אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 11

1. מה משמעות המלה טוזיג?
(1) פיקניק
(2) עוגייה
(3) צוהר
(4) מצנפת

2. מה משמעות המלה זעום?
(1) מועט
(2) כועס
(3) מתנגד
(4) עסוק

3. מה משמעות הביטוי "דיראון עולם"?
(1) לנצח
(2) אות קין
(3) מאז ומתמיד
(4) מתמשך

4. מה משמעות המלה דודים?
(1) חברים
(2) שותפים
(3) אויבים
(4) אוהבים

5. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) אשכר
(2) אתנן
(3) גדיד
(4) דורון

6. מה משמעות המלה שופי?
(1) בריאות
(2) שמחה
(3) נחת
(4) מובחר

7. איזו ביטוי יוצא דופן?
(1) מימים ימימה
(2) מה יום מיומיים
(3) משכבר הימים
(4) מקדמת דנא

8. מה משמעות הביטוי "מהלך על חבל דק" ?
(1) נזהר מאוד
(2) מצבו עדין
(3) קיצוני
(4) מתחצף

9. איזה ביטוי יוצא דופן?
(1) שיח ושיג
(2) משא ומתן
(3) שקלא וטריא
(4) דין ודברים

10. מה משמעות הביטוי "האריך אפו"?
(1) שיקר
(2) התאפק מלכעוס
(3) כעס
(4) העמיד פנים

 

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 11 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה טוזיג היא פיקניק.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה זעום היא מועט.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "דראון עולם" היא חרפה     נצחית, אות קין.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלה דודים היא אוהבים.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: למלים אשכר, אתנן ודורון משמעות זהה- מתנה, שי. משמעות המלה גדיד היא קטיף תמרים.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה שופי היא נחת.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: הביטויים מימים ימימה, מקדמת דנא     ומשכבר הימים משמעותם מאז ומעולם. משמעות הביטוי מה יום מיומיים היא מה החידוש.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי "מהלך על חבל דק" היא     מצבו עדין. ביטוי שמשמעותו נזהר זהירות יתרה הוא מהלך בין הטיפות.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות הביטוי "דין ודברים" היא ויכוח.     משמעות הביטויים שיח ושיג ושקלא וטריא היא משא ומתן.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי האריך אפו היא התאפק    מלכעוס.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.