אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 7

1. מה משמעות המלה איצטגנין?
(1) ארון הקבורה
(2) אסטרולוג
(3) מסווה
(4) פרוזדור

2. מה משמעות המלה אפריורי?
(1) מועדף
(2) עיקרי
(3) מראש
(4) עליון

 

3. מה משמעות הביטוי "דעתו גסה עליו"?
(1) כועס
(2) שונא
(3) מתרברב
(4) אגרסיבי

 

4. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) אראל
(2) כרוב
(3) שרף
(4) מכתם

 

5. איזה ביטוי יוצא דופן?
(1) נהפוך הוא
(2) אדרבא ואדרבא
(3) שמנה וסלתה
(4) איפכא מסתברא

 

6. מה משמעות המלה רפרפת?
(1) מצנח
(2) חביצה
(3) סככה
(4) שבשבת

 

7. מה משמעות המלה שרלטן?
(1) קוסם
(2) עריץ
(3) נוכל
(4) מומחה

 

8. מה משמעות הביטוי "הלך בדרך כל בשר"?
(1) נהג כמו כולם
(2) התנהג כראוי
(3) הסתכן
(4) נפטר

 

9. מה משמעות המלה טמיר?
(1) גבוה
(2) סודי
(3) תם
(4) חכם

 

10. מה משמעות המלה מקנה?
(1) רכוש
(2) צינורית הבליעה
(3) צאן או בקר
(4) ריקבון

 

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 7 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה איצטגנין היא אסטרולוג.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה אפריורי היא מראש.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי "דעתו גסה עליו" הוא מתרברב.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלים אראל, כרוב ושרף היא מלאך. משמעות המלה מכתם היא שיר קצר שתוכנו סאטירי.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: הביטויים אדרבא ואדרבא, נהפוך הוא ואיפכא מסתברא משמעותם ההפך. הביטוי שמנה וסלתה משמעותו עילית.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה רפרפת היא חביצה, פודינג.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה שרלטן היא נוכל.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות הביטוי "הלך בדרך כל בשר" היא נפטר, מת.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה טמיר היא סודי. משמעות המילה תמיר היא גבוה.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי מקנה היא צאן ובקר.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.