פתרונות והסברים – סימולציות אחד על אחד 

 

 

+ סימולציה 1

 

+ סימולציה 2

 

+ סימולציה 3

 

+ סימולציה 4

 

+ סימולציה 5

 

+ סימולציה 6

 

+ סימולציה 7