אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 5

1. לפניך שלוש מלים בעלות מכנה משותף בולט. מהי המלה הנותרת?
(1) מרצע
(2) מפסלת
(3) מגל
(4) מתבן

2. מה משמעות המלה נמלץ?
(1) מצחיק
(2) מומלץ
(3) דיבור נפוח
(4) נרגש

3. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) מקוב
(2) מגוב
(3) קורנס
(4) מקבת

4. מה משמעות הביטוי "דחק את רגליו"?
(1) הזיז אותו
(2) הכשיל אותו
(3) האיץ בו
(4) תפס את מקומו

5. איזו מלה יוצאת דופן?
(1) און
(2) איל
(3) צור
(4) מעוז

6. מה משמעות המילה רהוי?
(1) גאה
(2) פחדן
(3) שגור
(4) נכסף

7. איזו מלה נרדפת למלה זחתן?
(1) זחוח
(2) זוטר
(3) הרואי
(4) סחי

8. מהי המלה יוצאת הדופן?
(1) דואלי
(2) בינארי
(3) דיכוטומי
(4) אנליטי

9. מה משמעות המלה אצעדה ?
(1) רקה
(2) צמיד
(3) גלימה
(4) ארנק

10. איזו מלה נרדפת למלה סגפן?
(1) אדיש
(2) קמצן
(3) מתנזר
(4) צורר

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 5 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: מרצע מפסלת ומגל הם כלי עבודה שונים. מתבן הוא מחסן לתבן.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר:משמעות המלה נמלץ היא דיבור נפוח, גדוש מליצות.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלים מקוב, קורנס ומקבת היא פטיש. משמעות המלה מגוב היא מגרפה.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות הביטוי דחק את רגליו היא תפס את מקומו.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: און, איל ומעוז- משמעותם כח, גבורה. משמעות המלה צור היא צוק, סלע גדול.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה רהוי היא פחדן, הססן.

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: המלים זחתן וזחוח הן מלים נרדפות שמשמעותן גאוותן.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: משמעות המלים דואלי, בינארי ודיכוטומי היא עשוי משני מרכיבים. משמעות המלה אנליטי היא ביקורתי, המפריד דבר לחלקיו.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה אצעדה היא צמיד. רקה היא צדע.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: מלה נרדפת למלה סגפן היא מתנזר.