אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 6

1. מה משמעות המלה קרדינאלי?
(1) קיצוני
(2) עיקרי
(3) אקראי
(4) משתלם

2. מה משמעות המלה אשמאי?
(1) זקן
(2) חוטא
(3) רשע
(4) עתיק

3. מה משמעות הביטוי "יש בלבו עליו"?
(1) יש לו טענות כלפיו
(2) אוהב אותו
(3) חושב עליו
(4) מרחם עליו

4. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) כירה
(2) קמין
(3) כבשן
(4) לסוטה

5. מה משמעות המלה מעשנה?
(1) ארובה
(2) מקטרת
(3) גפרור
(4) אח

6. מה משמעות הביטוי "מקצצת בנטיעות"?
(1) קמצנית
(2) ביישנית
(3) כופרת
(4) חסכנית

7. מה משמעות המלה זמורה?
(1) שיר
(2) ענף גפן
(3) מספריים לקיצוץ ענפים
(4) תפילה

8. מה משמעות המלה טרזני ?
(1) מגונדר
(2) חזק
(3) מגושם
(4) מחוספס

9. מה משמעות הביטוי "בר לבב" ?
(1) נחמד
(2) טוב לב
(3) יהיר
(4) ישר

10. איזו מילה יוצאת דופן?
(1) להט
(2) קסם
(3) נחש
(4) זרא

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 6 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה קרדינאלי היא עיקרי.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה אשמאי היא חוטא.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות הביטוי "יש בליבו עליו" היא יש לו טענות כלפיו.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: המלים קמין, כירה וכבשן הן מילים נרדפות לתנור. משמעות המלה לסוטה היא עליונית, מעיל קצר.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה מעשנה היא ארובה.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות הביטוי "מקצצת בנטיעות" היא כופרת.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה זמורה היא ענף גפן.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלה טרזני היא מגונדר.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות הביטוי בר לבב היא ישר, תמים.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: המלים להט, קסם ונחש הן מלים נרדפות. משמעות המלה זרא היא גועל, בחילה.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.