אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 8

1. מה משמעות המלה אסוך?
(1) כד לשמן
(2) חגורה
(3) שק
(4) עטוף

2. מה משמעות המלה עמיר?
(1) צמרת
(2) צרור שיבולים
(3) שליט
(4) אמיץ

 

 

3. מה משמעות המלה טפי?
(1) בוץ
(2) דבר קטן ומועט
(3) כלי לטפטוף נוזלים
(4) ילד קטן

 

 

4. מה משמעות המלה לטנטי?
(1) לוחמני
(2) חבוי
(3) מנומס
(4) מאופק

 

 

5. מה משמעות המלה מגור?
(1) פחד
(2) כעס
(3) מחסן לאחסון תבואה
(4) מגרפה

 

 

6. מלה נרדפת למלה מונומנטלי?
(1) קרדינאלי
(2) אינטגרלי
(3) אופטימלי
(4) קולוסאלי

 

 

7. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) ליברה
(2) אונקיה
(3) קפלט
(4) קב

 

 

8. מה משמעות המלה קיקיוני?
(1) מרושל
(2) מצחיק
(3) ארעי
(4) לא יציב

 

 

9. מה משמעות הביטוי "ניער חוצנו"?
(1) שיקר
(2) סרב לקבל אחריות
(3) הלשין על מישהו
(4) בייש אותו ברבים

 

 

10. מה משמעות המלה "ניואנס"?
(1) רמז
(2) הבדל דק
(3) טעות
(4) צחוק

 

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 8 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה אסוך היא כד לשמן.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה עמיר היא צרור שיבולים. משמעות המילה אמיר היא צמרת.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה טפי היא כלי לטפטוף נוזלים.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה לטנטי היא חבוי.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה מגור היא פחד. מחסן לאחסון תבואה הוא ממגורה.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלים מונומנטלי וקולוסלי היא עצום, כביר. משמעות המלה קרדינאלי היא עיקרי, משמעות המלה אינטגרלי היא שלם,כולל

ומשמעות המלה אופטימלי היא מיטבי.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: המלים קב, ליברה ואונקיה מציינות יחידות מדידה. המלה קפלט פירושה פאה נוכרית.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה קיקיוני היא ארעי.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי ניער חוצנו היא סרב לקבל אחריות.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה ניואנס היא הבדל דק, גוון.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.