אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 13

1. יצור המסוגל להתקיים במים וביבשה נקרא יצור-
(1)  אמפיבי
(2)  אנומלי
(3)  אגרארי
(4)  רפטלי

2. איזה מהאביזרים הבאים נמצא קרוב לוודאי אצל מאפרת?

(1)  אספקלריה
(2)  אמבר
(3)  אורלוגין
(4)  אלמנך

 

 

3. איפה מאוחסן שמן?
(1)  במרקקה
(2)  באסוך
(3)  בגלוסקמה
(4)  בביצרון

 

 

4. ל-3 מבין המילים הבאות מכנה משותף. מהי המלה יוצאת הדופן?
(1)  גנזך
(2)  ארכיב
(3)  ארכיון
(4)  גוויל

 

 

5. ל-3 מבין המילים הבאות מכנה משותף. מהי המלה יוצאת הדופן?
(1)  בפרהסיה
(2)  בפומבי
(3)  בראש חוצות
(4)  בקול ענות חלושה

6. איזה מהאנשים הבאים נמצא בבית מרחץ?
(1)  סוור
(2)  בלן
(3)  יוגב
(4)  מוזג

 

 

7. על מי נאמר "בור סוד שאינו מאבד טיפה"?
(1)  על שתיין כרוני
(2)  על תלמיד חכם
(3)  על באר שלעולם אינה מתייבשת
(4)  על אדם שתקן

 

 

8. מי מהאנשים הבאים אינו בעל מום?
(1)  גידם
(2)  תתרן
(3)  איטר
(4)  גיבן

 

 

9. איזה מן הביטויים הבאים מציין דבר ההפוך מדבר "ברומו של עולם"?

(1)  דברים בעלמא
(2)  דברי חלקות
(3)  דברים בגו
(4)  דברי כיבושין

10. איזו מהמילים הבאות איננה מציינת אדם המבצע פעולה כלשהי?
(1)  גיבב
(2)  גיבח
(3)  גידף
(4)  גישר

 

 

11. איזה מהפעולות הבאות לא מבצעים חקלאים?
(1)  אריה
(2)  גדיד
(3)  בציר
(4)  מירוק

 

 

12. איזה מן המילים הבאות אינה מלה נרדפת לניוון?
(1)  דקדנס
(2)  דגנרציה
(3)  אטרופיה
(4)  דווי

 

 

13. ל-3 מבין המילים הבאות מכנה משותף. סמן את המלה יוצאת הדופן-
(1)  דומן
(2)  סחי
(3)  זוהמה
(4)  דוחן

 

 

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 13 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1).

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1).

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2).

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4).

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4).

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2).

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2).

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3).

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1).

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2).

11. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4).

12. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4).

13. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4).

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.