הרשמה למבחן הפסיכומטרי

דרכי הרישום

ניתן להירשם באמצעות ערכת ההרשמה אותה ניתן לרכוש בחנויות ספרים או באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי.  בהרשמה דרך האינטרנט אין צורך לשלם על ערכת ההרשמה ולכן זו האופציה הזולה יותר. תהליך הרישום בשתי האופציות זהה.  שימו לב, לכל בחינה יש תאריך סיום ההרשמה, יש לבצע את ההרשמה לפני מועד זה לפני תאריך זה.

מילוי טופס הרישום

מילוי פרטים אישיים: יש למלא את השם הפרטי ואת שם המשפחה כפי שהם רשומים בדרכון / תעודת הזהות איתם ניגשים למבחן. בעלי תעודת זהות ישראלית ימלאו את מספר תעודת הזהות. בעלי דרכון זר ימלאו את מספר הדרכון הזר. בעלי דרכון ישראלי ימלאו את מספר תעודת הזהות הישראלית שרשום בדרכונם. יש לציין את סוג התעודה. כמו כן יש למלא פרטים אישיים נוספים כגון כתובת והמיקוד לשליחת הודעות בדואר, מספר טלפון זמין וכד’.

בחירת הבחינה הרצוייה: יש לסמן את מועד הבחינה המבוקש, את אזור הבחינה המבוקש ואת שפת הבחינה המבוקשת. שימו לב, לא בכל המועדים ובכל האזורים יש בחינות בכל השפות. בנוסף, ככל שתקדימו להרשם כך יגדל הסיכוי שאכן תקבלו את ההאזור שביקשתם.

יעדים להעברת הציונים: ציון הבחינה נשלח באופן אוטומטי אל האוניברסיטאות: חיפה, טכניון, בן-גוריון, בר-אילן, תל-אביב והעברית. מוסדות נוספים יש לסמן מתוך הרשימה. מומלץ לסמן כל מוסד המהווה אופציה עבורכם. גם אם לא נשלח ציון הפסיכומטרי אל מוסד מסוים תוכלו להשתמש בציון לרישום למוסד זה אך בתשלום נוסף.

הזימון לבחינה

ברב המקרים ישלח אישור לבית הנבחן על ההרשמה לבחינה. לאחר מכן, ישלח זימון שבו יצוינו פרטי הנבחן, מועד המבחן ומיקום המבחן. חשוב לוודא בעת קבלת הזימון כי אין בו טעויות. במקרה של טעות בזימון או אם לא הגיע הזימון עד 20 יום לפני מועד הבחינה יש ליצור קשר טלפוני עם מרכז הזימונים של המרכז הארצי.

קבלת הציון

המרכז הארצי ישלח לבית הנבחן את הציון עד 45 ימים לאחר מועד המבחן. בכדי לבדוק את הציון הפסיכומטרי דרך האתר יש לשמור על הספח, שמקבלים לאחר ביצוע הבחינה, עליו רשום מספר האסמכתא של הנבחן. נבחן שנרשם למוסד אקדמי כלשהו, יכול לבדוק את הציון על ידי כניסה לדף הבדיקה של נתוניו האישיים. ציון הבחינה תקף לפחות ל – 7 שנים, תלוי במוסד הלימודים הרצוי.

מבחנים מיוחדים

בחינות בחו“ל: המבחן הפסיכומטרי נערך גם במדינות מסוימות באירופה, ארה“ב ודרום אמריקה. קיום הבחינה בחו“ל מותנה בכמות נרשמים. הליך ההרשמה לבחינה זו שונה מהליך ההרשמה לבחינה בארץ.  למידע אודות ההרשמה לבחינה בחו“ל יש לפנות ליחידה לבחינות חו“ל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה (קישור לאתר המרכז בהמשך).

מבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים: הבחינות מתקיימות במועדים פברואר, אפריל, יולי ודצמבר. בחינה מסוג זה נערכת רק בארץ. מבחן פסיכומטרי מותאם יכול להתבצע ביום בו מבוצעת הבחינה הרגילה או מספר שבועות לפניה או אחריה – הודעה תשלח לנבחנים. כל המסמכים הנדרשים לקבלת ההקלות, כולל טופס ההרשמה, חייבים להגיע אל המרכז הארצי לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. משך הטיפול בבקשה הנו עד חודש.

נהלים כלליים

הפנייה למרכז הארצי: בכל פנייה יש לציין שם, ת.ז, סוג הבחינה, תאריך הבחינה – לאתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

מדיניות בחינה חוזרת: אין הגבלה על מספר הבחינות החוזרות אליהן ניתן לגשת אולם לא ניתן לגשת לשתי בחינות רצופות.

שינוי מועד: לצורך שינוי מועד יש לפנות למרכז הזימונים בטלפון/בדואר רשום. אם השינוי יבוצע לפני סיום ההרשמה למועד הפסיכומטרי אליו נרשמתם מלכתחילה לא יגבה תשלום עבור השינוי. לאחר מכן יחויבו דמי טיפול.

ביטול: יבוצע רק באמצעות פנייה למרכז הארצי בדואר רשום/פקס. דמי ביטול נגבים כתלות במועד הביטול ויכולים להגיע לגובה של עד 30% מגובה דמי ההרשמה.

הרשמה מאוחרת: יש לצלצל למרכז הזימונים עד 8 ימי עבודה ממועד הבחינה. לא ניתן לבחור את אזור הבחינה בהרשמה מאוחרת וגם אין אפשרות להירשם למבחן מותאם.

הרשמה ביום הבחינה:

יש לצלצל למרכז הזימונים 6 ימי עבודה לפני מועד הבחינה ולקבל הוראות לגבי נהלי הבחינה. אם תערך בחינה בנוהל כזה אז:

1. היא תיערך רק במקום אחד בארץ

2. כל הקודם להגיע זוכה – אין מקומות שמורים

3. יש להתייצב שעתיים לפני הבחינה ולשלם את דמי ההרשמה במזומן בלבד

בקשה לבדיקה נוספת של גיליון התשובות: ניתן לבקש בדיקה חוזרת עד 3 חודשים מתאריך הבחינה. הבדיקה כרוכה בדמי טיפול אולם באם תתברר טעות הם יוחזרו.

הזמנה לבחינה חוזרת: באם יש תוצאות חריגות או בלתי עקביות או באם מתעורר ספק במהימנות הציון, הנבחן יוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי בירושלים. הציון יוקפא עד להסרת הספק.