אוצר מילים פסיכומטרי- תרגול 4

1.מה משמעות המלה אזוטרי?
(1) מקורי
(2) יוצא דופן
(3) סודי
(4) זמני

2. מה משמעות המלה דרדס?
(1) ינוקא
(2) נעל בית
(3) קוץ
(4) הדום

3. איזו מן המלים הבאות יוצאת דופן?
(1) אמתחת
(2) צקלון
(3) תרמיל
(4) אבוס

4. מהי המלה הנרדפת לצפוד?
(1) מוסתר
(2) יבש
(3) מזוקק
(4) כנוע

5. מה משמעות הביטוי עומד אחר כותלנו?
(1) תומך
(2) יגיע בקרוב
(3) מקיים הבטחתו
(4) אינו נכנע

6. מהי המלה הנרדפת אפיקורוס?
(1) מין
(2) פטרון
(3) טירן
(4) יריב

7. מה משמעות המלה מרחשת?
(1) רעשן
(2) תכשיט
(3) אלפס
(4) תקרית

8. איזו מן המלים הבאות יוצאת דופן?
(1) שיקוץ
(2) ניוול
(3) פיגול
(4) עיקול

9. מה מהבאים אין משמעותו פקד?
(1) ביקר
(2) ספר
(3) סבל
(4) זכר

10. מה מהבאים אין משמעותו קובעת?
(1) קסדה
(2) בזיך
(3) כוס
(4) אגן

אוצר מילים פסיכומטרי – תרגול 4 – תשובות והסברים

1. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלה אזוטרי הוא סודי, ידוע למעטים.

2. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה דרדס היא נעל בית. ינוקא היא מלה נרדפת לדרדק ומשמעותן ילד קטן, הדום הוא דרגש והמלה קוץ נרדפת למלה דרדר.

3. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: המלים אמתחת וצקלון הן מלים נרדפות אשר משמעותן תרמיל. אבוס הוא כלי להאכלת בהמות.

4. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות המלה צפוד היא יבש.

5. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (2). הסבר: משמעות הביטוי עומד אחר כותלנו היא יגיע בקרוב.

6. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: מילה נרדפת לאפיקורוס הינה מין (כופר).

7. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: משמעות המלים מרחשת ואלפס הנה מחבת.

8. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (4). הסבר: המלים שיקוץ, ניוול ופיגול משמעותם דבר מתועב. משמעות המלה עיקול היא עיקום, פיתול.

9. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (3). הסבר: ספר, זכר וביקר הן משמעויות שונות למלה פקד.

10. התשובה הנכונה היא תשובה מס' (1). הסבר: משמעות המלים כוס, גביע, בזיך ואגן זהה. מלה נרדפת לקסדה היא קובע.

קורס פסיכומטרי פרטי – פסיכומטרי אחד על אחד.