חומר הלימוד לבחינה

חומר הלימוד הוא הבסיס לכל תהליך למידה.

כאשר מתכוננים למבחן מורכב כמו מבחן פסיכומטרי, יש חשיבות רבה לשימוש בחומרי לימוד מקיפים, ברורים, ברמה מגוונת ובעיקר — הדומים ככל האפשר למבחן פסיכומטרי אמתי.

חומרי הלימוד שלנו נמצאים בתהליך עדכון רציף בהתאם למגמות וה-“אופנות” בבחינה הפסיכומטרית האמיתית ושאלות רבות מתווספות על מנת למנוע מכם הפתעות ביום הבחינה עצמה.

בנוסף לחומרי הלימוד הקלאסיים כמו ספרים וחוברות, אנו עושים שימוש גם בדפי הסבר המחולקים במהלך כל שיעור, בתרגול אינטרנטי לאורך הקורס הכנה לפסיכומטרי, בבחנים  (ולעתים גם בחני פתע) המחולקים לאורך הקורס ובעיקר במורה הפרטי שלכם שינחה אתכם לתרגולים ושיעורי הבית המתאימים עבורכם ויהיה זמין תמיד כדי לענות על השאלות שמתעוררות במהלך הלימוד.

אנחנו לא מתפשרים על רמתם  של חומרי הלימוד ועדכניותם ולכן את חומרי הלימוד שלנו כותבים אך ורק כותבי שאלות מקצועיים שהוכשרו במיוחד לכך.

החזון אשר מנחה אותנו בזמן הכתיבה הוא יצור עזרי לימוד אסתטיים ונוחים אשר יעזרו לתלמיד להטמיע היטב את החומר הנלמד בשיעור ויאתגרו אותו בכיווני מחשבה חדשים.