אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 12

1. איזו מלה נרדפת למלה דילטאנט?
(1) הדיוט
(2) אומניפוטנט
(3) אוונגרדי
(4) ארוגנטי

2. מה משמעות הביטוי "אין כוחו אלא בפיו"?
(1) פטפטן
(2) דמגוג
(3) זמר
(4) מורה

3. מה משמעות המלה מקטרג?
(1) מחלק לקטגוריות
(2) תובע
(3) מגן
(4) מאשים

4. מה משמעות המלה מצונף?
(1) חובש מצנפת
(2) לוט
(3) מכורבל
(4) מתחבא

5. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) עילית
(2) תואנה
(3) אמתלה
(4) תירוץ

6. מה משמעות הביטוי "עלה תאנה"?
(1) טבעי
(2) לא אמין
(3) כיסוי
(4) מאכל

7. מה משמעות הביטוי "רעה חולה"?
(1) מגפה
(2) אסון
(3) מחלה חמורה
(4) צרה גדולה

8. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) להיטות
(2) כסיסה
(3) שקיקה
(4) כמיהה

9. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) כרשה
(2) כתיתה
(3) לחם חוק
(4) חביצה

10. איזו מלה נרדפת למלה עקוב?
(1) עקב
(2) מטונף
(3) מלא
(4) מדמם

 

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 12 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה דילטאנט היא בעל ידיעות שטחיות, הדיוט.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות הביטוי "אין כוחו אלא בפיו" היא פטפטן, שמבטיח רבות ואינו מקיים. משמעות המלה דמגוג היא בעל כושר שכנוע, רטוריקן.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלה מקטרג היא מאשים, או גם תובע.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה מצונף היא מכורבל.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: תואנה אמתלה הן מילים נרדפות אשר משמעותן תירוץ. המלה עילית יוצאת דופן מאחר ומשמעותה היא מובחר.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי "עלה תאנה" היא כיסוי או מסווה לדבר מה.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות הביטוי "רעה חולה" היא צרה גדולה.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: שקיקה ולהיטות הן מילים נרדפות אשר משמעותן כמיהה. כסיסה היא כרסום.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: כרשה, כתיתה ו- חביצה הינם סוגי מאכלים. לחם חוק הוא דבר מה הכרחי.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה עקוב היא מטונף.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.