד האוכף, שבה שם הרוכב את כף רגלו, משוורת.
 318. ארכיב – ארכיון, גנזך.
 319. ארכיבישוף – דרגת כמורה גבוהה.
 320. ארכיפלג – קבוצת איים.
 321. ארעי – זמני, קיקיוני, אקראי, בר-חלוף.
 322. ארץ גזרה – 1. ארץ רחוקה ונידחת; 2. מושבת עונשין.
 323. ארצי – חומרי, גופני, פיזי, גשמי.
 324. ארר – קילל, חירף, גידף, גינה, ניאץ.
 325. אשמאי – חוטא ; בביטוי: אשמאי זקן (חוטא זקן).
 326. אשמורת – חלק מהלילה (לרוב שליש).
 327. אשפה – נרתיק לחצים, תלי.
 328. אשפרה – גימור האריג.
 329. אתיאיזם – כפירה באל, מינות, אפיקורסות.
 330. אתיקה – תורת המוסר.
 331. אתנחתא – הפסקה.
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות
  Need Help? Chat with us